Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Grantový systém NEFO fondu pre rok 2008

 

 ***

Termín uzávierky predkladania žiadostí je  do 30. apríla 2008.

Oblasť ŠPORT

Na všetky programy v rámci oblasti ŠPORT je na rok 2008 vyčlenených spolu 12,5 mil. Sk. Z toho 9,5 mil. Sk je určených na program 2 - Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením. Na ostatné programy sú určené 3 milióny Sk.

Oblasť KULTÚRA

Na aktivity v rámci programu 1 - Kultúra pre všetkých je v roku 2008 k dispozícii 1,5 milióna Sk. Na aktivity v rámci programu 2 - Obnova kultúrnych pamiatok sú v roku 2008 určené 3,0 milióny Sk. V rámci programu 3 - Prešov - Európske hlavné mesto kultúry 2013 sa v roku 2008 budú čerpať 2,0 milióny korún.

Oblasť SOCIÁLNE VECI

Na aktivity v rámci programu 1 - Výstavba, rekonštrukcia a oprava sociálnych zariadení sú v roku 2008 k dispozícii 4,0 milióny Sk. Na aktivity v oboch programoch Podpora podujatí a Inovatívne formy je na rok 2008 určený 1,0 milión korún.

 

 

Základné dokumenty

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 202

E-mail: financie@psk.sk

    

Pokyny a materiály pre OvZP

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 12.11.2010 HoreTlačiť