Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvná základňa

Samosprávny kraj môže uskutočňovať medzinárodnú spoluprácu len na základe dohody, ktorá musí obsahovať názov a sídla účastníkov zmluvy, predmet zmluvy a určenie času, na ktorý sa uzatvára. Dohoda musí byť uzatvorená písomne a musí byť vopred schválená nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva a vopred schválená územným celkom alebo orgánom iného štátu.

Dohoda o spolupráci, alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a nesmie byť v rozpore s verejným záujmom.

Prešovský samosprávny kraj má v súčasnosti podpísané dohody o spolupráci s desiatimi regiónmi:

 

Mapa bilaterálnej spolupráce PSK  

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 29.01.2009 / Aktualizované: 28.08.2018 HoreTlačiť