Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Úsek Lažany – Svinia otvorený

V kraji zostáva päť neprejazdných úsekov ciest

 

Dnes bola v jednom jazdnom pruhu sprejazdnená cesta III/018195 Lažany - Svinia. Kvôli zosuvu cestného telesa v dĺžke 100 metrov tu bola od začiatku júna úplná uzávierka úseku cesty.

Zosunutá cesta spôsobila problém hlavne pri doprave žiakov do školy v závere školského roka. Prešovský samosprávny kraj dal bezodkladne spracovať projektovú dokumentáciu a cestári sanovali svah, aby zabezpečili odstránenie havarijného stavu. „Komunikáciu chceme otvoriť aspoň v jednom jazdnom pruhu do konca prázdnin, aby bol od septembra bezproblémový prejazd,“ podotkol počas pracovného výjazdu priamo na mieste predseda PSK Peter Chudík.

Riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Vladimír Kozák vysvetlil, že na zosunutom svahu bola použitá podobná technológia ako vo Vysokých Tatrách – aplikoval sa torkrét, ktorý spevnil a zabezpečil zosunutý svah. Správa a údržba ciest PSK v uplynulých dňoch už splnila všetky potrebné podmienky, ktoré stanovuje cestný zákon. Geológovia aj statik nám potvrdili, že zaťaženosť cesty môže ísť do 25 ton. Na komunikácii je zabezpečené príslušné dopravné značenie a máme rozhodnutie cestného správneho orgánu,“ skonštatoval V. Kozák. Kvôli vyššej bezpečnosti však plánujú cestári v tomto úseku budúci týždeň osadiť ešte aj zvodidlá.

Zatiaľ nie je jasné, kedy budú práce na plnej prejazdnosti pokračovať. Doterajšie práce dosiahli objem 120 000 € a vypracovanie projektovej dokumentácie 4 000 €. Ako zdôrazňuje V. Kozák, „v súčasnosti je našou prioritou zabezpečiť zjazdnosť spravovaných ciest II. a III. triedy tak, aby bol prístup do každej obce a mesta v súlade s pravidlami, ktoré sú stanovené v cestnom zákone.“

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Prešov momentálne pracuje na sanácii dvoch kolíznych bodov: most v Krásnej Lúke, kde sú náklady vyčíslené na 137 000 € a most v Jakubovej Voli s rozpočtom 133 000 €.

Po sprejazdnení cesty v Lažanoch zostáva v kraji ešte stále päť úplne neprejazdných úsekov ciest: Klčov – Trsťany, Petrovany, most Pusté Pole, Káče – Medzibrodie a most Orlov.

Dôsledky povodní a následné odstraňovanie škôd v Prešovskom kraji si vyžaduje finančné krytie okolo 25 mil. €. Uvedená čiastka vysoko prekračuje plánované finančné prostriedky pre Správu a údržbu ciest PSK a je nutné ju rozložiť minimálne na obdobie 4 – 5 rokov. Údržba cestnej siete v rámci PSK je viazaná na rozpočtové možnosti vyplývajúce z daňového systému. Ďalšie finančné zdroje chceme získať z európskych fondov na základe vypísaných výziev a očakávame aj pomoc od Vlády SR.

***

Prešov 5. augusta 2010

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

 

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 06.08.2010 / Aktualizované: 06.08.2010 HoreTlačiť