Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Magazín PSK 2009-07-08

Magazín PSK - júl - august 2009

Videozáznam

dekoračný obrázok   Magazín PSK 2009-07-08 - formát MPG (218 MB)

Obsah:

 1. Rekonštrukcia skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch
 2. Výjazd predsedu v Humenné
 3. Rekonštrukcia škôl
 4. DSS Sabinov - kontrolný deň
 5. Opravy ciest
 6. Dotácie poslancov PSK
 7. Program ENPI
 8. Detský tábor Bystraland
 9. Rozprávka v DJZ

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

 • Domov sociálnych služieb Sabinov - najväčšia investícia finišuje
 • Predseda kraja absolvoval pracovné výjazdy
 • Kraj získal najviac financií na rekonštrukciu škôl

 

Rekonštrukcia skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch

Takmer 680 tisíc eur bolo počas dvoch rokov investovaných v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch. Najstaršie múzeum ľudovej architektúry prešlo komplexnou rekonštrukciou.

 • Peter Chudík, predseda PSK: Dnes sme tu svedkami ... Prešovského kraja.
 • František Gutek, riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove: Zásluhou tej obnovy boli tri objekty ... ... obohatili tak tnto skanzen.

Ide napríklad o malú zvonicu z Jánoviec, či pravoslávny chrám zo Zboja. Na viacerých budovách sú nové strechy, vybudovali sa nové chodníky. Realizuje sa aj ďalšia akcia a to premiestnenie domu z obce Richvald.

 • Peter Chudík, predseda PSK: Má to zmysel aj ten, že to žije ... slúži to verejnosti aj na iný účel, nie len na ten muzeálny.
 • František Gutek, riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove: Náš skanzen, ktorý nemôže súperiť...musíme ukázať celú tú architeklúru.

V skanzene sa nachádza 28 objektov – obytné zrubové domy, hospodárske stavby, technické i sakrálne stavby, z toho 26 je originálov.

Predseda PSK sa v rámci pracovného výjazdu v okrese Bardejov stretol aj so starostom obce Hervartov, kde je umiestnený unikátny drevený kostolík. Tu sa riešila otázka funkčnosti Centra služieb cestovného ruchu. Centrum má poskytovať základné služby pre návštevníkov - občerstvenie, toalety, predaj suvenírov ...

 • Miroslav Mackanič, starosta obce Hervartov: Boli zahraniční hostia... bol minulého roku prijatý do UNESCA.

Jingel Aktuality

Výjazd predsedu v Humennom

Druhým pracovným výjazdom predsedu prešovského VÚC počal letných prázdnin bol okres Humenné. Tu si okrem ciest pozrel aj budovy, ktoré prešli rekonštrukciou. Prvým objektom bola Vihorlatská knižnica, ktorá počas leta úplne zmenila svoju tvár.

 • Mária Daňová, riaditeľka Vihorlatskej knižnice v Humennom: Momentálne prebieha rekonštrukcia ... a výmena dverí.
 • Jana Vaľová, poslankyňa Z PSK, Humenné: Bol tam azbest a ten je veľmi zdraviu ... tam už dlhodobo pracujú.

Do rekonštrukcie knižnice v Humennom smerovalo v priebehu dvoch rokov 530 tisíc eur.

Druhým objektom bola pýcha mesta - historický kaštieľ. Aj ten je majetkom PSK a prešiel rozsiahlou vnútornou rekonštrukciou.

 • Peter Chudík, predseda PSK: Prišiel som si pozrieť... v rámci celej budovy.
 • Jana Vaľová, poslankyňa Z PSK, Humenné: Ozaj tento kaštieľ je skvostom... bolo to potrebné urobiť.

Keďže ide o dominantu Humenného, do rekonštrukcie kaštieľa sa majú investovať ďalšie finančné prostriedky.

 • Peter Chudík, predseda PSK: Je vidieť, že treba ... v rámci kaštieľa, eventuálne okolia.

Jingel Aktuality

Rekonštrukcia škôl

Z prostriedkov Regionálneho operačného programu, opatrenie infraštruktúra vzdelávania sa začalo s rekonštrukciami stredných škôl. V prvej výzve tohto opatrenia podal kraj 23 projektov, z ktorých 13 uspelo.

Tabuľka - Zoznam škôl, ktoré uspeli a suma na ich rekonštrukciu

 • Spojená škola Prešov - 1,09 mil. €
 • Obchodná akadémia Humenné - 414 tis. €
 • SOŠ Lipany - 777 tis. €
 • SPŠ Bardejov - 756 tis. €
 • SOŠ Vranov n/Topľou - 1,05 mil. €
 • SOŠ technická Prešov - 1,11 mil. €
 • SOŠ Medzilaborce - 498 tis. €
 • Hotelová akadémia Kežmarok - 345 tis. €
 • Gymnázium Prešov - 1,81 mil. €
 • PaSA Prešov - 530 tis. €
 • SPŠ stavebná Prešov - 405 tis. €
 • Hotelová akadémia Prešov - 958 tis. €
 • Hotelová akadémia Bardejov - 1,2 mil. €

Rozpočet na opravy je takmer 11 miliónov eur.

 • Peter Chudík, predseda PSK: V rámci všetkých krajov máme najviac prijatých projektov... aj sumy peňazí.

V súčasnosti sa už realizujú tri projekty:

  1. zateplenie Spojenej školy na ulici Ľ. Podjavorinskej v Prešove,
  2. stavebné úpravy na Obchodnej akadémii v Humennom a
  3. obnova školy a telocvične na Strednej odbornej škole v Lipanoch.
 • Jozef Kožuško, riaditeľ SOŠ Lipany: Prebiehajú práce na našej škole... s výmenou elektroinštalácie.
 • Peter Chudík, predseda PSK: Naše školy sú školy, ktoré sme zdedili... opravovať sociálne zariadenia.

Kraj zmapoval jednotlivé školy a zohľadnil aj možnú racionalizáciu. To znamená ďalšie využitie škôl a ich perspektívu .

Jingel Aktualita

DSS Sabinov - kontrolný deň

V Sabinove - Orkucanoch už na jeseň tohto roku odovzdajú do užívania vynovený domov sociálnych služieb. Určený je pre klientov súčasného Domova sociálnych služieb v Petrovanoch. Tých teda čaká veľké sťahovanie. Aj to bol dôvod na zhodnotenie postupu prác počas kontrolného dňa 14. augusta.

 • Peter Chudík, predseda PSK: So stavom prác môžem vyjadriť spokojnosť... kolaudácia stavby.
 • Anna Homzová, riaditeľka DSS V. Pospíšila Petrovany: Čo sa týka nášho presťahovania ... pripravujeme už vyše roka.

Nový Domov sociálnych služieb v Sabinove bude najmodernejším zariadením poskytujúcim sociálne služby. Jeho rekonštrukcia trvala presne dva roky.

 • Peter Chudík, predseda PSK: Celý tento priestor je ... jeden krásny areál, ktorý bude slúžiť ľuďom.
 • Anna Homzová, riaditeľka DSS V. Pospíšila Petrovany: Naši klienti sa veľmi tešia... zvyknú na nové prostredie.

Nový domov pre klientov bol financovaný z úveru Európskej investičnej banky. Náklady na modernizáciu dosiahli 7,2 milióna eur. Ide o najväčšiu investičnú akciu v histórii krajskej samosprávy vôbec. Do Orkucan sa v októbri presťahuje všetkých 95 klientov ako aj pracovníci DSS Petrovany.

Jingel Téma

Opravy ciest

V rámci pracovných výjazdov predsedu PSK boli odovzdané do užívania aj modernizované úseky ciest 2. a 3. triedy, ktoré patria krajskej samospráve. V troch okresoch - Humenné, Snina a Medzilaborce bol zrekonštruované cesty v celkovej hodnote 820 tisíc eur. Ide o cesty v dĺžke 7,6 km a okružnú križovatku v Medzilaborciach.

 • Mária Kulanová, poslankyňa Z PSK, Humenné: Ja to hodnotím ako veľký pozitív ... na tú prístupovú komunikáciu.
 • Ján Ferko, poslanec Z PSK, Humenné: Malo by to prispieť ... odkázaní na pomoc.

Bardejovský okres má vynovených ďalších deväť úsekov ciest. Oprava 7,2 km stála 680 tisíc eur.

 • Peter Prokopovič, poslanec Z PSK, Bardejov: Okres Bardejov je síce okrajovým ... v rámci tohoto regiónu.
 • Ján Pataky, poslanec Z PSK, Bardejov: Náš cieľ je spríjemniť ľuďom ... občania si to zaslúžia.
 • Peter Chudík, predseda PSK: Na druhej strane sa ukázalo... nemôžme hneď urobiť všetko.

V Bardejove sa rokovalo aj o odstraňovaní škôd, ktoré vznikli následkom povodne. Bardejovský región zažíva prívalové dažde a veľkú vodu takmer každoročne.

 • Boris Hanuščák, poslanec Z PSK, Bardejov: Jednou z týchto lokalít je aj .... prevencia je až v desiatkach miliónov korún.

Veľké škody vznikli aj na komunikácií v obci Beloveža. Nutné opravy sa realizovali v rámci záchranných prác, potrebná je však ďalšia investícia na stabilizáciu cesty, aby nedochádzalo k zosuvom pôdy.

Cesty 2. a 3. triedy boli opravené z prostriedkov Európskej investičnej banky. Od roku 2004 investoval kraj do opráv komunikácií viac ako 66,4 milióna eur a to je najviac spomedzí všetkých krajských samospráv.

Jingel Viete, že...

Dotácie poslancov PSK

Viete, že poslanci krajskej samosprávy schválili dotácie z vlastných príjmov na podporu rôznych aktivít v kraji?

Dotácie sú určené pre subjekty, ktoré pôsobia na území nášho kraja. V prvej výzve bolo prerozdelených vyše 426 tisíc eur. Financie smerovali do troch sektorov - šport, sociálne služby a šport.

Tabuľka - Dotácie PSK z vlastných príjmov - Podporované programy

Šport

 • Šport pre všetkých – usporiadanie masových telovýchovných a športových akcií
 • Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením
 • Športový reprezentant

Kultúra

  • Nehmotné kultúrne dedičstvo – živá kultúra
  • Obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce

Sociálne služby

 • Výstavba, rekonštrukcia, oprava zariadení sociálnych služieb a ich vybavenie
 • Podpora podujatí organizovaných pre skupiny obyvateľov odkázaných na sociálne služby

Poslanci podľa príslušného všeobecne záväzného nariadenia podporili vyše 700 rôznych projektov. Ako hodnotia takúto možnosť podpory regiónu?

 • Ľubomír Mačko, poslanec Z PSK, Kežmarok: Poslanci za jednotlivé okresy... ktorú mám.
 • František Hanáček, poslanec Z PSK, Kežmarok: Najlepšie je keď sa to robí po okresoch ... dá sa tým hodne pomôcť.
 • Milan Benč, poslanec Z PSK, Prešov: V rámci okresu..., aby to aj do budúcnosti pokračovalo.
 • Peter Vaščák, poslanec Z PSK, Prešov: V našom okrese ... potešia z toho.
 • Anna Aftanasová, poslankyňa Z PSK, Stará Ľubovňa: Sa tam mohol sa tam nájsť každý poslanec... možné im vyhovieť.
 • Jozef Bača, poslanec Z PSK, Levoča: Dostanú sa peniaze do menších obcí... ťažko odfinancovali.
 • Anton Gašpár, poslanec Z PSK, Prešov: Oblasť kultúry... šport v obciach nie je nijako podporovaný.

Jingel Aktualita

Program ENPI

Ďalšiu príležitosť získať finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie ponúka program ENPI. Tento program má podporiť predovšetkým cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou.

 • Rudolf Žiak, vedúci odboru regionálneho rozvoja PSK: Sú tam zahrnuté štáty... zameranie tohto programu.

Pre program ENPI je vyčlenených viac ako 68 miliónov eur. Z týchto prostriedkov je možné podporiť cezhraničné aktivity v oblasti podnikania, turizmu, ochrany životného prostredia, rozvoja v oblasti kultúry a športu.

 • Rudolf Žiak, vedúci odboru regionálneho rozvoja PSK: Je tam dané pre každú prioritnú os... oprávnené územie Prešovský a košický samosprávny kraj.

V rámci I. výzvy programu ENPI bude prerozdelených viac ako 13 miliónov eur.

Uzávierka výzvy je 22. septembra. Viac informácií a konzultácie vám poskytnú na odbore regionálneho rozvoja Úradu PSK.

Jingel Podujatie

Detský tábor Bystraland

Už šiesty ročník tábora pre deti so zdravotným postihnutím sa v lete konal v Bystrom pri Humennom. Do Bystralandu prišlo počas tohtoročných letných prázdnin 36 detí s ťažkým zdravotným postihnutím a spolu s nimi aj 14 sprievodcov.

V tábore si užívali leto deti z Domova sociálnych služieb z Osadného, Podskalky – Humenné, Ľubice a Prešova ako aj z Lipian a Svidníka.

V republike Bystraland mali deti pripravený kultúrny, športový i rehabilitačný program. Detský tábor pripravil Prešovský samosprávny kraj a finančne ho podporilo ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny.

Jingel Aktualita

Rozprávka v DJZ

Divadlo Jonáša Záborského pripravilo nielen pre deti slovenskú premiéru rozprávky Malá čarodejnica.

V hlavnej úlohe sa divákom predstaví Jana Maľová. Tvorcovia sa inšpirovali rozprávkou od spisovateľa Otfrieda Preusslera. Malá čarodejnica bola preložená do vyše päťdesiatich jazykov. Pretože ide o smutný príbeh, tvorcovia sa ho snažili odľahčiť.

Rozprávka je zložená z niekoľkých príbehov autorovej predlohy, v ktorých zlé čarodejnice vždy vyvedú hlavným hrdinom nejaký zlý skutok.

Každá rozprávka sa obyčajne končí víťazstvom dobra. Ako je tomu v Malej čarodejnici, sa môžete presvedčiť na doskách Divadla Jonáša Záborského v septembri 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 31.08.2009 / Aktualizované: 31.05.2010 HoreTlačiť