Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Magazín PSK 2009-03

Magazín PSK - marec 2009

Videozáznam

dekoračný obrázok  Magazín PSK 2009-03 - formát MPG (114 MB)

Obsah:

 1. Úprava rozpočtu PSK na rok 2009 
 2. Rozpis kapitálových výdavkov 
 3. Zmluva PSK s dopravcami 
 4. Pohovory na SŠ
 5. Týždeň Slovenských knižníc
 6. Bowlingový turnaj 
 7. Ministerka v DSS Petrovany
 8. Maršálkovia na hrade Ľubovňa
 9. Kalendár PSK 2009

 

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

 • Zmluva medzi PSK a dopravcami podpísaná
 • Kríza sa dotkla aj rozpočtu krajskej samosprávy
 • Osobnosti pomohli deťom

 

Úprava rozpočtu PSK

Prebiehajúca hospodárska kríza prinútila Prešovský samosprávny kraj, aby prehodnotil svoj rozpočet na rok 2009. Poslanci na marcovom rokovaní takúto zmenu odsúhlasili. Rozpočet kraja je oproti plánom nižší o viac ako 7 miliónov.

 • Mária Holíková, vedúca odboru financií PSK:  Dopad finančne krízy je spôsobený ... dopad je najväčší pre Prešovský samosprávny kraj.

V sociálnej oblasti zastupiteľstvo odsúhlasilo pozmeňovací návrh poslanca Perignátha. Podľa tohto návrhu sa nebudú krátiť dotácie pre poskytovateľov neštátnych sociálnych zariadení. Tieto zariadenia tak dostanú plánovane financie a nie o 162 tisíc eur menej ako sa počítalo v krátenom rozpočte. 

 • Miroslav Perignáth, poslanec Z PSK, Kežmarok: Tieto subjekty sú dlhodobo ... objektom v sociálnej oblasti.

Sociálnym zariadeniam, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa financie škrtať budú a to je problémový bod zmeny rozpočtu.

 • Peter Chudík, predseda PSK: Nemôžme krátiť tak, že v rámci sociálnej oblasti ... zvláštne, čudné, nepochopiteľné.
 • Jana Vaľová, poslankyňa Z PSK, Humenné: Všetky zariadenia ... by mali mať rovnaké financovanie.

Krátenie financií sa týka kapitálového ako aj bežného rozpočtu.

Tabuľka - Úprava rozpočtu č. 2 pre rok 2009

  • Bežné príjmy znížené o 7,33 mil. €
  • Bežné výdavky znížené o 1,48 mil. €
  • Kapitálové prííjmy znížené o 0  €
  • Kapitálové výdavky znížené o 3.85 mil. €

V každej oblasti ušetrí PSK približne 5%. Najviac sa bude šetriť na Úrade PSK kde je rozpočet nižší o 47%.

 • Mária Holíková, vedúca odboru financií PSK: Tento rok je to iba začiatok ...  je evidentný.

Predseda samosprávneho kraja napokon nepodpísal príslušné uznesenie, pretože na krátenie výdavkov ma iný názor ako poslanci. Podľa jeho slov sa majú finančné prostriedky znižovať rovnomerne všetkým organizáciám a nie robiť rozdiely. Preto sa k úprave rozpočtu poslanci ešte vrátia na aprílovom zasadnutí.

Jingel Aktuality

Rozpis kapitálových výdavkov

Na kapitálové výdavky PSK bude smerovať v roku 2009 takmer 15 miliónov eur. K prerozdeleniu financií došlo na základe návrhov a dohody poslaneckého zboru a poslaneckých klubov.

Tabuľka - Kapitálové výdavky pre rok 2009

  • Doprava: 1,7 mil. €
  • Vzdelávanie: 1,6 mil. €
  • Kultúra: 750 tis. €
  • Úrad PSK: 449 mil. €
  • Sociálne zabezpečenie: 324 tis. €

Na marcovom rokovaní poslancov sa delilo takmer 5 miliónov eur. No nie všetci poslanci boli spokojní.

 • František Hanáček, poslanec Z PSK, Kežmarok: V podstate som skopkojný, pretože...  poslanci mali možnosť sa k tomu vyjadrovať.
 • Ivan Solej, poslanec Z PSK, Medzilaborce: Nemôžem vyjadriť spokojnosť nad ... o nás bez nás.
 • Ján Jakubčin, poslanec Z PSK, Vranov nad Topľou: Ja hodnotím ako...  k tomu čo dodať.

Najviac z kapitálových výdavkov bude smerovať do oblasti školstva na modernizáciu budov škôl, učební a nákup novej techniky. V oblasti dopravy sa peniaze vyčlenili na rekonštrukciu ciest. Poslanci schváli aj investičné financie pre kultúru a sociálnu oblasť.

Jingel Aktuality

Zmluva PSK s dopravcami

V Magazíne PSK sme vás informovali o pripravovanej zmluve medzi Prešovským vyšším územným celkom a dopravcami, ktorí vykonávajú prímestskú dopravu vo verejnom záujme. Krajský parlament zmluvu odsúhlasil a 26. marca bola podpísaná.

 • Jozef Kužma, poslanec Z PSK, Prešov: Momentálne je to najlepšie predložená zmluva... my doplácame tento rozdiel.
 • Peter Chudík, predseda PSK: Tá zmluva má dve výhody... sme sa zhodli.

Zmluva je schválená na 10 rokov a stanovuje jasné pravidlá v rámci dopravy vo verejnom záujme na území kraja. Určila, ako sa budú vyhodnocovať oprávnené ekonomické nákladov dopravcov a zároveň určuje výpočet sumy, ktorú bude krajská samospráva dopravcom platiť za prejazdený kilometer. Schválená dotácia na jeden kilometer je 0,075 eur.

 • Jozef Kužma, poslanec Z PSK, Prešov: Zmluva minimálne na päť rokov... môže túto zmluvu upravovať.
 • Jozef Kičura, generálny riaditeľ SAD Prešov: Zmluva nastavuje konečne ekonomické pravidlá... podľa výšky inflácie.
 • Michal Gondek, poslanec Z PSK, Svidník: Zmluva, ktorú sme dneska schválili... istota pre poskytovateľov aj pre úrad.

Významným prvkom je, že zmluva zakotvuje povinnú obnovu vozového parku. Do konca roka 2018 zakúpia dopravcovia celkovo 400 nových autobusov. Zmluva obsahuje aj sankčné poplatky pri neplnení uzatvorenej zmluvy.

Jingel Aktuality

Pohovory na SŠ

Prijímacie pohovory na stredné školy budú 11. mája.  14. mája, čaká budúcich stredoškolákov druhý termín prijímacích pohovorov. V marci absolvovali žiaci základných škôl celoslovenské testovanie. A tí úspešní sa mohli prijímacím pohovorom vyhnúť.

 • Karol Lacko, vedúci odboru školstva PSK: Žiak, ktorý na celoslovenskom testovaní ... priaty bez prijímacích pohovorov.

Záujem o jednotlivé typy škôl je približne rovnaký ako po minulé roky. V kurze sú predovšetkým školy kde je kladený dôraz na informačné technológie.

 • Karol Lacko, vedúci odboru školstva PSK: Najväčší záujem je o gymnázia, ... strednú priemyselnú školu elektrotechnickú.

Žiaci si môžu vybrať z 88 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Tabuľka - Školy v pôsobnosti PSK

  • Gymnáziá: 17
  • Stredné odborné školy: 55
  • Spojené školy: 7
  • SOŠ zdravotnícke: 3

Jingel Podujatie

Týždeň Slovenských knižníc

 • Ukážka Sudičky

Tohtoročný Týždeň slovenských knižníc otvorili tri sudičky - knižničky. Pod heslom - Knižnice pre všetkých, otvorili svoje brány, v dňoch 23. až 29. marca, aj knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Cieľom celotýždňovej aktivity je zviditeľňovanie knižníc ako kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie.

 • Ivana Šípošová, riaditeľka Ľubovnianskej knižnice:  Aby si ľudia uvedomili potrebu knižníc... internet a kniha môže ísť v ruka v ruke.

Otvorenie Týždňa slovenských knižníc bolo spojené aj odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2008. Za súbor výnimočných komunitných projektov ocenenie získala Hornozemplínska knižnica z Vranova nad Topľou.

 • Emília Antolíková, riaditeľa Hornozemplínskej knižnice vo Vranove n./T.: Je to pre nás vyznamenanie... aktivity na podporu čítania.

Ešte jedno celoslovenské Naj sprevádzalo otvorenie Týždňa slovenských knižníc v Prešove: Práve tu sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Hľadá sa Dobšinský. A aj tento rok pripravili pracovníci knižníc množstvo podujatí, besied, divadelných predstavení, ale aj odpúšťali pokuty, pasovali nových čitateľov... stačilo si len vybrať z bohatej ponuky.

Jingel Podujatie

Bowlingový turnaj

Druhý ročník bowlingového turnaja o pohár predsedu PSK spojil 18. marca osobnosti, aby pomohli dobrej veci. Podnikatelia, futbalisti prvoligového Tatranu Prešov, policajti, novinári a ďalšie tímy tak podporili detský stacionár v domove sociálnych služieb na Volgogradskej ulici v Prešove.

 • Iveta Nemčíková, riaditeľka DSS na Volgogradskej ulici v Prešove:  Všetci úžasne hádzali ... tie gule hádzali.

Výťažku z tejto benefičnej akcie sa potešia určite deti, pre ktoré je výťažok určený. Ako s ním plánujú v Domove naložiť?

 • Iveta Nemčíková, riaditeľka DSS na Volgogradskej ulici v Prešove: Zveľadíme tento stacionár... všetko bude pre detičky.
 • Ukážka spev deti

A pesničkou sa takto na diaľku poďakovali aj deti.

Stacionár poskytuje služby pre deti od troch do 25 rokov. Sú to deti s ťažkým zdravotným postihnutím a služby stacionára môžu využívať vo forme denného alebo týždenného pobytu.

Jingel Aktualita

Ministerka v DSS Petrovany

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny navštívila 24. marca Domov sociálnych služieb Vladimíra Pospíšila v Petrovanoch. Viera Tomanová si prišla pozrieť zariadenie, ktoré v decembri 2008 získalo ocenenie Sociálny čin roka 2008 za kvalitu poskytovaných služieb.

Ministerka sa počas návštevy oboznámila s fungovaním a zameraním DSS, porozprávala sa s pracovníkmi a klientmi domova. Tí predviedli Viere Tomanovej aj ukážky svojej práce  - výrobu ozdobných predmetov, maľovanie na obrusy, ale aj ako vzniká paličkovaná čipka. Klienti DSS v Petrovanoch sa predstavili aj ukážkami z kultúrneho programu, s ktorým vystupujú po celej Európe.

Jingel Aktualita

Maršálkovia na hrade Ľubovňa

Na hrade v Starej Ľubovni sa 26. marca stretli maršálkovia poľských vojvodstiev.

Na hrade sa konala výnimočná udalosť - odovzdávanie maršálkovského žezla a predsedníctva Konventu. V rámci programu sa prezentovali výsledky cezhraničnej spolupráce medzi Prešovským samosprávnym krajom a Malopoľským vojvodstvom, kultúrna spolupráca v prihraničnej oblasti Spiša a sedem divov Prešovského kraja. Súčasťou programu bola krátka prehliadka expozícií a ukážka klubu histórie a šermu. Niektorí maršálkovia boli v historických priestoroch hradu Ľubovňa pasovaní za rytierov.

Jingel Viete že...

Kalendár PSK 2009

Viete, že po minuloročnom úspechu, zabodoval kalendár PSK aj tento rok?

V súťaži o Najkrajší kalendár Slovenska 2009 získal náš kraj, v kategórii regióny, druhé miesto za nástenný kalendár Renesančný kaštieľ v Humennom. Kalendár vyrobilo Vihorlatské múzeum v Humennom. V 17. ročníku tejto súťaže bolo nominovaných 68 kalendárov v 12-tich kategóriách. Súťaž organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Víťazné kolekcie kalendárov budú počas roka vystavené vo vybraných slovenských mestách.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 21.03.2009 / Aktualizované: 31.05.2010 HoreTlačiť