Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kuzmányho: Mesto vysporiada pozemky, kraj postaví cestu

Dohoda jasne určila kompetencie ohľadne Kuzmányho ulice


Prešovský samosprávny kraj zrealizuje prestavbu cesty na Kuzmányho ulici akonáhle budú vysporiadané dotknuté pozemky. Časť pozemkov vysporiada mesto Prešov, časť Prešovský samosprávny kraj. To je podstatou dohody o spoločnom postupe, ktorú dnes predpoludním podpísali predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík a primátor mesta Prešov Pavel Hagyari.


Kuzmányho ulica je kolíznym bodom pre túto časť krajského mesta, pretože neumožňuje plynulý prejazd z Rusínskej cesty. Hlavnú tepnu z najväčšieho prešovského sídliska naopak, prudko uzatvára. Vzhľadom na zložitú dopravnú situáciu na území mesta je potrebné spomínanú komunikáciu rozšíriť a vybudovať chodníky a protihlukové bariéry. Náklady na prestavbu sú odhadované na päť miliónov eur (150 miliónov Sk). „Hlavným problémom sú nevysporiadané pozemky,“ konštatuje predseda PSK Peter Chudík. Podľa jeho slov práve pozemky sú dôvodom, prečo sa tento problém ťahá už niekoľko rokov. „Napriek tomu, že zástupcovia krajskej i mestskej samosprávy na túto tému už niekoľkokrát rokovali, stále sme v bode nula a pred nami je zložitý proces. Podstatné ale je, že sme si konkrétne určili, čo kto urobí,“ podotkol P. Chudík.

Pozemky štátu v správe prešovskej Fakultnej nemocnice, Slovenského pozemkového fondu, Obvodného úradu v Prešove, Železníc SR, Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany prírody, jedného súkromného vlastníka a mestské parcely na základe dnešnej dohody vysporiada mesto Prešov. Samosprávny kraj sa zaviazal vysporiadať pozemky šiestich súkromných vlastníkov a bez odkladu zrealizovať prestavbu cesty.
Dnes podpísaná dohoda bude účinná po schválení v parlamentoch oboch samospráv. Prešovský samosprávny kraj tak plánuje urobiť na svojom zasadnutí 7. apríla. Termín na vysporiadanie pozemkov bol stanovený na obdobie troch rokov.

Obaja predstavitelia samospráv sa zároveň dohodli, že dôjde k zámene majetku. Mesto Prešov dostane bazén na sídlisku Sekčov a krajská samospráva pozemky pred svojím sídlom na Námestí mieru, mesto však bude musieť časť pozemkov vysporiadať.

***

Prešov 4. marca 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 04.03.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť