Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

ROP - Regenerácia sídiel

Najaktívnejší sú starostovia z okresov Kežmarok a Sabinov

Druhé kolo výzvy sa otvára už v pondelok!

Regionálny operačný program (ROP), ktorý má pomôcť rozvoju regiónu, otvoril v tomto roku dve výzvy – regenerácia sídiel a regionálne komunikácie.

Presne 13. júna 2009 sa uzavrelo 1. hodnotiace kolo výzvy 4.1 Regenerácia sídiel, ktoré trvalo od 6. apríla do 13. júna. Do tohto dňa predložili mestá a obce Prešovského kraja 41 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na odbor SO/RO pre ROP. Je to najviac spomedzi všetkých samosprávnych krajov na Slovensku.

„Z celkového počtu prijatých žiadostí desať nesplnilo podmienky formálnej správnosti a len v troch prípadoch neboli žiadne nedostatky. Podmienkam formálnej správnosti vyhovelo 31 žiadostí o NFP,“ zhodnotila Svetlana Pavlovičová, vedúca odboru SO/RO pre ROP. Celkové oprávnené výdavky na 31 projektov dosahujú 36,74 mil. €, celková požadovaná výška nenávratného finančného príspevku u podaných projektov je 30,08 mil €.

Medzi najaktívnejšie okresy, ktoré sa zapojili do tejto výzvy a zároveň tie, ktoré prešli formálnou kontrolou, patria Kežmarok (6 žiadostí) a Sabinov (5 žiadostí). Aktívni boli aj starostovia a primátori zo sninského (4), vranovského (4) a staroľubovnianskeho okresu (3).

Ako potvrdila S. Pavlovičová, medzi najčastejšie chyby v projektoch patria „chýbajúce uznesenia zastupiteľstva, nevysporiadané vlastnícke vzťahy, neúplný opis projektu, neprehľadná projektová dokumentácia, formálne nedostatky stavebnej dokumentácie, označenie centrálnej zóny obce v nesúlade s podmienkami výzvy, či nepredloženie príloh v súlade s podmienkami výzvy.“

V rámci celého Slovenska bolo vo výzve 4.1 Regenerácia sídiel podaných 164 žiadostí, z toho v Prešovskom kraji 41, v Nitrianskom kraji 32, po 23 žiadostí v Trnavskom a Žilinskom kraji. Najmenej – 10 žiadostí bolo predložených v Košickom kraji.

Už v pondelok 13. júla sa otvorí druhé hodnotiace kolo výzvy 4.1 Regenerácia sídiel a potrvá do 18. septembra. Aj v druhom hodnotiacom kole je výzva určená pre 175 miest a obcí PSK evidovaných v zozname inovačných a kohéznych pólov rastu.

Finančné príspevky môžu obce využiť na viaceré činnosti, napr. na úpravu verejných priestranstiev a zelene, výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení, chodníkov a cyklistických trás, rekonštrukciu miestnych komunikácií, mostov a lávok, taktiež aj na výstavbu a rekonštrukciu zastávok a hygienických zariadení, úpravu a reguláciu povodní v zastavaných územiach obcí a miest výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít. „Starostovia môžu s nami aktívne konzultovať svoje zámery. Práve to oceňovali v prvom kole – že nemusia cestovať do Bratislavy,“ zdôraznila S. Pavlovičová.

Jeden žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť jednu žiadosť o NFP. Termín na realizáciu projektu je stanovený na maximálne 24 kalendárnych mesiacov od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Minimálny limit oprávnených výdavkov je 170 000 eur (5 121 420 Sk) a maximálny limit je stanovený vo výške 2 300 000 eur (69 289 800 Sk). Spoluúčasť žiadateľa predstavuje päť percent.

***

Prešov 7. júla 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 08.07.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť