Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK 2020 - 10/43

Týždeň v PSK - október 2020 - 43. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

 

Obsah

 1. Cesta Kapušany – Raslavice odovzdaná
 2. Zmeny v rozpočte = investičné akcie  
 3. Mosty: na jednom hotovo, na druhom začali
 4. Stratégia na rok 2021/2022

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Poslanci Z PSK na svojom ostatnom zasadnutí rozhodli, že Cenu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2020 dostanú akademický sochár Štefan Kovaľ, riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne Igor Kudzej a lekár Marián Kríž.

 • Zamestnanci odborov kultúry, školstva a strategického rozvoja Ú PSK pracujú na umelecko-vzdelávacom projekte Štvorlístok nádeje. Do svojho tímu aktuálne hľadajú nadšencov, ktorí majú blízko ku kultúre a rómskej komunite a chcú sa podieľať na osobnostnom a umeleckom raste talentovaných detí. V prípade záujmu napíšte na: tadeas.gavala@vucpo.sk

 • Aj tento rok môžete nominovať výnimočných ľudí – dobrovoľníkov zo svojho okolia na ocenenie Krajské Srdce na Dlani. Nominácie sa prijímajú do 15. novembra. Všetky potrebné informácie o ocenení a nominovaní sú zverejnené na stránke www.dobrovolnictvopo.sk

 • DSS v Brezovičke hľadá do svojho tímu praktickú sestru. Žiadosť o zamestnanie s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať do 30. októbra. Bližšie informácie sú prístupné na webovom sídle kraja www.vucpo.sk v sekcii Voľné pracovné miesta 2020.

Jingel PSK

 Cesta Kapušany – Raslavice odovzdaná
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ruch cesta – 3 sek

Tretím z piatich úsekov projektu Modernizácia cestnej infraštruktúry v PSK, ktorý bol ukončený, je cesta Kapušany - Raslavice. Celkovo bolo zmodernizovaných 6,5 kilometra komunikácie. V rozmenenom na drobné ide o...

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "Šesť mostných objektov, jedenásť priepustov, a ako vidíte aj z vlastných zdrojov VÚC sa nám podarilo zrekonštruovať tieto oporné múry – v tomto záreze a oporný múr v obci Demjata."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Celková investícia bolo okolo 4 milióny eur, kde Prešovský samosprávny kraj zo svojho dofinancoval 600 tisíc eur. Sme radi, že sme na túto cestu získali aj eurofondy."

Práce boli zrealizované za 14 mesiacov. Na ceste medzi Raslavicami a Kapušanmi ostáva zmodernizovať ešte jeden úsek.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Ostal nám už iba jeden úsek medzi Kapušanmi a Fuliankou, ktorý momentálne sa projekčne rieši."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Táto cesta je vysoko frekventovaná, jednak ľuďmi, ktorí migrujú za prácou, za školou do Prešova a naopak a, samozrejme, táto cesta je využívaná aj v rámci cestovného ruchu.

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a projektu Modernizácia cestnej infraštruktúry v PSK prešlo rekonštrukciou viac ako 40 kilometrov ciest. Najbližšie budú odovzdané ďalšie úseky a to Poprad – Starý Smokovec II. etapa a cesta Malá Poľana – Medzilaborce.

Ruch cesta – 3 sek.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

 

 Zmeny v rozpočte = investičné akcie  
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy)

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja rokovalo 19. októbra on-line. Okrem iného schválilo v poradí piatu zmenu rozpočtu. Krajská samospráva zapojila do rozpočtu 7,76 milióna eur. Sú to zdroje štátnej pôžičky, ktoré majú kompenzovať výpadok dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie koronavírusu.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca Odboru financií PSK: "V oblasti ciest je to predovšetkým rekonštrukcia mostov a rekonštrukcia cestných telies ciest 2. a 3. triedy. V oblasti vzdelávania sú to predovšetkým energetické projekty, ktoré boli podporené a v oblasti sociálnych služieb takisto ešte zatepľovanie a rekonštrukcia budov."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Takže naozaj sú to bytostné potreby samosprávneho kraja, tieto tri  oblasti a myslím si, že poslanci urobili veľmi dobré rozhodnutie, že túto zmenu podporili."

Úprava rozpočtu priniesla aj dotáciu určenú pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny vo výške 20 tisíc eur. Pomoc má slúžiť predovšetkým...

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca Odboru financií PSK: "Pre rodiny, ktoré trpia v dôsledku pandémie Covid a aj ktoré trpia povodňami, ktoré v týchto dňoch postihli mestá a obce."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Nadácia pre podporu rodiny je vždy nadácia, ktorá pomáha tým najchudobnejším, najslabším alebo ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Je dobré tam mať čiastku, ktorá bude rozdeľovaná."

Zmena rozpočtu už počíta aj so sumou dva milióny eur, ktoré župa dostala od vlády na pripravovanú rozsiahlu modernizáciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

 

Tabuľka
Zmena rozpočtu PSK - rozdelenie štátnej pôžičky

- oblasť cestnej infraštruktúry           5,5 milióna eur

- oblasť vzdelávania                         1,8 milióna eur

- oblasť sociálnych vecí                      434 tisíc eur

Výška štátnej pôžičky                     7,76 milióna eur

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

 

Mosty: na jednom hotovo, na druhom začali
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ruch autá  - 3 sek.

Nasleduje priama reč.

 • Pavol Ceľuch, starosta obce Sveržov, poslanec ZPSK: "Ja si pamätám, ako bol tento most stavaný, pamätám si, ako bol povodňou strhnutý - jedna časť, opravovaný. Takže toto je za môjho krátkeho života tretia veľká investícia na tomto moste."

To je stručná história mosta v obci Sveržov v okrese Bardejov, ktorý bol pred rozsiahlou rekonštrukciou hodnotený stupňom päť - zlý stav. Zaradený bol do mostného programu PSK a za 180 dní prešiel modernizáciou. Súčasťou diela bola aj úprava vodného toku rieky Kamenec.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Celý most sa ešte nanovo stužil sprahujúcou doskou. Vymenili sa komplet konštrukčné vrstvy na moste, sfunkčnili sa dilatačné závery, odvodňovače na moste a upravili sa kompletne nové rímsy."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Celková investícia bolo 450 tisíc eur a mňa teší, že jedna z ďalších stavieb pri bezpečnosti mostných systémoch v mostnom programe je za nami."

V pláne je rozšírenie cesty, aby sa zvýšila bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Nielen domácich, ale napríklad aj pútnikov smerujúcich do Gaboltova.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Už sa to pripravuje na majetko-právne vysporiadania na rozšírenie tejto komunikácie. S tým, aby vznikol jeden bezpečný pás pre cyklistov, ktorý bude aj samostatne označený."
 • Pavol Ceľuch, starosta obce Sveržov, poslanec ZPSK: Budem veľmi, veľmi rád, keď všetci obyvatelia nášho kraja, ktorí sem prídu, budú chodiť na púte, na turistiku, za prameňmi, za krásami tohto kraja - budú chodiť bezpečne."

Ruch autá Marhaň – 3 sek.

V okrese Bardejov sa začalo s ďalšou rekonštrukciou mosta cez rieku Topľa v obci Marhaň. Rozsahom a finančne ide o obdobnú modernizáciu v objeme 450 tisíc eur. Predpokladaný termín ukončenia je koniec júla 2021.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

 

Stratégia na rok 2021/2022
Týždeň v PSK: Školstvo (flashové správy)

Krajský parlament schválil Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2021/2022. Zameriava sa na demografický vývoj jednotlivých okresoch a počet žiakov stredných škôl. V stratégii sa venuje pozornosť aj duálnemu vzdelávaniu.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Furman, vedúci Odboru školstva PSK: "V rámci duálneho vzdelávania ide o nárast žiakov. Cez 400 žiakov máme nových, ktorí podpísali novu zmluvu k 15. 9. 2020. To znamená, že celkový nárast je cez tisíc žiakov, ktorí nám študujú v systéme duálneho vzdelávania."

Záujem o duálne vzdelávanie je predovšetkým v oblasti hotelierstva a gastronómie v regióne Vysokých Tatier.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Furman, vedúci Odboru školstva PSK: "Oslovili sme zamestnávateľov z radov hotelierov z Vysokých Tatier, a táto forma spolupráce sa javí ako veľmi prospešná, a to je vlastne ten progres, ktorí my tam vidíme."

Stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách má za cieľ, a to bez ohľadu na zriaďovateľa, odstrániť duplicitu odborov v rámci regionálnej blízkosti a uskutočniť profiláciu škôl na základe nosných odborov.  

« obsah

***

 

Publikované: 03.10.2018 / Aktualizované: 08.12.2020 HoreTlačiť