Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK 2020 - 11/47

Týždeň v PSK - november 2020 - 47. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. IDS Východ – novinky verejnej dopravy
 2. Dištančné učenie, ale nie on-line
 3. Hlasujte v súťaži Choď a foť
 4. Noc múzeí a galérií bola on-line

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Vďaka podpore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zmodernizuje SÚC PSK ďalšie úseky ciest: Hudcovce – Topoľovka, Poprad – Starý Smokovec 1.etapa a Okresná hranica Svidník – Mičakovce. Ministerstvo schválilo Prešovskej župe na tento účel NFP vo výške viac ako 7,6 milióna eur.
 • Zindex priniesol analýzu verejného obstarávania miest, krajských samospráv a štátnej správy. V období 12/2017 – 6/2020 porovnával zadávania zákaziek samosprávnych krajov. PSK v analýze potvrdil kvalitnú úroveň transparentnosti a hospodárnosti pri nakladaní s verejnými financiami. V celkovom hodnotení obsadil 3. priečku.
 • Prešovská univerzita vyhlásila pre žiakov stredných škôl esejistickú súťaž na tému Akú hodnotu má zdravie. Práce môžu posielať do 30. novembra. Podmienky k súťaži sú na webovom sídle PU - www.unipo.sk
 • Ľudia v kríze pociťujúci psychické ťažkosti v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa môžu obrátiť na anonymnú linku pomoci www.krizovalinkapomoci.sk. K dispozícii je 120 vyškolených psychológov 24 hodín 7 dní v týždni, a to prostredníctvom hovoru na bezplatnom čísle 0800 500 333, chatu, emailu či video poradne. 

Jingel PSK

IDS Východ – novinky verejnej dopravy
Týždeň v PSK: Doprava (flashové správy)

Ruch vlak a bus – 5 sek.

Prešovský a Košický samosprávny kraj avizujú ďalšie novinky v integrovanom dopravnom systéme. Krajské samosprávy sú objednávateľmi verejnej autobusovej dopravy a cieľom plánovaných noviniek je uľahčiť a zrýchliť cestovanie. O zámeroch sa hovorilo na valnom zhromaždení IDS Východ v Košiciach.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Podstatné je, aby sme pristúpili k spoločnému prepravnému poriadku a k spoločnej tarife. Toto sú dva najzákladnejšie body, od ktorých potom môžeme postupovať ďalej."
 • Milan Škorupa, konateľ spoločnosti IDS Východ: "S novou tarifou máme záujem uviesť aj platby pomocou telefónov s NFC technológiou. To znamená, že dnes ako majú cestujúci fyzické dopravné karty, tak po novom by mali dostupné aj virtuálne dopravné karty."
 • Rastislav Trnka, predseda KSK: "Krok po kroku jednoducho približujeme ľuďom hromadnú dopravu tak, aby bola pre nich výhodnejšia, jednoduchšia a aby mohli rýchlejšie cestovať."

Ruch bus – 2 sek.

Nová tarifa bude v prvej fáze uplatnená v prímestskej autobusovej doprave. Následne sa ráta s jej rozšírením na jednotlivé mestské dopravy a železničnú dopravu. Očakávania boli, že budú zavedené do praxe skôr. S prístupom k dohode váhajú najmä zmluvní dopravcovia PSK, ktorí zabezpečujú prepravu cestujúcich.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Jedným z dôvodov je, že stále otáľajú či majú podpísať spoločný prepravný poriadok a spoločnú tarifu. Samozrejme, my im poskytujeme za to aj určitý technologický servis s firmou, ktorá toto celé dokáže zabezpečiť."
 • Milan Škorupa, konateľ spoločnosti IDS Východ: "Základ je uviesť tieto projekty do života. Zatiaľ teda sú hotové na papieri. Máme jasnú víziu o tom, ako majú byť aplikované a očakávame, že v priebehu prvej polovice roka dôjde k uplatneniu tohto spoločného prepravného poriadku a spoločnej zónovej tarify."
 • Rastislav Trnka, predseda KSK: "Integrovaný dopravný systém je stále nejaký proces a vývoj, čiže nedá sa povedať, kde je začiatok a kde je koniec."

Ruch bus – 2 sek.

Zakladateľmi spoločnosti IDS Východ sú obidva samosprávne kraje. Organizátor integrovanej verejnej dopravy má v budúcom roku zabezpečovať činnosti aj pre mesto Prešov a Košice. Prešov pristúpil do IDS Východ ako partner v septembri, Košice tak urobia v najbližších dňoch.

Tabuľka

Plánované zámery IDS Východ

Nová zónová tarifa

Spoločný prepravný poriadok

Platba mobilným telefónom

Virtuálny cestovný lístok

Predplatné časové lístky

Zriadiť pracovisko pre analytické činnosti a dopravné modelovanie

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Dištančné učenie, ale nie on-line

Týždeň v PSK: Školstvo (flashové správy)

Nasleduje priama reč.

 • Barbora Pavelová, učiteľka, Spojená škola Sabinov: "Ukážka on-line výučby: Môžete opäť opakovať po mne – of ring, Jarka – of ring, Lenka – of ring. Super."

Takto prebieha on-line vyučovanie v Spojenej škole Sabinov. Nie však všetci žiaci majú prístup ku kvalitnému dištančnému vzdelávaniu.

Nasleduje priama reč.

 • Ivana Červeňáková, žiačka, Spojená škola Sabinov: "Nemám doma internet a počítač, aby som sa vzdelávala."
 • Miroslava Bila, žiačka, Spojená škola Sabinov: "Nemám ani dáta, ani internet."

A to je základ vzdelávania na diaľku. V Spojenej škole Sabinov hľadali možnosti, ako učiť žiakov, ktorí nemajú vhodné podmienky a pochádzajú zo sociálne vylúčeného prostredia.

Nasleduje priama reč.

 • Miloš Ondrejkovič, riaditeľ, Spojená škola Sabinov: "Okolo 30% žiakov nemá tú možnosť byť pripojených  na internet. Týmto žiakom zabezpečujeme rozvoz materiálu."
 • Jozef Lukáč, zástupca riaditeľa školy, SŠ Sabinov: "Učitelia okrem toho, že učia on-line, pripravia tie témy aj v papierovej podobe, no a potom my ich raz do týždňa odnesieme na tie komunitné centrá."

Ukážka prevzatia pracovných listov

 • "Eva, nech sa páči, máš tam materiály od pani majsterky."

Nasleduje priama reč.

 • Júlia Borsuková, komunitná pracovníčka, Pečovská Nová Ves: "Oni nám ich donesú späť vypracované a my zase dáme spätnú väzbu na školu, aby pre ne prišli."
 • Ján Furman, vedúci Odboru školstva PSK: "Tu musím ale kriticky povedať, že tá spätná väzba je veľmi nízka. To znamená, že v tejto oblasti budeme musieť v rámci nielen nášho kraja, ale celého Slovenska, nájsť nejaký spôsob, nejaké riešenia, ako aj túto minoritu dostať do toho vzdelávania tak, aby bolo pre nich prospešné a malo aj zmysel."
 • Júlia Borsuková, komunitná pracovníčka, Pečovská Nová Ves: "Nemajú finančné prostriedky na tie počítače, na tablety a ten internet je pre nich tiež drahá záležitosť."
 • Miloš Ondrejkovič, riaditeľ, Spojená škola Sabinov: "V ruke máme tablety pre žiakov. Chceme tým zvýšiť motiváciu u ostatných, ktorí sa nám menej pripojili na vyučovanie."
 • Slávka Hmeľarová, majsterka odborného výcviku: "Momentálne máme hodinu POV – potravinárska výroba. Máme z deviatich žiakov  prihlásených päť rómskych žiakov."
 • Mária Bikárová, žiačka, Spojená škola Sabinov: "Tak je mi to ľúto, že nemôžu sa takto pripojiť k nám, lebo je to skvelé a navzájom si pomáhame, učíme sa."

Žiaci z rómskej komunity študujú vo všetkých formách štúdia a na všetkých typoch škôl v Prešovskom samosprávnom kraji. Na viacerých stredných školách tvoria viac ako 50%. Značná časť z nich sa po miernom uvoľnení opatrení potešila opätovnému návratu do reálnych školských lavíc.

Nasleduje priama reč.

 • Jaroslava Popušová, žiačka, Spojená škola Sabinov: "V škole lepšie určite lepšie, ale tak robíme, čo sa dá."

Tabuľka

Zoznam stredných škôl, kde sa pracuje so žiakmi z MRK (odbory F v pôsobnosti PSK)

SOŠ polytechnická J.A. Baťu, Svit

SOŠ remesiel a služieb, Poprad

SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok

Spojená škola, Sabinov

SOŠ Majstra Pavla, Levoča

Spojená škola, Bijacovce

SOŠ podnikania a služieb, Lipany

SOŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou

Spojená škola, Štefánikova, Bardejov

Spojená škola, Čaklov

Spojená škola, Stará Ľubovňa

SOŠ polytechnická, Humenné

SOŠ technická, Prešov

SOŠ lesnícka, Prešov

 

Odbor je určený pre žiakov, ktorí ukončili ZŠ skôr ako v 9. ročníku. Základne vzdelanie ukončili kurzom a pokračujú v 3-ročných učebných odboroch. 

V odboroch F sa vzdeláva 982 žiakov.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Hlasujte v súťaži Choď a foť
Týždeň v PSK: Cestovný ruch (flashové správy)

Pozeráte sa na víťazné fotografie ôsmeho ročníka fotografickej súťaže Choď a foť. Spomedzi rekordných 820 snímok zachytených v Prešovskom kraji bola udelená Cena Grand prix, Cena predsedu poroty a spoznali sme prvé tri miesta v šiestich kategóriách. Termín slávnostného vyhlásenia výsledkov je vzhľadom na epidémiu ochorenia Covid-19 zatiaľ neznámy. Verejnosť však môže hlasovaním do 7. decembra rozhodnúť o najkrajšej fotografii podľa hlasovania verejnosti, a to z výberu finálových záberov.

FB severovychodslovenska

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Noc múzeí a galérií bola on-line
Týždeň v PSK: Kultúra (flashové správy)

Celoeurópska iniciatíva Noc múzeí a galérií sa 14. novembra preniesla do on-line priestoru. Múzeá a galérie v pôsobnosti Prešovskej župy priniesli množstvo podujatí. Napríklad – Múzeum v Kežmarku pripravilo jednu z najznámejších legiend - Legendu Zradkyňa, ktorej sa neodpúšťa. Podtatranské múzeum v Poprade tvorivé dielne pre deti a vedomostnú súťaž Hrajme sa s históriou. Ľubovnianske múzeum prostredníctvom live prenosu odprezenoval poklady múzea, ktoré počas roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. Tatranská galéria v Poprade otvorila svoje brány dokonca naživo s vernisážou dvoch výstav.

« obsah

***

 

Publikované: 03.10.2018 / Aktualizované: 08.12.2020 HoreTlačiť