Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Povodne - pribudol ďalší most

Situácia v Beloveži je stabilizovaná

Povodne poškodili aj most v Krásnej Lúke

K predbežným škodám v objeme takmer 338 000 eur, ktoré na cestách II. a III. triedy Prešovského kraja spôsobili intenzívne dažde, pribudol ďalší most .

V dôsledku búrky došlo k poškodeniu mostného objektu v obci Krásna Lúka na ceste III/533004 . Bolo nutné začať záchranné a zabezpečovacie práce na podmytých oporách a na poškodenej mostovke. Riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK Vladimír Kozák výšku škôd zatiaľ nechcel konkretizovať, pretože momentálne prebieha verifikácia nákladov škôd. Most je v celkovom hodnotení v havarijnom stave. „SÚC PSK venuje tomuto problému patričnú pozornosť. Pracovníci v Lipanoch pozorne monitorujú jeho stav,“ zdôraznil Vladimír Kozák. Podotkol, že v spolupráci s Obecným úradom hľadajú možnosti urýchlenia rekonštrukčných prác. Rekonštrukcia mostu je plánovaná v rámci Regionálneho operačného programu (ROP), opatrenie 5.1. V schvaľovacom procese ROP majú cestári už zaradenú prvú etapu rekonštrukcie mostov v plánovanom objeme presahujúcom dva milióny eur.

Ako potvrdil riaditeľ SÚC PSK, situácia v obci Beloveža je stabilizovaná. V dobrej spolupráci s vodohospodármi sa podarilo odraziť tok, čo umožnilo vykonať záchranné a zabezpečovacie práce na cestnom telese. Hoci na ceste III/55612 pred Belovežou bol odplavený takmer polovičný profil vozovky v úseku dlhom 80 metrov, cesta je prejazdná. Cestári tu škody odhadli na cca 163 000 €. Na obnovu pôvodného stavu je nutné nájsť finančné zdroje, v dôsledku finančnej krízy to však bude zložité. Oprava zo zdrojov SÚC PSK by ohrozila plnenie úloh podľa plánu a funkčnosť organizácie. „Veríme, že neostaneme sami. V prípade legislatívnych možností budú získané prostriedky z možných zdrojov v rámci Slovenskej republiky,“ skonštatoval Vladimír Kozák, riaditeľ SÚC PSK.


***

Prešov 6. júla 2009


Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 06.07.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť