Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť Útvaru hlavného kontrolóra

Za účelom zabezpečenia efektívneho a účinného kontrolného systému v Prešovskom samosprávnom kraji ako aj zabezpečenia jeho funkčnosti na všetkých stupňoch riadenia (najmä na Úrade PSK, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, u právnických osôb, v ktorých má PSK rozhodujúcu majetkovú účasť, u osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu PSK účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami) schvaľuje Zastupiteľstvo PSK tieto Zásady kontrolnej činnosti ÚHK PSK:

  Zásady kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho krajnové, vydanie 2016 (PDF, 155 kB

Dokumenty z kontrolnej činnosti

Dokumenty z kontrolnej činnosti nájdete na stránke Dokumenty odboru UHK 

 

Publikované: 20.05.2009 / Aktualizované: 01.06.2023 HoreTlačiť