Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oprava výtlkov

Cestári dnes začínajú opravovať výtlky

Komunikácie sa opravujú podľa dopravnej dôležitosti

Prešovský samosprávny kraj (PSK) včera začal čistenie ciest a dnes spustil opravu výtlkov po zimnej sezone. Ide o prvé jarné vysprávky realizované teplou obaľovanou zmesou. Minulý rok sa tieto práce začali 23. marca.

Cestári v oblasti Prešov dnes nasadili štyri vozidlá, ktoré sú prioritne zamerané na cesty 1. triedy. Ich opravu si objednáva Slovenská správa ciest. „Začíname opravovať výtlky na najkritickejších miestach. Dnes sa začali práce napríklad na diaľničnom privádzači v Záborskom a na ceste I. triedy č. 18 v úseku Pusté Pole – Ľubotín.Jedno vozidlo je nasadené na ceste III. triedy smerom do Víťaza,“ spresnil riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK oblasť Prešov, Jaroslav Humeník. Cestári budú postupne opravovať komunikácie podľa dopravnej dôležitosti a podľa klimatických podmienok.

Limitujúcou podmienkou je počasie, ktoré musí dovoliť aplikovať technológie opráv teplou obaľovanou zmesou a tiež dostupnosť obaľovanej zmesy. V prípade priaznivých poveternostných podmienok by mali cestári pracovať aj počas víkendu. J. Humeník nevylučuje ani dvojzmennú prevádzku: „Radi by sme sa s opravou výtlkov výraznejšie pohli dopredu, lebo situácia po zime je veľmi nepriaznivá.“

Prvé odhady na základe vizuálnych poznatkov ukazujú na väčšie poškodenie ciest ako v roku 2010 a teda aj väčší rozsah prác. Väčší rozsah výtlkov spôsobil charakter zimy s kolísaním teplôt počas dňa, kedy dochádza k zamŕzaniu a odmrazovaniu vozoviek, čo v konečnom dôsledku vedie k zvýšenej tvorbe výtlkov. Kvalifikovanejší rozsah škôd bude možné stanoviť až po podrobných jarných prehliadkach ciest.

Na letnú a zimnú úrdžbu ciest bol pre rok 2011 schválený rozpočet vo výške 15,3 mil. €. Je to približne o 300 000 € viac ako v predchádzajúcom roku. Oprava výtlkov je prioritnou činnosťou cestárov po ukončení zimnej údržby. Na ich vyspravenie SÚC PSK použije toľko finančných prostriedkov, koľko bude potrebné. Bude to však mať dopad na štandard údržby iných vykonávaných činností – napr. údržba zelene, cestného príslušenstva, priekop, priepustov, údržby bezpečnostných zariadení.

PSK spravuje 2 438 kilometrov ciest II. a III. triedy. Od roku 2004, kedy komunikácie prevzal do svojej správy, investoval do ich modernizácie vyše 70 mil. €.

***

Prešov 16. marca 2011

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.03.2011 / Aktualizované: 13.06.2011 HoreTlačiť