Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Župné novinky 2013

 

 • Župné novinky 11/2013 (26. 11. 2013) - PDF (2,75 MB) - viac o týchto témach:
  • Staronovým predsedom PSK je Peter Chudík
  • Deň otvorených dverí na umeleckej škole v Kežmarku
  • Začala sa náročná rekonštrukcia barokového podhradia hradu Ľubovňa -Pre návštevníkov sprístupnia otvorený depozitár
  • Kraj so svojou webovou stránkou opäť obhájil víťazstvo - Zlatý erb pre PSK po piatykrát v rade!
 • Župné novinky 10/2013 (18. 10. 2013) - PDF (1,63 MB) - viac o týchto témach:
  • Krídla túžby udelené po tretíkrát - Muž, ktorý kedysi prišiel z ulice, si prevzal ocenenie samosprávneho kraja
  • Terapeutická miestnosť vďaka aukcii - CSS Slnečný dom získal prvé zdroje na Snoezelen
  • Stredná umelecká škola v Kežmarku je úspešná vo viacerých projektoch
  • PSK: Ako kraj štyri roky hospodáril?
 • Župné novinky 09/2013 (25. 09. 2013) - PDF (831 kB) - viac o týchto témach:
  • Voľby do orgánov samosprávnych krajov - 9. novembra
  • Hradné nádvorie v Kežmarku V sobotu ožije
  • Nominácie na udelenie Ceny PSK treba podať do 30. septembra 
  • Ján Ragan: Najdôležitejšie sú vzťahy medzi ľuďmi - Malopoľsko a Prešovský kraj: 10 rokov úspešnej spolupráce
  • Prešovský kraj zdigitalizuje vyše 8 000 pamiatok
 • Župné novinky 08/2013 (21. 08. 2013) - PDF (1,28 MB) - viac o týchto témach:
  • PSK zostáva najlepšie hospodáriacim krajom medzi VÚC - Predseda PSK Peter Chudík: "Míňame len toľko, koľko máme"
  • Nová éra cezhraničnej spolupráce v Terni - Prvé stretnutie mládeže naštartovalo spoluprácu
  • Pribudnú v Prešovskom kraji hnedé tabule? - Rozvoj cestovného ruchu sa vďaka KOCR dynamizuje
 • Župné novinky 07/2013 (17. 07. 2013) - PDF (912 kB) - viac o týchto témach:
  • Kraj podporí katedrály, konkatedrály, baziliky a pútnické miesta - Poslanci PSK schválili výzvu na poskytovanie dotácií pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
  • Študenti z Bardejova navštívili európske inštitúcie v Bruseli - Pútavý projekt približuje Európu mladým ľuďom
  • Nádejní slovenskí diplomati z GLS naberajú skúsenosti - Brusel očami študentov
 • Župné novinky 06/2013 (26. 06. 2013) - PDF (492 kB) - viac o týchto témach: 
  • Staňte sa hľadačom pokladov! - Na turistov v lete čaká "Honba za pokladmi Prešovského kraja"
  • PSK končí školský rok a oceňuje tých najúspešnejších - 40 plakiet pre pedagógov i žiakov
 •  Župné novinky 05/2013 (28. 05. 2013) - PDF (2,31 MB) - viac o týchto témach:
  • Výtlky zmiznú do septembra - Cestári v Prešovskom kraji opravia spolu 288 úsekov ciest
  • Záverečný účet samosprávneho kraja má mnohé pozitíva - Poslanci Prešovského samosprávneho kraja už schválili záverečný účet PSK za rok 2012 - Do rezervného fondu 4,3 milióna €
 • Župné novinky 04/2013 (16. 04. 2013) - PDF (2,47 MB) - viac o týchto témach:
  • Zimná olympiáda 2022 – prečo áno? - Peter Chudík vysvetľuje, prečo PSK podporuje kandidatúru Krakova na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2022
  • 23 žiadateľov podpísalo zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekty realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
  • Najviac investícií do ciest a kotolní
 • Župné novinky 03/2013 (19. 03. 2013) - PDF (3 MB) - viac o týchto témach:
  • V Prešove podpísali 30 zmlúv na realizáciu mikroprojektov -  Program cezhraničnej spolupráce výrazne podporuje aktivity v regióne
  • Implementácia Prioritnej osi III Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 na úrovni PSK
  • Prešovský kraj zdigitalizuje vyše 8 000 pamiatok
 • Župné novinky 02/2013 (19. 02. 2013) - PDF (577 kB) - viac o týchto témach:
  • Modernizácii ciest bude pokračovať vďaka ROP - Vyše 10 miliónov eur na regionálne komunikácie
  • ŠKOLSTVO: VEREJNÉ & NEVEREJNÉ
  • Najväčší záujem o Ľubovňu, Bardejov a Kežmarok - Čím žili kultúrne organizácie PSK v roku 2012?
 • Župné novinky 01/2013 (22. 01. 2013) - PDF (287 kB) - viac o týchto témach:
  • Chudík: Náš cieľ je udržať rozpočet, aby to ľudia nepocítili - Napriek zložitej situácii je župan optimista
  • Prioritou je zabezpečenie základných kompetencií
  • Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)
  • Zoznam schválených mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) III. výzva: Úrad Prešovského samosprávneho kraja
  • Nová výzva v rámci ROP na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov)
  • Výzva na verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok vo vlastníctve PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 19.08.2015 / Aktualizované: 11.01.2017 HoreTlačiť