Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výsledky Euroscola 2011

Medzi víťazmi až tri školy z PSK  

Študenti z desiatich škôl pocestujú do sídla EP do Štrasburgu

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v piatok 11. februára v Európskom informačnom centre slávnostne vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2011 určenej pre študentov stredných škôl za účasti poslancov Európskeho parlamentu Anny Záborskej, Borisa Zalu a poslankyne EP v rokoch 2004 až 2009 Zity Pleštinskej. Medzi desiatich víťazov sa dostali až tri školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - zo Sniny, Popradu a Starej Ľubovne.

Víťazmi 6. ročníka súťaže Euroscola 2011 sa stali: Spojená škola v Detve, Gymnázium J. Chalúpku v Brezne, Súkromné gymnázium v Košiciach, Gymnázium v Snine, Stredná odborná škola v Novom meste nad Váhom, Obchodná akadémia v Starej Ľubovni, Gymnázium v Dubnici nad Váhom, Stredná priemyselná škola v Poprade, Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach a Obchodná akadémia v Krupine.

Študenti a pedagógovia z desiatich víťazných škôl (24 študentov a 2 pedagógovia z každej víťaznej školy) pocestujú za odmenu do sídla Európskeho parlamentu do Štrasburgu. Spolu so svojimi rovesníkmi z 27 členských krajín EÚ budú v Parlamente rokovať ako skutoční europoslanci.

Do súťaže Euroscola 2011, ktorú zorganizovala Informačná kancelárie EP na Slovensku už po šiesty raz, sa zapojilo 27 škôl zo Slovenska. Všetky školy, ktoré sa zapojili do súťaže, museli usporiadať jedno alebo viac podujatí (besied, workoshopov, výstav) európskeho rozmeru s prvkom diskusie s poslancami EP alebo zástupcami regionálnych orgánov. Cieľom podujatí mala byť diskusia o EÚ, jej smerovaní, úspechoch a problémoch či mieste mladých ľudí.

Medzi témami tohtoročných projektov najviac rezonovali dobrovoľníctvo, chudoba a sociálne vylúčenie, ľudské práva či Sacharovova cena udeľovaná každoročne Európskym parlamentom. Na mnohých podujatiach, ktoré školy zorganizovali, sa aktívne zúčastnili aj poslanci Európskeho parlamentu.

Hlavnými kritériami pri hodnotení projektov boli najmä aktívne zapojenie sa žiakov do projektu, akcie zamerané na šírenie informácií týkajúcich sa EP a EÚ s následnou diskusiou, osveta v čo najširšom okolí či už prostredníctvom miestnych médií, facebooku, ankety v uliciach a podobne. Rovnako aj kreativita pri organizácii podujatí, napríklad nové myšlienky, pohľady, ale aj prítomnosť významných hostí diskusie a prehľadná dokumentácia obsahujúca záznamy zo všetkých usporiadaných podujatí, uverejnenia článkov, diskusií.

Podľa poslankyne EP Anny Záborskej je rozširovanie si vedomostí o Európskej únii obrovským prínosom pre mladých ľudí, ktorí európsku politiku už nebudú vnímať ako zahraničnú, ale domácu záležitosť.

Ako uviedol poslanec EP Boris Zala, práve takéto podujatia otvárajú mladým ľuďom dvere do EÚ, sú prínosom pre ich kariéru, či budúce povolanie. Zároveň pripomenul významné posilnenie právomocí Európskeho parlamentu po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti.

Poslankyňa EP v rokoch 2004 až 2009 Zita Pleštinská vyzdvihla, že aj toto je spôsob ako preniesť európske témy bližšie k ľuďom v regiónoch Slovenska. Európska únia bude taká, akú ju vy budete chcieť, odkázala Z. Pleštinská mladým ľuďom.

Riaditeľ Informačnej kancelárie EP na Slovensku Robert Hajšel ocenil vysokú kvalitu prihlásených projektov, ktorá z roka na rok rastie. Táto súťaž podľa jeho slov prispieva k zvýšeniu informovanosti o fungovaní Európskeho parlamentu a práci poslancov, čo by sa mohlo pretaviť do väčšej motivácie mladých ľudí zúčastňovať sa volieb do europarlamentu „Prostredníctvom programu Euroscola navštívilo sídlo EP v Štrasburgu od roku 2006 takmer vyše 1500 študentov a vyše 100 pedagógov stredných škôl zo Slovenska“, povedal R. Hajšel.

Program Euroscola vytvoril Európsky parlament s cieľom oboznámiť mladých ľudí s fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie a umožniť im vymeniť si názory na zaujímavé témy a podnietiť ich k učeniu sa jazykov. Pracovné dni Euroscola sa konajú od roku 1989 a každoročne sa na nich zúčastňuje okolo 10 000 mladých ľudí z celej EÚ.

*** 

 

Ivana Janíková Stavrovská
tlačová tajomníčka 
Európsky parlament 
Informačná kancelária na Slovensku

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 15.02.2011 / Aktualizované: 13.06.2011 HoreTlačiť