Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prijímacie konanie na SŠ

Na žiakov čakajú nové odbory

PSK predpokladá, že na školy nastúpi 8 000 - 8 500 študentov

Všetky stredné školy v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sú pripravené na prijímacie konanie pre školský rok 2011/2012. Prihlášky na školy musia zákonní zástupcovia žiakov odovzdať do 10. apríla.

Všetky informácie o stredných školách a ponuke štúdia sa nachádzajú na výveskách alebo na internetových stránkach škôl. Mnohé školy pripravujú aj dni otvorených dverí, kde prezentujú svoje odbory a možnosti štúdia. Prijímacie pohovory žiakov čakajú v dvoch termínoch - 9. a 12. mája. Ďalší termín prijímacích pohovorov je naplánovaný na 21. júna. Ako však potvrdil vedúci odboru školstva PSK Karol Lacko, „veľa škôl nebude robiť prijímacie pohovory, pretože počet prihlásených žiakov je nižší ako voľné kapacity školy. Netýka sa to však škôl, o ktoré je tradične najväčší záujem – gymnáziá, hotelové akadémie, obchodné akadémie, strojnícka, či elektrotechnická priemyslovka.“ Najmenší záujem je o školy zamerané na odevníctvo, lesníctvo a poľnohospodárstvo.

Školy preto stále prichádzajú s návrhmi na zaradenie nových odborov, ktoré by mohli prilákať viac žiakov. Od 1. septembra budú môcť žiaci študovať odbor animovaná tvorba na Strednej umeleckej škole v Prešove, grafický a priestorový dizajn na SOŠ vo Svidníku, odevný dizajn na SPŠ vo Svidníku, mechanik požiarnej techniky alebo kominár na SOŠ polytechnickej v Humennom, agrolesníctvo na Spojenej škole v Prešove. Podľa K. Lacka je stále veľký záujem o odbory kozmetička, vizážistka, obchod a podnikanie, preto na školách pribúdajú aj tieto odbory. Ako dodal, „žiaci prejavujú záujem aj o technické lýceá. Od septembra ich otvoria školy vo Svidníku a vo Vranove.“ Naopak, vyraďujú sa odbory, o ktoré žiaci dlhodobo nemajú záujem – napríklad drevárska a nábytkárska výroba, autoelektrikár, podnikanie v poľnohospodárstve a viaceré odbory súvisiace s poľnohospodárstvom.

Do prvého ročníka môžu stredné školy PSK v školskom roku 2011/2012 prijať 10 až 11 tisíc žiakov. „Budeme však radi, ak reálne nastúpi osem – osemtisícpäťsto študentov,“ hodnotí vedúci odboru školstva.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 82 stredných škôl – 55 stredných odborných škôl, 17 gymnázií, sedem spojených škôl a tri zdravotnícke školy. Pracuje na nich takmer 4 700 zamestnancov a študuje takmer 36 000 žiakov. K 1. septembru 2011 bude PSK po racionalizácii zriaďovať 80 stredných škôl.

***

Prešov 17. marca 2011

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 17.03.2011 / Aktualizované: 13.06.2011 HoreTlačiť