Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Grantový systém NEFO fondu pre rok 2007

 

***

Termíny uzávierky predkladania žiadostí sú:

 • Na prvý polrok 2007: do 30. apríla 2007
 • Na druhý polrok 2007: do 30. septembra 2007 - NEFO PSK pre nedostatok finančných prostriedkov nevypisuje 2. grantové kolo v roku 2007 !!!

 

Oblasť ŠPORT

Na všetky programy v rámci oblasti ŠPORT je na rok 2007 vyčlenených spolu 11,0 miliónov Sk. Z toho 8,00 miliónov Sk je určených na program 2 - Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením. Na ostatné programy sú určené 3 milióny Sk.

Dodatok k zásadám pre všetky programy "ŠPORT" na rok 2007

 • Program 1 - Šport pre všetkých
 • Program 2 - Výstavba, rekonštrukcia športovísk
 • Program 3 - Športové stredy
 • Program 4 - Reprezentant
 • Program 5 - Cezhraničná spolupráca

Oblasť KULTÚRA

Na aktivity v rámci programu 1 - Kultúra pre všetkých je v roku 2007 k dispozícii 1,5 milióna Sk. Na aktivity v rámci programu 2 - Obnova kultúrnych pamiatok je v roku 2007 určených 3,5 milióna Sk.

Dodatok k zásadám pre všetky programy "KULTÚRA" na rok 2007

 • Program 1 - Kultúra pre všetkých
 • Program 2 - Obnova kultúrnych pamiatok

Oblasť REGIONÁLNY ROZVOJ 

Na realizáciu projektov v oblasti regionálneho rozvoja sú v roku 2007 k dispozícii 3,00 milióny Sk.

Dodatok k zásadám pre program "REGIONÁLNY ROZVOJ" na rok 2007

 • Program 1 - Príprava projektu LEADER

Oblasť SOCIÁLNE VECI

Na aktivity v rámci programu 1 - Výstavba, rekonštrukcia a oprava sociálnych zariadení je v roku 2007 k dispozícii 1,5 milióna Sk. Na aktivity v oboch programoch Podpora podujatí a Inovatívne formy je na rok 2007 určených 500 000 Sk.

Dodatok k zásadám pre všetky programy "SOCIÁLNE VECI" na rok 2007

 • Program 1 - Výstavba a rekonštrukcia
 • Program 2 - Podpora podujatí
 • Program 3 - Inovatívne formy

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 202

E-mail: financie@psk.sk

    

Pokyny a materiály pre OvZP

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 13.07.2009 HoreTlačiť