Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Mikroprojekty - 2. výzva

Fond mikroprojektov: 30 úspešných žiadateľov

Žiadosti sú zamerané hlavne na turizmus a kultúru

Ďalších 30 inštitúcií z Prešovského kraja bude môcť čerpať prostriedky z fondov Európskej únie. Monitorovací podvýbor rozhodol, že v rámci 2. výzvy Fondu mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, podporí 30 projektov v sume 1,026 mil. €. Celková hodnota projektov vrátane spolufinancovania žiadateľa predstavuje 1,23 mil. €. 

Druhá výzva Fondu mikroprojektov trvala od 16. augusta do 15. októbra minulého roku. Samosprávny kraj o nej informoval 560 oprávnených subjektov. Napokon bolo predložených 83 projektových žiadostí v celkovej hodnote 3,49 mil. €. Najviac žiadostí podali občianske združenia (28), za ktorými nasledovali obce (21). Žiadatelia chceli podporiť predovšetkým zlepšenie turistických služieb (30 projektov), zlepšenie kultúrnych služieb (25) a zachovanie kultúrneho dedičstva (16). Medzi najaktívnejšie okresy patrili Prešov (16 žiadostí), Bardejov (13) a Stará Ľubovňa (10).
„Oproti 1. výzve sme zaznamenali menší záujem potenciálnych žiadateľov. Je možné, že prijímatelia pomoci zistili, že implementácia projektov je veľmi náročný proces. Situáciu však mohol ovplyvniť aj fakt, že obce a mestá sa v čase výzvy pripravovali na komunálne voľby a súčasne riešili problémy s odstraňovaním minuloročných povodňových škôd,“ hodnotí 2. výzvu predseda PSK Peter Chudík.

S úspešnými prijímateľmi pomoci Prešovský kraj v najbližšom období bezodkladne uzavrie zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci. Je predpoklad, že budú podporené aj ďalšie projekty, pretože pri implementácii projektov v rámci 1. výzvy došlo k úsporám. Z vytvorenej finačnej rezervy môžu byť podporené ďalšie žiadosti.

Úlohou mikroprojektov je rozvoj spolupráce medzi komunitami na oboch stranách hranice v oblasti kultúry, osvety, turistiky, športu, prostredníctvom aktivít „ľudia ľuďom“.

Fond mikroprojektov je v rokoch 2007 – 2013 realizovaný prostredníctvom Strešného projektu. Strešný projekt v rokoch 2007 – 2010 disponoval celkovou čiastkou 17,44 mil. €. Táto suma bola rozdelená medzi jednotlivých partnerov Strešného projektu. Sú medzi nimi tri poľské euroregióny – Karpaty, Beskydy a Tatry a dva slovenské samosprávne kraje – Prešovský a Žilinský. Prešovský kraj mal na realizáciu k dispozícii celkovú sumu 3,93 mil. €.

V rámci Strešného projektu PSK vyhlásil dve výzvy pre žiadateľov z Prešovského kraja: prvá sa realizovala v roku 2009 a druhá má aktuálne 30 prijímateľov.

V rámci 1. výzvy Fondu mikroprojektov bolo v Prešovskom kraji podporených 48 žiadostí v celkovej sume 2,17 mil. €. Medzi vzorové mikroprojekty 1. výzvy patrí projekt s názvom Živá kultúra regiónu Tatier a Pienin, ktorý realizovalo Mesto Spišská Belá, či projekt Medzinárodným enviropobytom k prebĺbeniu environmentálnej a regionálnej výchovy v réžii obce Ulič a správy Národného parku Poloniny.

***

Prešov 13. apríla 2011

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Na stiahnutie:

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 13.04.2011 / Aktualizované: 13.06.2011 HoreTlačiť