Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Magazín PSK 2009-04

Magazín PSK - apríl 2009

Videozáznam

dekoračný obrázok   Magazín PSK 2009-04 - formát MPG (121,34 MB)

Obsah:

 1. Poplatky za prednostné ošetrenie
 2. Prevod letiska 
 3. Opravy výtlkov 
 4. Mikroprojekty PL - SR
 5. Predseda NR SR v Prešove
 6. Rosoľanková v Bruseli
 7. Miss zdravotníčka
 8. Premiéra PUĽS
 9. Nová hra v DJZ

 

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

 • Pacient - Koľko zaplatí za prednostné ošetrenie?
 • Letisko Poprad - opäť patrí štátu
 • Cestári majú plné ruky práce 

Poplatky za prednostné ošetrenie

Poslanci krajského parlamentu schválili na svojom aprílovom rokovaní aj Všeobecne záväzne nariadenie o výške úhrady (pozn. VZN č. 16/2009) za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti. Ľudia, ktorí nechcú tráviť svoj čas v čakárňach u lekára, si za prednostné ošetrenie zaplatia minimálne 7 eur.

 •  Július Zbyňovský, vedúci odboru zdravotníctva PSK: Vzhľadom na to, že sa prešlo na euro ... všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bolo schválené.
 •  Cyril Václav, poslanec Z PSK, Vranov nad Topľou:  Tie poplatky ...až taká zmena nebola ...  objektívnu skutočnosť.

K základnej sadzbe 7 eur je možné pripočítať príplatok od jedného do 5 eur v závislosti od lokality a špecializácie lekára. Aj lekári však budú musieť zaplatiť.

Tabuľka - Výška poplatkov za prednostné ošetrnenie

 • Základná sadzba - 7 €
 • za miesto v okresnom meste  - 1 € (min. výška), 3 € (maximálna výška)
 • za miesto mimo okresného miesta - 1 € (min. výška) , 5 € (maximálna výška)
 • za všeobecnú starostlivosť - 1 € (min. výška), 3 € (maximálna výška)
 • za špecializovanú starostlivosť - 1 € (min. výška), 5 € (maximálna výška)

Tí, ktorí chcú poskytovať takéto ošetrenie, zaplatia za vybavenie žiadosti a schválenie úhrady 20 eur.

 • Dušan Hruška, poslanec Z PSK, Prešov: Už doteraz existovalo povolenie... pre lekárov bezplatne.
 • Peter Prokopovič, poslanec Z PSK, Bardejov: 20 eur  je fakt, podľa môjho názoru, symbolická suma,... z rôznych oblastí života.
 •  Mária Čížiková, poslankyňa Z PSK, Prešov:  Ide v podstate o úpravu...poplatok, ktorý je bežný pri akýchkoľvek žiadostiach.
 •  Július Zbyňovský, vedúci odboru zdravotníctva PSK: Ak chce byť niekto ošetrenýv... taký istý.

Jingel Aktualita

Prevod letiska

Prešovský samosprávny vlastnil 25% majetku letiska Poprad. Podiel získal od štátu za symbolický poplatok - jednu korunu. Ministerstvo dopravy prejavilo záujem o vrátenie majetku späť pod štát a to od všetkých spolumajiteľov - miest Poprad, Vysoké Tatry a Prešovského samosprávneho kraja.

 • Peter Chudík, predseda PSK:  Urobil sa ten prevod...  majetkom štátu.

Aký má takýto prevod vlastníckych práv praktický zmysel?

 • Peter Chudík, predseda PSK:  Je potrebné investovať... naspäť do vlastníctva štátu.

Na letovú prevádzku nemá prevod letiska žiadny dopad a cestujúci uvedenú zmenu nepocítia.

Jingel Aktualita

Opravy výtlkov

Hneď po skončení zimy začali pracovníci Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja mapovať stav ciest po jednotlivých okresoch. Ako prvé mali zhodnotené cesty v okrese Vranov nad Topľou a to v marci. V apríli už cestári vedeli, v akom stave sú po zime cesty v okrese Poprad.

 • Vladimír Kozák, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK: Platí tu vyhláška ešte z roku ... aj po tomto termíne.

Podľa cestárov je potrebné na komunikáciách 2. a 3. triedy, ktoré spravuje krajská samospráva, položiť 4700 ton obaľovacej zmesi. Znamená to, že opravia 37 tisíc m2.

 • Vladimír Kozák, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK:  Máme 22 stredísk a každé stredisko je schopné denne uložiť  6 až 8 ton obalenej zmesi .

Najhoršie úseky sú v oblasti Vysokých Tatier a v oblastiach, kde obnova vozoviek nebola robená niekoľko desaťročí.

Jingel Aktuality

Mikroprojekty PL - SR

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil výzvu na predkladanie projektov cezhraničného charakteru k Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenska republika 2007 - 2013.

O financie z tohto programu môže žiadať široké spektrum záujemcov.

 • Rudolf Žiak, vedúci odboru regionálneho rozvoja PSK: Je to jednak štátna správa, samospráva...  celkove je elokovaných 6 mil. eur.

O projekt sa môžu uchádzať subjekty z dvoch slovenských krajov - Prešovského a Žilinského. Projekt by mal byť založený na aktivitách „ľudia ľuďom“.

 • Rudolf Žiak, vedúci odboru regionálneho rozvoja PSK:  Jednak je to vytváranie partnerstiev...  šport, vzdelávanie a podobne.

Európsky fond regionálneho rozvoja poskytne spolufinancovanie vo výške 85% oprávnených nákladov. Minimálny limit pre spolufinancovanie z týchto zdrojov je 5 tisíc eur, maximálny 50 tisíc eur.

Termín na podanie projektov sa končí 29. mája. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.po-kraj.sk

Jingel Aktualita

Predseda NR SR v Prešove

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška sa 20. apríla stretol s predsedom PSK Petrom Chudíkom. Diskutovali o financovaní strát vo verejnom záujme a čerpaní prostriedkov zo zdrojov Európskej únie.

Prešovský kraj je v čerpaní financií v oblasti školstva zatiaľ najúspešnejší. Schválených bolo 13 projektov v objeme vyše 11 miliónov eur.

V oblasti vykrývania strát vo verejnom záujme sa prešovský župan a predseda parlamentu zhodli na potrebe novelizovať zákon, ktorý bol prijatý v čase, kedy podniky SAD patrili štátu.

Jingel Aktualita

Rosoľanková v Bruseli

V rámci Európskeho roku kreativity a inovácií sa v Bruseli konalo dvojdňové fórum kreatívnych regiónov a miest.

Vďaka študentke Alžbete Rosoľankovej zo Sniny mal na ňom zastúpenie aj náš kraj.

 •  Alžbeta Rosoľanková, účastníčka fóra: Bola som nominovaná ako mladý kreatívny talent... veda výskum, kultúra,... a sociálne inovácie.

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor na výmenu skúseností a informácií medzi jednotlivými regiónmi a mestami, ale predovšetkým medzi mladými kreatívnymi ľuďmi. Pýtate sa, prečo do Bruselu išla práve 18-ročná študentka gymnázia?

 • Alžbeta Rosoľanková, účastníčka fóra: Ja sa venujem hlavne oblasti...  a taktiež sa venujem moderovaniu.

Aprílové stretnutie v Bruseli spojilo mladých ľudí, u ktorých je predpoklad, že v budúcnosti by mohli napomôcť rozvoju miestnych ekonomík. Alžbetu Rosoľankovú na toto podujatie nominoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

Jingel Podujatie

Miss zdravotníčka

V prešovskom Parku kultúry a oddychu sme 16. apríla spoznali novú Miss zdravotníčka. Z pomedzi 13-tich dievčat sa ňou stala Katarína Kušnírová, 16-násťročná Sabinovčanka. Druhou vicemiss sa stala Andrea Krafčíková a prvou vicemiss Petra Buzgová.

V dvojhodinovom programe sa dievčatá predstavili v spoločenských šatách, absolvovali krátky rozhovor, predviedli sa aj ako speváčky, herečky. Ukázali aj niečo zo svojej profesie - ako šikovné zdravotníčky ošetrovali rany figurantom. Samotnému vyhláseniu miss predchádzala prehliadka svadobných šiat súťažiacimi slečnami.

Jingel Podujatie

Premiéra PUĽS

Po dvoch rokoch pripravil Poddukliansky umelecký ľudový súbor na prvé májové dni premiéru Očarení pohľadom. PUĽS venuje tento program svojej dlhoročnej choreografke Melánii Nemcovej, ktorá pôsobila v súbore takmer 30 rokov.

 • Vladimír Marušin, riaditeľ  PUĽS-u: Predovšetkým chceme, aby sa ľudia na našich predstaveniach bavili,... že aj tento program to potvrdzuje.

Program je o tradícii Rusínov, ktorí žijú na východnom Slovensku. Obsahuje štrnásť nezávisle od seba fungujúcich obrazov. Inšpirácie pre jednotlivé obrazy autori čerpali v bohatej histórii, osobnostiach a v tvorbe PUĽS-u. Nosným materiálom sú rusínske tradície. Program nesie názov Očarení pohľadom, pretože robia všetko pre to, aby divák, ktorý na predstavenie príde, bol skutočne očarený.

 • Vladimír Marušin, riaditeľ  PUĽS-u: V každej kompozícii je v podstate kúsok nejakého obdobia  z PUĽS-u.... ktorých má PUĽS dostatok.

PUĽS je od 1. januára 2008 samostatným umeleckým telesom. Súbor, ktorý bol kedysi známy nielen v celej Európe, ale aj za morom, oslávi budúci rok 55 rokov od svojho vzniku.

Jingel Viete, že...

Nová hra v DJZ

Viete, že Divadlo Jonáša Záborského pripravilo ďalšie premiérove predstavenie?

Príďte si aj vy pozrieť bláznivú komédiu Raya Cooneyho - Všetko najlepšie!

Hra jedného z najúspešnejších súčasných autorov ponúka zábavu, ktorá patrí medzi ľahší bulvár. V absurdných situáciách si prídu na svoje predovšetkým diváci hľadajúci oddych a uvoľnenie.

Na margo recenzií svojich divadelných hier sám autor vtipne poznamenal, že jeho hry sa „nepáčia vlastne vôbec nikomu, okrem všetkých divákov“. Takže príďte si to overiť aj vy do Divadla Jonáša Záborského...

 • Ukážka - 20 sek...

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 30.04.2009 / Aktualizované: 31.05.2010 HoreTlačiť