Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Pracovná skupina pre spoluprácu územných samospráv

Vytvorenie pracovnej skupiny pre spoluprácu územnej samosprávy vyplýva z čl. III. Štatútu slovensko – poľskej medzivládnej komisie (ktorá bola vytvorená a pôsobí v zmysle čl. 7 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci z 18. 8. 1994). Jej vytvorenie bolo schválené na zasadnutí MVK SR-PL pre cezhraničnú spoluprácu na jej 17. zasadnutí vo Varšave v dňoch 7.- 8. apríla 2011.

V zmysle Štatútu medzivládnej komisie, pracovná skupina vytvorená komisiou vyvíja činnosť v súlade s jej ustanoveniami a pravidelne informuje o svojej činnosti príslušného predsedu národnej časti medzivládnej komisie (obvykle ŠT MV SR) a na jej zasadnutia vysiela svojich členov, resp. zástupcov.

Vedúceho pracovnej skupiny pre spoluprácu územnej samosprávy menuje príslušný predseda národnej časti medzivládnej komisie. Vedúcim slovenskej časti pracovnej skupiny pre spoluprácu územnej samosprávy bol štátnym tajomníkom MV SR (listom KST-2012/000573-003 zo dňa 16. 1. 2012) menovaný pán Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja. Vedúcim poľskej časti pracovnej skupiny pre spoluprácu územnej samosprávy bol menovaný pán Miroslaw Karapyta, maršálek Podkarpatského vojvodstva.

Členmi slovenskej časti pracovnej skupiny sú:

 1. Michal Patúš, riaditeľ odboru centrálnej koordinácie projektov a programov, Žilinský samosprávny kraj
 2. Michal Biganič, primátor mesta Stará Ľubovňa za Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
 3. Igor Šajtlava, primátor mesta Kežmarok za Úniu miest Slovenska

Členmi poľskej časti pracovnej skupiny sú:

 1. Roman Ciepiela, vicemaršálek Malopoľského vojvodstva
 2. Aleksandra Przydryga – Gajewska, vicemaršálka Śliezskeho vojvodstva

Jednotlivých zasadnutí pracovnej skupiny sa môžu zúčastňovať predstavitelia a experti iných subjektov v závislosti od prerokovávanej tematiky.

Činnosť pracovnej skupiny v zmysle záverov 17. zasadnutia MVK SR-PL pre cezhraničnú spoluprácu vo Varšave v dňoch 7.- 8. apríla 2011 je zameraná na oblasť poľnohospodárstva a výživy, oblasť vzdelávania, výmeny mládeže, školstva, kultúry a oblasť vytvárania Európskych zoskupení územnej spolupráce - EZÚS.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Dokumentácia zo zasadnutí: 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
051/7081 572 

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 23.03.2012 / Aktualizované: 24.04.2012 HoreTlačiť