Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Župan nepodpísal uznesenie

Majetok v Kežmarku chce predať radšej mestu 

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja na svojom poslednom zasadnutí 10. februára schválili predaj rozostavanej stavby študentského domova v Kežmarku Vladimírovi Klimešovi z Ľubice za kúpnu cenu dva milióny korún (66 387,84 eur). Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík však toto uznesenie (č. 474/2009) nepodpísal, pretože podľa neho je pre samosprávny kraj nevýhodné.

O tento majetok, ktorý je v správe Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, sa dlhodobo a opakovane uchádza aj Mesto Kežmarok, ktoré má záujem zriadiť v týchto priestoroch zariadenie pre týrané matky s deťmi, dôchodcov a ďalšie sociálne zariadenia. Mesto ponúka za budovu 500 091 korún (16 600 eur).

„Rozostavaná budova má byť predaná fyzickej osobe a využívaná na súkromné účely kupujúceho. Aj keď finančná ponuka Mesta Kežmarok je nižšia, financie nemôžeme brať ako jediné hľadisko. Pri rozhodovaní bolo treba zohľadniť aj spôsob ďalšieho využitia majetku,“ zdôrazňuje predseda PSK.

Podľa jeho slov „hlavným poslaním samosprávy je starať sa o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby obyvateľov. Platná právna úprava zaväzuje mesto i samosprávny kraj k vzájomnej spolupráci a k súčinnosti, ktoré povedú k spoločnému plneniu úloh vo verejnom záujme,“ upresnil P. Chudík.

O tom, že nemalá časť poslancov pri hlasovaní brala do úvahy aj spomínané aspekty, svedčí tesný výsledok hlasovania: Návrh poslanca Miroslava Perignátha z Kežmarku, aby PSK predal rozostavanú budovu mestu Kežmarok, podporilo 21 poslancov a 27 sa zdržalo. Za predaj pre Vladimíra Klimeša naopak hlasovalo 26 poslancov a 21 sa zdržalo.
Nepodpísané uznesenie umožní zastupiteľstvu PSK opätovne zvážiť svoje rozhodnutie s prihliadnutím na verejný záujem a podporu sociálnej politiky v kraji,“ uzavrel predseda Prešovského samosprávneho kraja.

Najbližšie zasadnutie krajského parlamentu sa uskutoční 18. marca.

***

Prešov 16. februára 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.02.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť