Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Magazín PSK 2009-06

Magazín PSK - jún 2009

Videozáznam

dekoračný obrázok   Magazín PSK 2009-06 - formát MPG (142 MB)

Obsah:

 1. Pedagóg a žiak roka 2009
 2. Konferencia o decentralizovanej spolupráci na tému voda
 3. Konferencia o spolupráci a cestovný ruch
 4. Nové autobusy v SAD Poprad
 5. Sociálne štipendiá
 6. Čarovný svet bábik

 

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

 • Voda spojila regióny
 • Krajská samospráva ocenila pedagógov a žiakov
 • Netradičná výstava - bábiky a lokomotívy

 

Pedagóg a žiak roka 2009

Po prvýkrát v histórii ocenil Prešovský samosprávny kraj 26. júna pedagógov a študentov stredných škôl, ktorých je krajská samospráva zriaďovateľom.

Celkom 19 pedagógov spomedzi 65 návrhov bolo ocenených plaketou Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. Z 56 návrhov hodnotiaca komisia ocenila plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania 16 stredoškolských študentov.

 • Marcel Tribus, Územná školská rada: Všímali sme si dosah práce... riaditelia napísali nájsť.
 • Peter Bubák, Gymnázium Bardejov: Je to dôležité ocenenie ... dostal za to.
 • Ukážka program - 10 sek

Kraj má v svojej pôsobnosti 89 škôl. Študuje v nich 38 tisíc žiakov, ktorým sa venuje 4 700 školských zamestnancov. Prejsť sitom kritérií a prevziať si prestížne ocenenie, na to treba predovšetkým...

 • Dagmar Czimová, SOŠ podnikania Prešov: Musí sa vedieť  pozerať srdcom... aj naviac mimo vyučovania.
 • Ivana Ildžová, Hotelová akadémia Bardejov: Učiť sa, hlavne učiť sa... snažiť sa aj po vyučovaní.
 • Jakub Kocák, Gymnázium Humenné: Treba snahu a vytrvalosť... zúčastniť sa olympiád a súťaží.
 • Barbora Levocká, Hotelová akadémia Kežmarok: Ja se venujem v prvom rade ... šapmanskou metódou.

Celé podujatie sa nieslo v duchu prezentácie škôl. V programe sa predstavili dievčenský spevácky zbor Gaudeamus pri Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove, gitarový orchester žiakov Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove a tanečný klub Tília z Lipian. Nechýbali ani nádherné modely šiat, ktoré navrhli a zhotovili študenti Strednej odbornej školy podnikania na Masarykovej ulici v Prešove.

Jingel Téma

Konferencia o decentralizovanej spolupráci na tému voda

Už v poradí desiata konferencia o francúzsko - slovenskej decentralizovanej spolupráci sa konala vo francúzskom departmente Horné Pyreneje 11. a 12. júna. Uvedený región je partnerským regiónom Prešovského samosprávneho kraja. Témou podujatia bola tentoraz téma globálneho charakteru - voda.

 • Josette Durrieu, prezidentka Generálnej rady departmentu Horné Pyreneje: Spolupráca v oblasti decentralizácie je každodennou prácou. Spolupráca Horných Pyrenejí a Prešovského kraja napreduje dobrým smerom. Podarilo sa nám zrealizovať niekoľko úspešných kultúrnych podujatí, začínajú spolupracovať naše školy. Dôkazom úspešnej spolupráce je aj konferencia na odbornú tému. Voda je dnes veličinou, ktorá nás spája a podľa európskej rámcovej smernice máme k nej rovnaké povinnosti, nech sme kdekoľvek v Európe. Musíme dbať na jej dostatok a kvalitu.
 • Peter Chudík, predseda PSK: Decentralizovaná spolupráca je dôležitý faktor ... a našu bohatú históriu.

Odborníci z jednotlivých oblastí si vymieňali skúsenosti a vode sa venovali z viacerých aspektov. Počas dvoch dní sa konalo niekoľko workshopov.

Členovia slovenskej skupiny si v rámci odborného programu prezreli systém vodných priehrad Neste na rieke St. Lary (Sent Lery). Vďaka integrovanému systému zabezpečuje vodné zdroje pre obyvateľov z vôd, ktoré prichádzajú z Pyrenejí. Vodný systém zabezpečuje dostatok vody počas celého roka, aj v čase, kedy je v oblasti nedostatok zrážok.

 • Patrick Fourtané, operátor, vodný kanál Neste: Tento kanál zásobuje vodou 3300 poľnohospodárov, miestny priemysel a 150 tisíc odberateľov vody. Pre nás je kanál dôležitým zdrojom vody.
 • Jozef Kužma, poslanec Z PSK, Prešov: Francúzi, to čo predstavili v zásade aj u nás funguje... zodpovedá štát a obce.

Turistický ruch, kúpeľníctvo, netradičné formy využitia vody, poľnohospodárstvo, vodné zdroje, zmeny vo vodohospodárstve v dobe globálneho otepľovania... O tom všetkom sa počas dvoch dní diskutovalo v mestečku Saint-Lary. Konferencie sa zúčastnili odborníci z uvedených oblastí a zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv z Francúzska a Slovenska.

 • Andrej Semanco, Krajský úrad životného prostredia Prešov: Aj podľa tých vystúpení, ktoré ... je stále drahšia a drahšia.
 • Michal Sýkora, poslanec Z PSK, Poprad: My vnímame vodu len... to čo región nám dáva.
 • Iveta Chabadová, Žilinský samosprávny kraj: Vidíme veľký potenciál ... aj aquaparkov.

Voda a jej využitie – tento podtitul konferencie ukázal možnosti nových foriem spolupráce. Konferencia ukázala, že globálne témy je možné preniesť aj na podmienky regiónov, ktoré sú od seba vzdialené vyše 2600 kilometrov. Téma voda bude predmetom ďalšej spolupráce a to predovšetkým v odborných oblastiach.

Jingel Podujatia

Konferencia o spolupráci a cestovný ruch

Ďalším spoločným aspektom dvojdňového stretnutia vo francúzskych Pyrenejach bol cestovný ruch. Prešovský samosprávny kraj a Horné Pyreneje majú množstvo spoločných prvkov a ako sa ukázalo, nie je náhoda, že práve tieto dva regióny spolupracujú.

 • Milan Cocuľa, poslanec Z PSK, Svidník: Tie Horné Pyreneje sú fantastické... trafil do partnera.

Cestovný ruch sa však v Horných Pyrenejach rozvíja dlhodobo. Nie je to záležitosť posledných rokov.

 • Jean Henri, starosta Saint Lary: Keď sa znížila zamestnanosť v priemysle začali sme rozvíjať cestovný ruch no od začiatku sa nám celkom nedarilo. Je potrebné rozvíjať aj ďalšie činnosti a získavať peniaze na naštartovanie cestovného ruchu a financie reinvestovať. Cestovný ruch rozvíjame vyše 50 rokov.
 • Michal Sýkora, poslanec Z PSK, Poprad: Aj tu v tomto mestečku ma starosta oslovil... urobiť viac aj u nás.

V Horných Pyrenejach sa okrem podobného pohoria ako sú naše Vysoké Tatry, nachádza najvýznamnejšie pútnické mesto Lurdy. Aj tu je paralela s naším najznámejším pútnickým mestom Levočou.

 • Peter Chudík, predseda PSK: Lurdy sú najznámejšie ... tak ako sú teraz Louny.
 • Miroslav Vilkovský, primátor mesta Levoča: To čo vidíme to v Lurdách... Mariánskeho pútnického miesta.

V našom kraji môžeme rozvíjať podobné aktivity v turizme ako v Pyrenejach. Napríklad blízko Saint-Lary sa nachádza bývalá baňa, ktorá dnes dokumentuje turistom ťažký život v minulosti. U nás máme podobné Opálové bane na Dubníku pri Prešove.

Ďalšími spoločnými prvkami sú napríklad možnosti kúpeľníctva, vodných športov, lyžiarske strediská... To všetko sú oblasti, v ktorých je možné rozvíjať spoluprácu medzi PSK a Hornými Pyrenejami.

Jingel Aktualita

Nové autobusy v SAD Poprad

Spolu 14 nových autobusov uviedol do prevádzky SAD Poprad 22. júna.

Po humenskej SAD-ke, ktorá v máji kúpila rovnaký počet nových autobusov, sa tak postupne napĺňa zámer obnovy vozového parku na základe zmluvy medzi PSK a poskytovateľmi dopravy vo verejnom záujme.

V regióne Popradu sa až 156 autobusov využíva na prímestskú dopravu. Až 90 z nich je starších ako 16 rokov. Nové autobusy zvýšia bezpečnosť a komfort cestujúcich. Spĺňajú aj najnovšie prísne emisné normy, čo je v oblasti Tatier ich ďalšia výhoda. V rámci modernizácie vozového parku kúpia v popradskej SAD-ke do roku 2013 spolu 107 autobusov. Tohto roku ich pribudne ešte ďalších šesť. Cena jedného dosahuje necelých 143 tisíc eur a sú od slovenského dodávateľa.

Jingel Viete, že...

Sociálne štipendiá

Viete, že prešovská krajská samospráva mala pre budúci školský rok 2009/2010 pridelených 34 miest na štúdium v zahraničí?

Tabuľka - Zoznam žiakov ktorí získali soc. štipendium -  Vybraní študenti na sociálne štipendium v zahraničí za Prešovský samosprávny kraj na školský rok 2009/2010

 • Anglický jazyk
  • Anita Kľučarová – Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
  • Jana Michalcová – Hotelová akadémia, Prešov
  • Erik Kocan - Hotelová akadémia, Prešov
  • Filip Jesenko – Gymnázium, Snina
  • Zuzana Hrivňáková – Gymnázium, Snina
  • Miroslava Halická – SOŠ podnikania, Prešov
  • Patrícia Štecová – SOŠ podnikania, Prešov
  • Lucia Homoláková – SOŠ podnikania, Prešov
  • Kristína Krupčíková – Gymnázium, Poprad
  • Ivana Mačeková – Hotelová akadémia, Prešov
  • Silvia Hobľáková – Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou
  • Vladimíra Brjančinová – Hotelová akadémia, Humenné
  • Jana Hudáková – SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov
  • Silvia Bizubová – Gymnázium, Poprad
 • Nemecký jazyk
  • Valéria Baluchová – Hotelová akadémia, Prešov
  • Dana Molčanová – Hotelová akadémia, Prešov
  • Emília Dvorščáková – Gymnázium, Lipany
 • Ruský jazyk
  • Katarína Duranková – Gymnázium, Lipany

Žiaci stredných škôl, ktorí získali sociálne štipendiá, vycestujú na jeden rok do zahraničia zdokonaľovať svoje jazykové znalosti.

 • Iveta Tarabčaková, odbor školstva PSK: Podľa počtu prihlášok sa zdá, že je trošku menší záujem oproti minulému roku.

Spôsobilo to možno aj sprísnenie kritérií v sociálnej oblasti. Svoju úlohu zohrala aj úroveň znalosti cudzieho jazyka, ktorý študenti chcú študovať.

 • Iveta Tarabčaková, odbor školstva PSK: Od tých detí, ktoré prišli... sa veľmi zlepšilo.
 • Zuzana Sokolová, Gymnázium J. A. Raymana Prešov, stážistka: Na začiatku veľmi veľmi ťažké... bolo v pohode.
 • Filip Kvetoň, Gymnázium J. A. Raymana Prešov, stážista: Dojmy ako úplne super ...objavenie novej kultúry a života.

Sociálne štipendiá na jednoročné štúdium na vybraných stredných školách v zahraničí ponúkla žiakom vláda Slovenskej republiky. Štipendium je vo výške 7730 eur.

 • Filip Kvetoň, Gymnázium J. A. Raymana Prešov, stážista: Nech sa do toho... prežiť takýto rok v cudzine.

Ďalší uchádzači o sociálne štipendiá nastúpia do vybraných zahraničných škôl už 1. septembra.

Jingel Podujatie

Čarovný svet bábik

Čarovný svet bábik. Ten môžete spoznať, ak do 15. septembra navštívite výstavu Evy Bujňákovej v Krajskom múzeu v Prešove.

Vyše 50 bábik vám v zmenšenej podobe priblíži Rómea a Júliu, Henricha VIII., cisárovnú Sisi, historické osobnosti Prešova, ale aj mnohé ďalšie postavy. V ich oblečení sa objavuje historický, divadelný, fantazijný i moderný odev. Autorka vyrobí vždy iba jeden druh bábiky, ktorá získava certifikát jedinečnosti. Každá bábika je skoro stopercentne vyrobená ručne.

A aby ani chlapci neprišli skrátka, pre nich je pripravená originálna výstava historických lokomotív vyrobených z priemyselného odpadu, ktoré sú replikami veľkých strojov. Spoznať tak môžete okrem čarovného sveta bábik aj svet parných lokomotív.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 30.06.2009 / Aktualizované: 31.05.2010 HoreTlačiť