Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Inovácie podporujú rozvoj regiónov

Veľkým prínosom je výmena skúseností

Oblasti na východnej hranici EÚ trápia rovnaké problémy

Prijatie deklarácie o inováciách na východnej vonkajšej hranici EÚ a deklarácie o budúcnosti siete NEEBOR dnes popoludní ukončilo 5. výročnú konferenciu NEEBOR, ktorá sa v uplynulých dňoch konala v Prešove.

"Ústrednou témou konferencie v Prešove je inovácia a inovatívna politika, čo predstavuje jednu z kľúčových záujmových oblastí Európskej únie. Práve inovácia by mala byť úzko prepojená s regiónmi, čo môže výrazne podporiť ich rýchlejší a trvalo udržateľný rozvoj," skonštatoval zástupca Európskej komisie Olivier Brunet. Zdôraznil, že veľkým prínosom pre členov siete môžu byť skúsenosti niektorých krajín a upozornil aj na význam výskumných a vzdelávacích inštitúcií v regiónoch.

Univerzitám a oblasti vzdelávania bolo venovaných viacero pracovných blokov. Zaoberali sa novými trendami, vzťahmi so súkromným sektorom i vzájomnou spoluprácou. Rektor Prešovskej univerzity René Matlovič naznačil dve perspektívy budúcej spolupráce: "S partnerskými univerzitami máme možnosť sformovať nové spoločné študijné programy zamerané práve na špecifické problémy hraničných regiónov. Výsledkom pre študenta by bol diplom z viacerých univerzít združených v konzorciu, teda joint degree," vysvetlil rektor. Doplnil, že druhou oblasťou je vytváranie výskumných konzorcií a a aplikovaný výskum.

Sieť NEEBOR vznikla v roku 2005 a dnes združuje 33 členov. Zastúpenie v nej majú regióny, mestá, obce, výskumné a vzdelávacie inštitúcie a podnikateľské subjekty pôsobiace na oboch stranách východnej hranice EÚ. Cieľom je vytváranie podmienok pre dialóg a koordináciu aktivít za účelom šírenia výmeny informácií, podpory spolupráce a synergií v regiónoch. „Postupne sa venujeme aktuálnym problémom. Bol to napríklad problém nedostatočnej infraštruktúry dopravy, alebo bezpečnosť prechodu cez Schengenskú hranicu. Teraz sú to aktuálne inovácie,“ konkretizoval predseda PSK Peter Chudík. Uviedol, že Prešovský kraj môže ostatným členom ponúknuť skúsenosti s veľmi dobrou spoluprácou s Ukrajinou. Susediace regióny totiž spája história, obyčaje i kultúra. V rámci týchto vzťahov sa realizuje viacero aktivít zameraných na oblasť obchodu, turistického ruchu a kultúrnej výmeny.

***

Prešov 9. septembra 2010

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

 

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 10.09.2010 / Aktualizované: 10.09.2010 HoreTlačiť