Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Európsky summit regiónov a miest v Prahe

Prešovský kraj bude zastupovať župan Peter Chudík  

V dňoch 5. a 6. marca sa v Prahe uskutoční Európsky summit regiónov a miest. Do Prahy sa zíde 500 volených predstaviteľov z viac ako 250 regiónov a miest na pozvanie Výboru regiónov.

Mestá, regióny a obce Európskej únie sú dnes konečnými príjemcami asi 80 % všetkej európskej legislatívy. Preto sú ich názory a skúsenosti mimoriadne dôležité pre tvorbu európskej legislatívy a pre prijímanie rozhodnutí na celonárodnej a európskej úrovni. Pražské stretnutie zástupcov európskych regiónov má osobitne významné načasovanie, pretože se bude konať pred voľbami do Európskeho parlamentu a pred menovaním nových členov Európskej komisie. Zároveň po summite bude nasledovať jarné zasadnutie Európskej rady, kde sa bude diskutovať o sérii opatrení na oživenie ekonomického rastu a vytvárania pracovných miest.

Na summite v Prahe sa zúčastnia členovia Výboru regionov, významní politici z Európskej únie vrátane primátorov európskych hlavných miest, najvyšší predstavitelia ostatných európskych inštitúcií, europoslanci, predstavitelia českej vlády na čele s premiérom Mirkom Topolánkom i reprezentanti regionálnych samospráv. Svoju osobnú účasť už potvrdili predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, predseda Výboru regiónov Luc Van den Brande, či eurokomisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner. Prešovský samosprávny kraj bude reprezentovať jeho predseda Peter Chudík.

Ústrednou témou summitu bude politika súdržnosti, témy však budú odrážať i súčasný ekonomický vývoj vo svete, vrátane schopnosti Európy reagovať na finančnú krízu. Výstupom summitu by sa mala stať deklarácia, ktorú predloží predseda Výboru regiónov na jarnom summite Európskej rady. Volení zástupcovia regiónov a miest zdôraznia, že jedinou cestou k znovunastoleniu vyrovnaného rastu pre všetky európske regióny je jednota, ktorá je základom únie v rovine politickej, hospodárskej a menovej únie i jednotného trhu. Ako na túto tému vyhlásil predseda Výboru regiónov Luc Van den Brande, „musíme sa z tejto krízy poučiť, pripraviť sa na príležitosti, ktoré nám môže ponúknuť, využiť hnaciu silu regiónov a uvedomiť si ich prínos pre európsku integráciu."

 
 

Ďalšie info: www.cor.europa.eu

***

Výbor regiónov

Približne dve tretiny právnych predpisov EÚ vykonáva miestna a regionálna samospráva
členských štátov. Výbor regiónov bol založený v roku 1994 s cieľom poskytnúť zástupcom
miestnych samospráv možnosť vyjadrovať sa k obsahu týchto právnych predpisov. Výbor
regiónov každý rok organizuje päť plenárnych zasadnutí, na ktorých jeho 344 členov hlasuje
o správach alebo stanoviskách, ktoré sú vydávané k navrhovaným právnym predpisom.
V budúcnosti bude musieť Európsky parlament s Výborom konzultovať všetky dôležité otázky
týkajúce sa regiónov a obcí.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 04.03.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť