Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Deficit príjmov PSK presiahol 13 miliónov eur

Financie: je to veľmi vážny stav

Príjmy samosprávneho kraja sa znížia o 16,5 %

Odhadovaný deficit príjmov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na tento rok sa zvýšil na 13,2 mil. € (398 mil. Sk). V decembri minulého roku rozpočtoval Prešovský kraj príjmy v objeme 74,6 mil. €. Boli to plánované prostriedky z dane z príjmov fyzických osôb, ktorá tvorí najvýznamnejšiu zložku príjmov samosprávneho kraja. Kríza v oblasti daňových príjmov sa však v uplynulých mesiacoch výrazne prehĺbila. Po úprave východiskových štatistických údajov od ministerstva financií má PSK od 3. júla novú prognózu príjmov na tento rok – je to 61,4 mil. €. „Percentuálny prepad príjmov kraja predstavuje 16,45 %. Je to veľmi vážny stav,“ komentuje predseda PSK Peter Chudík.

Prešovský kraj už v marci realizoval protikrízové opatrenia, ktoré priniesli úsporu 7,34 mil. € (221 mil. Sk), čo predstavuje 9,84 % rozpočtu. Boli krátené výdavky v každej oblasti financovania. Samosprávny kraj prijal opatrenia, aby došlo k financovaniu výlučne nevyhnutných potrieb pre výkon samosprávnych kompetencií, za zachovania zamestnanosti. Podľa P. Chudíka sa časť opatrení realizovala priamo na úrade, kde „boli znížené mzdové prostriedky a obmedzili sa financie na chod úradu i na kapitálové výdavky úradu. Druhú časť opatrení realizovali štatutári organizácií v pôsobnosti kraja, ktorí prijali opatrenia na svojej úrovni v každej organizácii.“

Teraz musí PSK ušetriť ďalších 5,81 mil. € (175 mil. Sk). Na Úrade PSK boli s okamžitou platnosťou zastavené nové stavby a nezačaté investície. Úrad zároveň pripravuje návrh ďalších opatrení na znižovanie výdavkov rozpočtu. Poslanci sa touto problematikou budú zaoberať na najbližšom zasadnutí krajského parlamentu 9. septembra.

Samosprávne kraje musia zo svojho rozpočtu zabezpečiť množstvo kompetencií. Najväčšia časť bežného rozpočtu PSK (takmer 50%) smeruje do oblasti vzdelávania, kraj spravuje cesty II. a III. triedy, poskytuje dotáciu autobusovým dopravcom, rieši sociálne zabezpečenie, spravuje kultúrne organizácie a výdavky má aj v oblasti zdravotníctva.

***

Prešov 17. júla 2009

 

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 17.07.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť