Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dotácie predsedu PSK

Dotácie predsedu z vlastných zdrojov PSK

V súlade s VZN č. 15/2008 Prešovský samosprávny kraj poskytuje dotácie z vlastných príjmov na všestranný rozvoj územia PSK a na podporu

 • všeobecne prospešných služieb,
 • všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov
 • podnikania.

Vrámci grantových schém sú zvyčajne každoročne vyhlasované výzvy na poskytnutie dotácie - Výzvy predsedu PSK a Výzvy Zastupiteľstva PSK.

Aktuálna výzva na rok 2019

Vyhlásené výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja

V roku 2018

V roku 2017

nebola vyhlásená výzvy predsedu PSK.

V roku 2016

bola vyhlásená výzva v rámci grantovej schémy 2016 - Výzva predsedu PSK (ukončená 30. 04. 2016), vyhodnotenie výzvy -  PDF (57 kB)

V roku 2015

zatiaľ nebola vyhlásená žiadna  výzva predsedu PSK pre poskytnutie dotácií. 

V roku 2014

bola vyhlásená výzva v rámci grantovej schémy na rok 2014Výzva predsedu PSK (ukončená 13. 05. 2014), vyhodnotenie - PDF (37 kB

V roku 2013

bola vyhlásená mimoriadna výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu PSK,  (ukončená 31. 07. 2013),  vyhodnotenie - PDF (35 kB) 

V roku 2012

bola vyhlásená výzva v rámci grantovej schémy na rok 2012 -  Výzva predsedu PSK (ukončená 30. 09. 2012),  vyhodnotenie - PDF (39 kB)

V rokoch 2010 - 2011

Prešovský samosprávny kraj nevypísal žiadne grantové schémy na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 15/2008, a to z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.

V roku 2009

bola vyhlásena výzvy v rámci grantovej schémy na rok 2009 - Výzva predsedu PSK , vyhodnotenie (1. polrok 2009) - PDF (35 kB),  vyhodnotenie  (2. polrok 2009) - PDF (51,4 kB)

Výzvy 2004 - 2008

Od roku 2004 (do roku 2008) boli vyhlasované výzvy a následne poskytované dotácie v rámci NEFO fondu.

 

 

Kontakty

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

e-mail: predseda@vucpo.sk

tel.:  051/ 70 81 102 
fax: 051/  70 81 100

    

Rýchle odkazy

Fotogaléria predsedu

Publikované: 16.05.2012 / Aktualizované: 31.05.2019 HoreTlačiť