Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sociálne štipendiá do zahraničia – záujem prejavilo deväť študentov

Kritériá splnil len jeden žiadateľ

 

Uzávierka prihlášok na získanie sociálneho štipendia na jednoročné štúdium cudzích jazykov v zahraničí bola v Prešovskom kraji 2. marca. „Prešovský samosprávny kraj zaevidoval spolu deväť prihlášok, z nich však len jedna spĺňa všetky požadované kritériá,“ uviedla Iveta Tarabčáková z odboru školstva PSK, podľa ktorej čakali so sumarizáciou do 5. marca, „aby sme zachytili všetky prihlášky, aj tie, ktoré mohli byť poslané poštou 2. marca.“

Z deviatich podaných prihlášok bolo šesť na anglický jazyk, dve na ruský a jedna žiadosť na nemecký jazyk. Práve záujemca o štúdium v nemecky hovoriacej krajine splnil všetky požadované kritériá. V minulom školskom roku o štúdium v zahraničí v Prešovskom kraji prejavilo záujem 171 študentov, ktorí splnili stanovené podmienky. Na základe výberu vycestovalo do zahraničia napokon 37 študentov.

Dôvod výrazne nižšieho záujmu o štipendiá v tomto roku podľa vedúceho odboru školstva PSK Karola Lacka ťažko definovať: „Je to predovšetkým otázka na študentov a ich rodičov. Je možné, že to spôsobilo sprísnenie kritérií – žiadateľ musí byť poberateľom sociálneho štipendia, v neposlednom rade zohrala svoju úlohu aj požadovaná úroveň znalosti cudzieho jazyka, kde nepostačovali iba komunikačné znalosti.“

Novú podmienku, že prihlásení musia byť poberateľmi sociálneho štipendia, vnímali záujemcovia v kraji ako „diskriminačnú pre strednú vrstvu,“ potvrdila I. Tarabčáková. Ako dodala, „aj keď mnohé rodiny žijú skromne, prípadne na hranici životného minima, mnohí nie sú poberateľmi sociálneho štipendia. Napriek tomu nemajú finančné prostriedky, aby si mohli dovoliť poslať deti do zahraničia.“

Prešovský samosprávny kraj (PSK) má pre školský rok 2009/2010 pridelených 34 miest na štúdium v zahraničí. Z toho 14 miest na anglický jazyk, osem miest do nemecky hovoriacich krajín, šesť miest na francúzsky a štyri miesta na španielsky jazyk. Do Ruska a Talianska môže PSK obsadiť po jednom mieste.

Ďalší postup ešte nie je známy. „Musí o tom rozhodnúť vláda, ktorá tieto štipendiá poskytuje. My sme v tomto prípade len sprostredkovateľom,“ vysvetlil vedúci odboru školstva PSK, Karol Lacko.

Sociálne štipendium pre žiaka je 7 730 eur (232 874 Sk). Zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, nákup učebných pomôcok, cestovné z bydliska do miesta sídla školy v zahraničí a späť, poistné a vreckové.

***

Prešov 5. marca 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 05.03.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť