Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Magazín PSK 2009-11

Magazín PSK - november 2009

Videozáznam

dekoračný obrázok   Magazín PSK 2009-11 - formát MPG (133 MB)

Obsah:

 1. Január 2006 (Poslanci Zastupiteľstva PSK 2005 - 2009)
 2. Marec 2006 (Viacúčelová hala, Sabinov)
 3. Máj 2006 (Verejne prístupný internet)
 4. Jún 2006 a august 2008 (Povodne)
 5. Jún 2006 a júl 2008 (Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK)
 6. August 2006 (Nový hraničný prechod)
 7. September 2006 a október 2008
 8. Máj 2007 (Rekonštrukcia SPŠ v Levoči)
 9. Júl 2007 (Nová technika SÚC)
 10. Júl 2007 (Projekt IPC)
 11. December 2007 a marec 2008 (Projekt Vtáčie údolie)
 12. September 2007 (Logo PSK)
 13. Január 2008, marec a máj 2009 (Zmluva medzi PSK a dopravcami)
 14. December 2007 (Schengenský priestor)
 15. Júl 2008 (Nové pamiatky UNESCO v PSK)
 16. August 2008 (Rekonštrukcia kaštieľa v Humennom)
 17. Január a február 2009 (7 divov PSK)
 18. Október 2009 (Memorandum o cestovnom ruchu)
 19. Október 2009 (DSS v Orkucanoch)
 20. Október 2006 - 2009 (Deň bez bariér)
 21. Okóber 2007 - 2009 (Deň otvorených dverí)
 22. December 2006 - 2008 (Cena PSK a predsedu PSK)

 

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

 • Prinášame Vám pohľad na uplynulé štyri roky Prešovského samosprávneho kraja

Január 2006 (Poslanci Zastupiteľstva PSK 2005 - 2009)

Druhé volené obdobie krajskej samosprávy sa začalo v januári 2006. Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zložili poslanecký sľub 9. januára.

Spolu 62 poslancov a staronový predseda prešovského VÚC Peter Chudík nastúpili do svojich funkcií.

V zastupiteľstve začali pracovať tri poslanecké kluby:

  1. Klub koalície KDH, SDKÚ - DS. Jeho predsedom sa stal Prešovčan Jozef Polačko.
  2. Klub koalície SMER - SD, HZD, SNS a jeden člen ANO. Predseda: Peter Obrimčák.
  3. Klub nezávislých. Predseda: Michal Sýkora.

Jingel Návraty

Marec 2006 (Viacúčelová hala, Sabinov)

V Sabinove bola v marci 2006 odovzdaná do užívania nová viacúčelová športová hala. Výstavba trvala dva roky a hala bola postavená v investičnom náklade takmer 60 miliónov korún. Išlo o spoločný projekt dvoch samospráv - krajskej a mestskej.

Priestory haly slúžia žiakom Obchodnej akadémie a Gymnázia v Sabinove, aj športovým klubom a verejnosti v meste.

Jingel Návraty

Máj 2006 (Verejne prístupný internet)

V 11 mestách a obciach kraja pribudlo v roku 2006 - 24 internetových terminálov.

Tabuľka - Verejne prístupný internet v prevádzke od 29. mája 2006

 • Humenné - 3x
 • Snina - 2x
 • Hanušovce n/T. - 1x
 • Prešov - 2x internetové
 • Sabinov - 1x
 • Spišské Podhradie - 1x

Informačné kiosky zvýšili počet verejne prístupných bodov internetu. Obsahujú predovšetkým informácie o regióne a približujú veci verejné občanom. Občania získali voľný prístup na niektoré stránky internetu bezplatne.

Tabuľka - Verejne prístupný internet - bezplatné stránky

  • www.obcan.sk
  • www.vlada.sk
  • www.prezident.sk
  • www.profesia.sk
  • www.ponukaprace.com
  • www.vucpo.sk
  • www.obce.info
  • www.cp.sk
  • europa.eu.int
  • www.ejobs.sk
  • www.eures.sk
  • a iné

Rozpočet projektu presiahol 5 miliónov korún.

Jingel Návraty

Jún 2006 a  august 2008 (Povodne)

V lete roku 2006 postihli územie nášho kraja povodne.

Voda spôsobila škody aj na majetku prešovskej VÚC-ky. Išlo predovšetkým o cesty II. a III. triedy v okresoch Sabinov, Prešov, Stará Ľubovňa, Bardejov a Vranov. Ruská Nová Ves bola niekoľko dní odrezaná od okolitého sveta. Celkové škody na cestnej sieti sa po júnovej veľkej vode vyšplhali na sumu 237 miliónov korún.

Podobná situácia nastala aj v roku 2008.

Vtedy júlové povodne spôsobili Prešovskému samosprávnemu kraju škody za takmer 115 miliónov korún. Z tejto sumy predstavovali škody na cestách 2. a 3. triedy 97 miliónov korún. Krajská samospráva pomohla aj 12-tim najviac postihnutým obciam. Na pomoc im vyčlenila 6 miliónov korún.

Jingel Návraty

Jún 2006 a júl 2008 (Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK)

Prešovský samosprávny kraj ešte v roku 2005 začal postupne transformovať štyri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

V Starej Ľubovni a vo Vranove nad Topľou vznikli neziskové organizácie. V roku 2006 nastala zmena majiteľov aj v nemocniciach v Humennom a Svidníku. Poslanci rozhodli, že výkon zdravotníckych činností bude v týchto mestách vykonávať akciová spoločnosť Spoločné zdravotníctvo. Väčšinový podiel v tejto spoločnosti patrí firme Svet zdravia, ktorá patrí do portfólia finančnej skupiny J&T.

Prešovský samosprávny kraj a Svet zdravia vytvorili akciovú spoločnosť - Spoločné zdravotníctvo. Tá spravuje nemocnice v Humennom a Svidníku spravuje.

Jingel Návraty

Júl 2006 (Úver z EIB)

Krajská samospráva získala v lete 2006 úver z Európskej investičnej banky. Podpísaná bola zmluva o poskytnutí rámcového úveru vo výške 1,3 miliardy korún. Išlo vôbec o prvú takúto pôžičku pre samosprávu na Slovensku. Rokovania o jej poskytnutí trvali viac ako rok.

Peniaze smerovali predovšetkým na opravu ciest II. a III. triedy a na ďalšie investičné akcie. Z týchto prostriedkov sa financovalo vyše 250 investícií.

Boli to predovšetkým:

 • opravy ciest,
 • najväčšia krajská investícia - DSS Orkucany,
 • modernizácia knižnice v Humennom,
 • rekonštrukcia Tatranskej galérie v Poprade,
 • či investícia pre Gymnázium Leonarda Stockela v Bardejove...

Jingel Návraty

August 2006 (Nový hraničný prechod)

Slovensko a Poľsko prepojila nová pešia a cyklistická lávka cez rieku Dunajec. Realitou sa stala myšlienka, ktorá vznikla v roku 1914.

V auguste 2006 sa spojili novým hraničným prechodom obce Sromowce Nizne a Červený Kláštor. Dĺžka mostu je 152 metrov, šírka 3,5 metra. Finančné prostriedky na jeho stavbu získal Úrad Gminy Czorsztyn zo zdrojov Európskej únie.

Na jeho financovaní sa najväčšou mierou podieľal aj Prešovský vyšší územný celok. Preinvestovaných bolo 620 tisíc eur.

Jingel Návraty

September 2006 a október 2008

Počas štyroch rokov volebného obdobia sa Prešovský región predstavil aj na množstve zahraničných prezentačných akciách.

Boli to veľtrhy cestovného ruchu, ale aj akcie určené pre širokú verejnosť, ako napríklad Dni chleba v poľskom Krakove.

Medzi najvýznamnejšie patrí predovšetkým každoročná účasť na Open Days v európskej centrále v Brusel. O význame Open Days pre regióny v Európe svedčí aj počet účastníkov. Každoročne ho navštívi niekoľko tisíc účastníkov z vyše 30-tych krajín.

Jingel Návraty

Máj 2007 (Rekonštrukcia SPŠ v Levoči)

Študentky Strednej pedagogickej školy v Levoči začali školský rok 2007 vo vynovených priestoroch.

Areál bývalých kasární sa zmenil na školský areál. Vďaka rozsiahlej rekonštrukcii sa škola zaradila medzi najmodernejšie na Slovensku. Spĺňa kritériá na rôzne špecifické potreby štúdia - hrnčiarska dielňa, bábkoherecká, či hudobná sála. Na prestavbe päťpodlažnej budovy sa začalo pracovať v roku 2005 a rekonštrukcia stála 140 miliónov korún.

Jingel Návraty

Júl 2007 (Nová technika SÚC)

Cestárom pribudla do výbavy nová technika na zimnú údržbu ciest. Do roku 2009 to bolo spolu 24 nových sypačov. Správa a údržba ciest okrem toho kúpila deväť kusov obslužnej techniky a jeden špeciálny stroj, takzvaný autogréder.

Krajská samospráva vyčlenila na nákup novej techniky 100 miliónov korún.

Jingel Návraty

Júl 2007 (Projekt IPC)

Prešovský samosprávny kraj začal realizovať projekt Inovačného Partnerského centra.

Nová inštitúcia prepojí existujúce štruktúry v oblasti regionálneho rozvoja – jednotlivé mestá v kraji, Prešovskú univerzitu, Regionálne poradenské a informačné centrum, združenie podnikateľov Slovenska a nórskych partnerov projektu.

Centrum bude sídliť v budove na hlavnej ulici v Prešove. Vďaka rekonštrukcii priestorov sa podarilo odhaliť jedinečné historické nástenné maľby, ktoré sú unikátom v rámci celého Slovenska.

IPC začne fingovať v roku 2010.

Jingel Návraty

December 2007  a marec 2008 (Projekt Vtáčie údolie)

Krajský parlament koncom roku 2007 odsúhlasil aj výstavbu veľkého zábavného parku - Vtáčie údolie. Ten vyrastie medzi mestami Humenné a Medzilaborce.

Vtáčie údolie bude tematickým zábavným parkom s celoročnou prevádzkou na ploche takmer 450 hektárov. Celková investícia je odhadovaná na 100 až 125 miliónov eur.

S výstavnou parku sa má začať v roku 2010. Výstavba celého parku podľa projekčných zámerov má trvať 10 rokov. V okruhu tisíc kilometrov neexistuje žiadny iný podobný a porovnateľný zábavný park. Vtáčie údolie bude rozdelené do štyroch zábavných sektorov – Jánošík, Báthory, Sokoliar Tomáš a park Sissi.

Tento projekt podporila aj vláda slovenskej republiky počas svojho výjazdového zasadnutia v marci 2008 v Humennom.

Jingel Návraty

September 2007 (Logo PSK)

Od roku 2007 má Prešovský samosprávny kraj ďalší symbol - logo kraja. To obrazovo a symbolicky predstavuje prelínanie kultúrneho dedičstva s prírodnými krásami nášho kraja.

Logo sa používa pri konaní kultúrnych, spoločenských, športových akciách, ale aj na reklamných a propagačných materiáloch kraja.

Jingel Návraty

Január 2008, marec a máj 2009 (Zmluva medzi PSK a dopravcami)

V roku 2009 bola podpísaná dlhodobá zmluva medzi krajskou samosprávou a štyrmi poskytovateľmi verejnej autobusovej dopravy.

V roku 2008 poskytol kraj dopravcom na vykrytie strát vo verejnom záujme - teda prímestskú dopravu celkovo 265 miliónov korún. V roku 2009 to bolo 12,7 milióna eur.

Desať ročná zmluva obsahuje aj klauzulu, podľa ktorej sa prepravcovia zaväzujú postupne obnovovať zastaraný vozový park. Do konca roka 2018 zakúpia dopravcovia celkovo 400 nových autobusov.

Jingel Návraty

December 2007 (Schengenský priestor)

O polnoci z 20. na 21. decembra 2007 Slovensko a teda aj náš kraj, vstúpil do Schengenského priestoru. Ten sa rozšíril o hranice deviatich štátov. Slováci sa môžu bez kontroly dokladov pohybovať po štátoch Európskej únie.

Hraničná rampa bola slávnostne odstránená aj na hraničnom priechode Vyšný Komárnik – Barwinek.

Jingel Návraty

Júl 2008 (Nové pamiatky UNESCO v PSK)

Do zoznamu svetlového kultúrneho dedičstva pribudlo v júli 2008 osem drevených kostolíkov a jedna zvonica. Do zoznamu UNESCO boli zaradené aj štyri kostolíky na území Prešovského kraja. Svetovým unikátom sa stali chrámy v Ladomírovej a Bodružali v okrese Svidník, Hervartove v okrese Bardejov a drevený artikulárny kostol v Kežmarku.

Pripomeňme si, že v Zozname sú od roku 2007 aj Karpatské bukové pralesy a len v tomto roku bolo do zoznamu UNESCO zaradené aj dielo Majstra Pavla z Levoče.

Jingel Návraty

August 2008 (Rekonštrukcia kaštieľa v Humennom)

V roku 2008 Humenčanov potešila určite aj rozsiahla rekonštrukcia dominanty ich mesta - historického kaštieľa.

Kompletná výmena všetkých inžinierskych sietí, zabezpečovacie systémy a ďalšie rekonštrukčné práce stáli vyše 30 miliónov korún.

Súčasťou rekonštrukcie bol aj archeologický výskum.

Jingel Návraty

Január a február 2009 (7 divov PSK)

Prešovský samosprávny kraj má svojich sedem divov. Rozhodlo o tom vyše 11 tisíc účastníkov ankety, ktorú pripravil Úrad PSK.

Body favoritom bolo možné odovzdať prostredníctvom internetového hlasovania, alebo anketovým lístkom.

Predstavitelia všetkých vybraných lokalít získali pamätné listy potvrdzujúce zaradenie medzi sedem divov Prešovského kraja. Prevzali si ich na oficiálnom stretnutí vo februári 2009 v Bardejove. Zástupcovia všetkých siedmich lokalít tam zároveň pokrstili špeciálny propagačný materiál venovaný sedmičke najväčších atraktivít regiónu, ktorý vydal Prešovský samosprávny kraj pri tejto príležitosti.

Jingel Návraty

Október 2009 (Memorandum o cestovnom ruchu)

Jednou z oblastí, na ktorej môže prešovský región stavať, je cestovný ruch. Urobiť pre rozvoj tejto sféry viac ako doteraz a koordinovať svoje kroky, sa rozhodlo 35 subjektov z oblasti krajskej a miestnej samosprávy, dopravy, gastronómie, ubytovania a služieb.

Stalo sa tak v Tatranskej Lomnici, kde bolo 14. októbra 2009 slávnostne podpísané Memorandum o spoločnom postupe pri rozvoji turizmu.

Jingel Návraty

Október 2009 (DSS v Orkucanoch)

Domov sociálnych služieb v Petrovanoch zmenil svoju adresu. Klienti a pracovníci sa presťahovali do vynovených priestorov bývalej Strednej poľnohospodárskej školy v Sabinove - Orkucanoch. Vynovený areál bol slávnostne odovzdaný do užívania 21. októbra 2009.

Išlo o najväčšiu investičnú akciu krajskej samosprávy v jej histórii. Celkovo sa preinvestovalo 7,2 milióna eur. Je to jedno z najmodernejších zariadení, ktoré poskytuje sociálne služby v rámci celého Slovenska.

Jingel Návraty

Október 2006 - 2009 (Deň bez bariér)

V Divadle Jonáša Záborského v Prešove sa každoročne stretávajú klienti domovov sociálnych služieb. Deň bez bariér, ktorý v roku 2009 napísal už svoj siedmy ročník je príkladom toho, ako je možné ľudí s telesným alebo duševným hendikepom integrovať do spoločnosti. Na divadelných doskách každoročne predvedú svoje umelecké schopnosti - recitujú, spievajú, tancujú a na výstave svojimi výrobkami prezentujú aj svoje manuálne umelecké zručnosti.

Jingel Návraty

Okóber 2007 - 2009 (Deň otvorených dverí)

Od roku 2007 pripravuje vyšší územný celok aj deň otvorených dverí na Úrade Prešovského samosprávneho kraja.

Počas jedného októbrového dňa sa návštevníci môžu oboznámiť s kompetenciami vyššieho územného celku, ale aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Svoju činnosť predstavujú stredné školy, sociálne zariadenia, či kultúrne inštitúcie. Ľudia si môžu zblízka pozrieť Cenu PSK i cenu predsedu PSK a pripravená je pre nich vždy aj zaujímavá anketa. Hostia sa mohli zapojiť do hľadania siedmich divov kraja, či tradičnej chute nášho regiónu.

Jingel Návraty

December 2006 - 2008 (Cena PSK a predsedu PSK)

Samosprávy kraj nezabúda ani na osobnosti, ktoré pracujú a tvoria v prešovskom regióne. Morálnym ocenením a zviditeľnením ich práce je udelenie Ceny Prešovského samosprávneho kraja a Ceny predsedu PSK. Ceny udeľuje kraj od roku 2004.

Počas práve skončeného volebného obdobia sme spoznali vďaka týmto cenám viaceré výnimočné osobnosti. Laureátmi Ceny PSK sa stali :

 • v roku 2006 - Michal Kováč, Jeho blaženosť Mikolaj, Ján Fígeľ.
 • V roku 2007 - František Tondra, Ján Babjak, folklórny súbor Šarišan.
 • V roku 2008 - Metropolita Lavr, Alojz Tkáč, hádzanári Tatranu Prešov.
 • V roku 2009 bude cena nášho kraja udelená Antonovi Karolovi a Jurajovi Macákovi.

A týmito významnými osobnosťami ukončíme náš pohľad na uplynulé štyri roky života kraja. S aktuálnymi informáciami sa tešíme na stretnutie s vami už o mesiac.

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 30.11.2009 / Aktualizované: 31.05.2010 HoreTlačiť