Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Cestári začínajú ďalší projekt

Modernizácia komunikácií na spojnici miest Medzilaborce, Humenné a Snina

Prešovský samosprávny kraj (PSK) začína realizačnú fázu projektu Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi – Medzilaborce – Humenné – Snina – Sanok. Partnerská zmluva medzi vedúcim partnerom projektu (Správa a údržba ciest PSK) a partnerom projektu P1 (Powiat Sanok) bola slávnostne podpísaná 3. februára v Medzilaborciach.

V rámci projektu sa plánuje na slovenskej stane zmodernizovať 13,6 km ciest a na poľskej strane 8,15 km, čím sa zlepší priame spojenie v oblasti dopravy v poľsko-slovenskom prihraničnom území. Celková výška finančných prostriedkov predstavuje čiastku 3,86 mil. €, z toho na slovenskej strane 1,93 mil. €. „Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko schválil pre tento projekt finančný príspevok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) vo výške 3,28 mil. €, čo tvorí 85 % celkových výdavkov projektu,“ neskrýval radosť riaditeľ SÚC PSK Vladimír Kozák. Ako dodal, zvyšných 10 % na slovenskej strane bude financovaných zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 5 % predstavujú zdroje Prešovského samosprávneho kraja.

Celý projekt trvá 15 mesiacov, pričom jeho ukončenie je plánované na december 2011. Vladimír Kozák potvrdil, že v týchto dňoch sa začína proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavených prác.

„Podpisom partnerskej zmluvy sa začína napĺňať významný krok hlavného cieľa programu a projektu a to rozvoj spolupráce poľsko-slovenského partnerstva. Projekt rieši zlepšenie podmienok cezhraničnej infraštruktúry, bezpečnosť cestnej dopravy, lepšiu dostupnosť a atraktívnosť územia pre obyvateľov, investorov a návštevníkov. Realizáciou projektu dôjde k priamej podpore investícií do infraštruktúry v prihraničných oblastiach, čo má za následok rozvoj podnikania, vytvorenie pracovných príležitosti a zlepšenie cestovného ruchu,“ uzavrel V. Kozák.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 úspešne realizovala už viacero projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry. V minulom roku to bol projekt Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Krosno-Jaslo-Bardejov, v rámci ktorého bol otvorený nový cestný slovensko-poľský hraničný priechod Nižná Polianka – Ozenná. Jeho hodnota dosiahla 4,58 mil. €. V tomto roku sa končí projekt Modernizácia cestného spojenia Osturňa – štátna hranica – Niedzica s celkovou hodnotou vyše sedem miliónov eur. Cestári majú v pláne aj projekt spojenia národných parkov Pieniny na oboch stranách hranice.

***

Prešov 3. februára 2011

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 04.02.2011 / Aktualizované: 04.02.2011 HoreTlačiť