Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

SK8 - župani rokovali o hospodárskej kríze

Vo štvrtok 26. februára sa na svojom ďalšom pracovnom rokovaní stretli predsedovia samosprávnych krajov združení v SK8. Ťažiskovou témou bola hospodárska kríza a jej dopad na fungovanie samosprávnych krajov ale aj situácia v lekárskych pohotovostiach či v čerpaní eurofondov.

Opatrenia vlády, ktoré prijíma ako riešenia v rámci hospodárskej krízy, ale aj kríza v niektorých svojich ďalších aspektoch majú dopad aj na rozpočty krajskej samosprávy. Predsedovia sa zhodli na tom, že nebudú postupovať cestou šetrenia na kapitálových výdavkoch, pretože práve tie môžu podržať zamestnanosť a naštartovať napr. stavebníctvo. Zároveň sa zhodli na tom, že navrhnú predsedovi vlády SR, aby do Rady pre hospodársku krízu kooptoval aj zástupcu krajskej samosprávy.

Neúnosnou a dlhodobo neriešenou je situácia v oblasti lekárskej služby prvej pomoci, avšak predsedovia odmietajú riešenie tejto otázky zo strany Ministerstva zdravotníctva plošne, riešenia musia rešpektovať viaceré regionálne rozdiely. Preto oslovia ministra zdravotníctva, aby rokoval na túto tému s predsedami regiónov individuálne.

Združenie SK 8 opätovne upozornilo aj na veľmi vážnu situáciu v čerpaní eurofondov. Práve tieto zdroje by však mohli byť veľmi efektívnou injekciou v súčasnej hospodárskej situácii a pomôcť našej ekonomike v tomto krízovom období. Predsedovia budú žiadať ministra výstavby a regionálneho rozvoja o verifikáciu súčasného stavu tak, aby bolo možné vyvrátiť informácie o údajnom porušovaní uznesenia vlády SR, ktoré hovorí percentuálnom prerozdeľovaní zdrojov medzi jednotlivé regióny.

 

Bratislava, 27. februára 2009

 

Miloslava Podmajerská  
Bratislavský samosprávny kraj

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 03.03.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť