Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oddelenie komunikácie a propagácie

Oddelenie komunikácie a propagácie je súčasťou kancelárie predsedu PSK.

Popis činností

  • Tvorí koncepčné materiály na uplatňovanie mediálnej politiky v podmienkach Úradu PSK.
  • Zabezpečuje informačné a propagačné aktivity v súlade s mediálnou politikov, komunikačnou stratégiou a plánom komunikačných aktivít Úradu PSK.
  • V súlade s mediálnou politikou Úradu PSK tvorí a publikuje mediálne výstupy.
  • Oficiálne vystupuje a prezentuje stanoviská PSK primárne prostredníctvom hovorcu.
  • Zabezpečuje, kompletizuje a pripravuje materiály na tlačové besedy, televíznu reláciu Týždeň v PSK, informačné periodikum PSK a ostatné výstupy PSK na lokálnej a celoslovenskej úrovni.
  • Administratívne zabezpečuje zverejňovanie a vysielanie relácií a výstupov Úradu PSK v elektronických a printových médiách.
  • Monitoruje dennú tlač a televízne vysielanie celoslovenského a regionálneho významu.
  • Tvorí grafické a audiovizuálne materiály k aktivitám a podujatiam Úradom PSK.
  • Komunikuje s verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí, online webovým rozhraním a ďalšími online komunikačnými kanálmi.
  • Inzeruje v médiách podľa požiadaviek Úradu PSK.
  • Tvorí, vedie a aktualizuje databázu fotografií a audiovizuálneho materiálu.
  • Zabezpečuje propagačný materiál a vecné dary pre potreby Predsedu PSK a Úradu PSK.
  • Vedie evidenciu darov a propagačného materiálu.
  • Grantovanie e-služieb za Kanceláriu predsedu.
  • Zverejňovanie informácii a zmlúv na webovom sídle PSK za Kanceláriu predsedu.

Bližšie informácie nájdete v časti Mediálna komunikácia PSK.

Zamestnanci oddelenia

 

Ing. Peter Hamrák

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
vedúci oddelenia, vedúci sekretariátu predsedu
peter.hamrak@vucpo.sk
tel: 051/7081 136
miestnosť: 204 II. podlažie

Mgr. Lea Heilová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
lea.heilova@vucpo.sk
tel: 051/7081 137
miestnosť: 252 II. podlažie

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 253 II. podlažie

Mgr. Ivana Ondriová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
ivana.ondriova@vucpo.sk
tel: 051/7081 132
miestnosť: 252 II. podlažie

PaeDr. Ľubomíra Pružinská, PhD.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
lubomira.pruzinska@vucpo.sk
tel: 051/7081 133
miestnosť: 250 II. podlažie

Ing. Marta Sibalová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
marta.sibalova@vucpo.sk
tel: 051/7081 139
miestnosť: 250 II. podlažie

 

Kontakty

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

e-mail: predseda@vucpo.sk

tel.:  051/ 70 81 102 
fax: 051/  70 81 100

    

Rýchle odkazy

Fotogaléria predsedu

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 14.11.2019 HoreTlačiť