Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Magazín PSK 2009-01

Magazín PSK - január 2009

Videozáznam

dekoračný obrázok  Magazín PSK 2009-01 - formát MPG (121 MB)

Obsah:

 1. Výška cestovného v SAD
 2. 7 divov Prešovského kraja - výsledky ankety
 3. Otvorenie dielní v DSS Stropkov
 4. 65. výročie založenia DJZ v Prešove
 5. Návšteva francúzskej delegácie z departmentu Horné Pyreneje
 6. Sociálne ročné štipendiá pre študentov stredných škôl 
 7. Rozdelenie a investícia finančných prostriedkov v okrese Humenné

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvodný

 • Cestovné v SAD - bude sa opäť meniť?
 • Poznáme 7 divov Prešovského kraja
 • Pre študentov - sú tu sociálne štipendiá

Výška cestovného v SAD

Začiatkom roka rozvírilo hladinu verejnej mienky zvýšenie cestovného v autobusovej doprave. Cenu cestovného však nezdvihlo zavedenie eura. Začal platiť nový cenový výmer pre štyroch dopravcov, ktorí na území kraja poskytujú dopravu vo verejnom záujme.

Výška cestovného vyvolala diskusiu medzi predsedom PSK a poslancami krajského zastupiteľstva.

 • Eduard Vokál, predseda poslaneckého klubu SDKÚ - DS, KDH: Dátumom 1. január 2009... nešťastne vybratý.
 • Peter Chudík, predseda PSK: Prešovský kraj dáva najmenej dotácií... nemalo by dochádzať k znižovaniu spojov.

Príjem SAD-iek tvoria tržby z cestovného a dotácie od samosprávneho kraja. Za financie od kraja musia dopravcovia prevádzkovať spoje vo verejnom záujme. Časť poslancov žiada prehodnotiť platný cestovný výmer, ktorý platí od nového roka. To by podľa nich malo priniesť opätovné zníženie výšky cestovného.

 • Peter Chudík, predseda PSK: Musíme navýšiť dotáciu a ísť na úroveň ostatných krajov... v rámci čipových kariet.

Čipové karty majú pomôcť obyvateľom kraja ale aj samospráve, ktorá tak získa presný obraz o využívaní liniek. Dotácia pre podniky SAD sa podľa návrhu župana má zvýšiť o takmer tri milióny eur, teda o viac ako 90 miliónov korún.

 • Peter Chudík, predseda PSK: Tým pádom by sme mohli dôjsť k zníženiu... dotáciu bude potrebné navýšiť.
 • Eduard Vokál, predseda poslaneckého klubu SDKÚ - DS, KDH: Je to problém ...

Financie na zvýšenú dotáciu navrhuje predseda PSK presunúť z kapitálových výdavkov a peňazí Úradu PSK. Schváliť to však musia poslanci krajského parlamentu. Tí o tom budú rozhodovať na februárovom zasadnutí Zastupiteľstva PSK.

Podľa predsedu prešovskej VÚC-ky je dôležité, aby dopravcovia modernizovali aj svoj zastaraný vozový park. Takmer 60 percent autobusov je totiž starších ako 16 rokov.

Jingel Aktuality

7 divov Prešovského kraja

A je rozhodnuté. Spoznali sme sedem divov Prešovského kraja. V našom kraji je mnoho kultúrnych, historických, prírodných pamiatok a unikátnych lokalít.

Tabuľka - 7 divov Prešovského kraja - Výsledky hlasovania počet hlasov

  1. Historické centrum Bardejova 1451
  2. Hrad Ľubovňa 1435
  3. Tatranský národný park 1229
  4. Oltár Majstra Pavla z Levoče 1119
  5. Súbor drevených kostolíkov 1013
  6. Pieninský národný park 814
  7. Historické centrum Levoče 666

O konečnom poradí rozhodli obyvatelia kraja svojím hlasovaním.

 • Peter Chudík, predseda PSK:  Je to aj spôsob ako trošku predať...  pre mňa je to 7 divov sveta.

Do hlasovania sa zapojilo takmer 11 tisíc hlasujúcich. Body svojím favoritom bolo možné odovzdať prostredníctvom internetového hlasovania, alebo anketovým lístkom, ktorý bol uverejnený v Spravodaji PSK.

 • Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK: Bol veľmi ťažký boj...  na tretej pozícii sa umiestnil Tatranský národný park.
 • Peter Chudík, predseda PSK: Je tam všetko čo zvýrazňuje... sedem divov Prešovského kraja.

Anketa Hľadáme sedem divov Prešovského kraja bola spustená počas dňa otvorených dverí na Úrade PSK 23. októbra minulého roku.

Predstavitelia všetkých vybraných lokalít získali pamätné listy potvrdzujúce zaradenie medzi sedem divov Prešovského kraja. Odovzdá im ich predseda na oficiálnom stretnutí 11. februára v Bardejove.

Zástupcovia všetkých siedmich lokalít tam zároveň pokrstia špeciálny propagačný materiál venovaný sedmičke najväčších atraktivít regiónu, ktorý vydal Prešovský samosprávny kraj pri tejto príležitosti.

Jingel Aktuality

Otvorenie dielní v DSS Stropkov

V Domove sociálnych služieb v Stropkove vyrástla z bývalej kôlne na drevo nová dielňa. V nej sa budú klienti v rámci ergoterapie venovať drevárskym a hrnčiarskym prácam.

 • Eva Strnadová, vedúca sociálneho úseku DSS Stropkov: Náplň bude práca s hlinou ...  a takéto podobné záležitosti.
 • Ján Melník, riaditeľ DSS Stropkov: Pracovná činnosť je jedna z činností... ostali z praktického života.
 • Eva Strnadová, vedúca sociálneho úseku DSS Stropkov: Ide o vyplnenie ich voľného času... majú novú formu sebarealizácie.
 • Ukážka - ergoterapia

Finančné náklady na zriadenie dielní predstavovali 31,5 tisíca eur. Tieto peniaze boli vyčlenené z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

 • Jaroslav Prokopovič, poslanec Z PSK Stropkov: Teší ma, že slúži to tým postihnutým... aby boli podporené takéto akcie.
 • Ján Melník, riaditeľ DSS Stropkov: Ešte chýba nám strojné dovybavenie... mohli pracovať.

 

Jingel Aktualita

65. rokov DJZ

Divadlo Jonáša Záborského oslavuje 65. rokov od svojho založenia. V roku 1944 začal písať svoju kroniku profesionálny divadelný súbor. Bola to prvá profesionálna scéna na východe krajiny. Divadlo prešlo krásnymi, ale aj zložitými obdobiami.

Kde sa nachádza dnes, v roku „životného jubilea“?

 • Ján Hanzo, riaditeľ DJZ v Prešove: Divadlo vo svojom živote prekonalo... tak ako sa sluší a patrí na 21. storočie.

V divadle sa vystriedali celé generácie hercov, technického personálu a divákov. Divadlo Jonáša Záborského je živý organizmus, ktorý baví a rozdáva radosť a ponúka návštevníkom umenie viacerých žánrov.

 • Ján Hanzo, riaditeľ DJZ v Prešove: Skutočné divadlo potrebuje divadelné prostredie... aby zase mohol porovnávať a súdiť.
 • Ukážka divadlo - zábery z predstavenia Betlehem

Jingel Aktualita

Návšteva francúzskej delegácie z departmentu Horné Pyreneje

Na pracovnú návštevu do Prešova prišla francúzska delegácia z Horných Pyrenejí. Cieľom je dohodnúť vzájomnú spoluprácu v roku 2009. Tá by sa mala týkať predovšetkým kultúrnej výmeny. Výstava, ktorú s veľkým úspechom pripravilo Ľubovnianske múzeum v kláštore Escladieu (Eskalaďjé) koncom minulého roku, by sa mala presunúť aj do Prešovského kraja. Francúzski partneri majú tiež veľký záujem o výstavu diel Andyho Warhola. Oba regióny na jún pripravujú aj medzinárodnú konferenciu v Horných Pyrenejach.

Jingel Viete, že...

Sociálne štipendiá

Viete, že aj v tomto roku môžu študenti stredných škôl získať sociálne jednoročné štipendiá. Jednoročné štúdium v zahraničí im ponúka vláda Slovenskej republiky. Prešovský samosprávny kraj dostal pre školský rok 2009/2010 pridelených 34 miest.

 • Iveta Tarabčáková, odbor školstva Úradu PSK: Z toho je 14 štipendijných miest pre ... a ruský jazyk.

Študent, ktorý chce požiadať o uvedené zahraničné štipendium musí byť v školskom roku 2009/2010 žiakom tretieho ročníka stredných škôl, alebo siedmeho ročníka osemročných gymnázií. Žiadateľ musí dosiahnuť v predchádzajúcom období študijný priemer do dvoch celých.

 • Iveta Tarabčáková, odbor školstva Úradu PSK: Musia ovládať cudzí jazyk... - podľa školského zákona.

V minulom roku prejavilo záujem o zahraničné štúdium prostredníctvom uvedeného programu 172 študentov. Tí ktorí majú záujem o sociálne štipendia nájdu podrobnejšie informácie na novej webovej stránke samosprávneho kraja www.po-kraj.sk.

Prihlášku je možné podať do 2. marca.

Jingel U Vás...

okres Humenné

V krajskom parlamente zastupujú okres Humenné piati poslanci. Aj oni sa vo svojej činnosti snažili ovplyvňovať oblasti, na ktoré má krajská samospráva dosah. Teda predovšetkým cestnú infraštruktúru, sociálnu, kultúrnu oblasť a stredné školstvo.

 • Vladimír Kostilník, poslanec Z PSK Humenné: Miestní poslanci delili ...  ciest v rámci nášho regiónu.
 • Jaroslav Suchý, poslanec ZPSK, Humenné: Výsledkom toho sú dva kruhové objazdy... v rámci okresu Humenné.

Pýchou centra mesta je historický kaštieľ, ktorý v súčasnosti prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Vymenili sa všetky inžinierske siete, generálnou opravou prešli vnútorné priestory. V kaštieli sa preinvestovalo vyše 23 miliónov korún.

 • Jana Vaľová, poslankyňa Z PSK, Humenné:  Momentálne sa nachádzame v kaštieli... nechátrajú.
 • Vladimír Kostilník, poslanec Z PSK Humenné:  Teší nás, že začas sa rekonštruovať kaštieľ... sa postaralo.

Takmer v každom okrese prešli stredné školy racionalizáciou. Výnimkou je Humenné, kde k zmenám v tejto oblasti nedošlo.

 • Mária Kulanová, poslankyňa Z PSK, Humenné: Aj keď musím povedať...  nakoniec k racionalizácii škôl nedošlo.
 • Jaroslav Suchý, poslanec Z PSK, Humenné: V oblasti školstva sme sa... rekonštrukcie škôl.

Radikálnou zmenou prešla naopak nemocnica. Tá sa v roku 2006 transformovala na neziskovú organizáciu. Aké je z odstupom času hodnotenie tohto kroku.

 • Ján Ferko, poslanec Z PSK, Humenné: Vstúpil tam subjekt... ale aby sa skvalitňovali.

Záver tohto roka bude pre vyššie územné celky volebným. Čo chcú poslanci ešte v rámci okresu Humenné presadiť?

 • Jana Vaľová, poslankyňa Z PSK, Humenné: Pre mňa priority sú... mali do toho mesta bližšie.Mária Kulanová, poslankyňa Z PSK, Humenné: Ukazuje sa reálny aj projekt...  pre obyvateľov.
 • Ján Ferko, poslanec Z PSK, Humenné: Je to veľmi dobrá myšlienka... zrealizovať do života.
 • Vladimír Kostilník, poslanec Z PSK Humenné:  Zatiaľ sa nepodarilo presadiť najmä dostavbu Hvezdárne...  naše partnerské mestá.Jaroslav Suchý, poslanec Z PSK, Humenné: V oblasti dopravy... Vyšná Sitnica - Nižná Sitnica - Pakostov. 

 

Na záver Magazínu PSK vám ešte raz dávame do pozornosti novú webovú stránku Prešovského samosprávneho kraja - www.po-kraj.sk. Čakajú tam na vás aktuálne informácie krajskej samosprávy. Obrazové informácie vám Magazín PSK prinesie opäť o mesiac.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 03.02.2009 / Aktualizované: 31.05.2010 HoreTlačiť