Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zahraničné štipendiá: záujem bol o tri jazyky

Z PSK vycestuje 18 študentov stredných škôl

Prihlášky prišli zo šiestich okresov

Spolu 18 študentov stredných škôl v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vycestuje v nadchádzajúcom školskom roku na jednoročné štúdium jazykov v zahraničí. Sociálne štipendium získalo 14 študentov pre anglický jazyk, traja žiaci sa budú zdokonaľovať v nemčine a jedna študentka pocestuje do Ruska.

Prešovský kraj postupne v niekoľkých výzvach zaregistroval spolu 29 prihlášok, z toho najviac, 23, na anglický jazyk, traja študenti sa prihlásili na nemčinu a traja na ruštinu. Oproti minulému roku nebol žiadny záujem o štipendium do Franúzska a do Španielska. „Pridali sa k taliančine, o ktorú nie je záujem, lebo sa u nás neučí. Prekvapilo nás to, lebo oba jazyky sa na našich školách študujú,“ poznamenal vedúci odboru školstva PSK, Karol Lacko.

Spolu 10 vybraných študentov navštevuje prešovské stredné školy, po dvaja sú z Popradu, Sniny a Lipian. Po jednom štipendiu získali žiaci z Vranova a Humenného.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) mal pre školský rok 2009/2010 pridelených 34 miest na štúdium v zahraničí. Z toho 14 miest na anglický jazyk, osem miest do nemecky hovoriacich krajín, šesť miest na francúzsky a štyri miesta na španielsky jazyk. Do Ruska a Talianska mohol PSK obsadiť po jednom mieste. Ako zdôraznila Iveta Tarabčáková z odboru školstva PSK, „teší nás, že sme využili všetky pridelené miesta. Angličtinu sme naplnili, rovnako ruštinu a na nemčinu získali štipendium všetci prihlásení.“

Kým v minulom roku komisia vyberala spomedzi 171 žiadostí, v tomto roku sa počet záujemcov výrazne znížil. Dôvody podľa vedúceho odboru školstva PSK Karola Lacka ťažko definovať: „Je to predovšetkým otázka na študentov a ich rodičov. Je možné, že to spôsobilo sprísnenie kritérií v sociálnej oblasti, v neposlednom rade zohrala svoju úlohu aj požadovaná úroveň znalosti cudzieho jazyka, kde nepostačovali iba komunikačné znalosti.“

Sociálne štipendiá na jednoročné štúdium na vybraných stredných školách v zahraničí po druhýkrát ponúkla vláda SR študentom, ktorí z rôznych sociálnych dôvodov nemôžu študovať v zahraničí. Štipendium vo výške 7 730 eur (232 874 Sk) môžu študenti využiť na úhradu nákladov za ubytovanie, stravovanie, nákup kníh, poistné a vreckové.

Vybratí uchádzači už 1. septembra v novom školskom roku 2009/2010 nastúpia na vybrané stredné školy v zahraničí. Vďaka sociálnym štipendiám jednoročné štúdium v zahraničí končí 37 študentov z Prešovského samosprávneho kraja.

***

Vybraní študenti na sociálne štipendium v zahraničí za Prešovský samosprávny kraj na školský rok 2009/2010

Anglický jazyk

 1. Anita Kľučarová – Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
 2. Jana Michalcová – Hotelová akadémia, Prešov
 3. Erik Kocan - Hotelová akadémia, Prešov
 4. Filip Jesenko – Gymnázium, Snina
 5. Zuzana Hrivňáková – Gymnázium, Snina
 6. Miroslava Halická – SOŠ podnikania, Prešov
 7. Patrícia Štecová – SOŠ podnikania, Prešov
 8. Lucia Homoláková – SOŠ podnikania, Prešov
 9. Kristína Krupčíková – Gymnázium, Poprad
 10. Ivana Mačeková – Hotelová akadémia, Prešov
 11. Silvia Hobľáková – Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou
 12. Vladimíra Brjančinová – Hotelová akadémia, Humenné
 13. Jana Hudáková – SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov
 14. Silvia Bizubová – Gymnázium, Poprad

Nemecký jazyk

 1. Valéria Baluchová – Hotelová akadémia, Prešov
 2. Dana Molčanová – Hotelová akadémia, Prešov
 3. Emília Dvorščáková – Gymnázium, Lipany

Ruský jazyk

 1. Katarína Duranková – Gymnázium, Lipany

  ***

  Prešov 5. júna 2009

  Veronika Fitzeková
  hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 05.06.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť