Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sekretariát predsedu PSK

Činnosť sekretariátu

Činnosť kancelárie riadi riaditeľ Kancelárie predsedu PSK a v jeho neprítomnosti vedúci Sekretariátu predsedu PSK.

Popis činností sekretariátu:

 • Príprava podkladov a koordinácia procesu schvaľovania na Rade PSK.
 • Koordinácia prípravy materiálov na Zasadnutiach SK 8 a Zasadnutiach NRK.
 • Preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov pre chod kancelárie.
 • Evidencia a koordinácia návštev a podnetov od občanov k predsedovi PSK.
 • Organizovanie a realizácia týždenných programov predsedu PSK.
 • Vypracovávanie interných materiálov a nariadení predsedu PSK, vo vzťahu k úradu PSK a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti.
 • Výkon analytických činností a príprava podkladov pre rozhodovanie predsedu PSK.
 • Organizácia a koordinácia práce jednotlivých zložiek a útvarov s programom predsedu PSK.
 • Vybavovanie a evidencia korešpondencie kancelárie predsedu PSK.
 • Vedenie žiadaniek na prepravu a cestovných príkazov predsedu PSK, riaditeľa Kancelárie predsedu PSK a sekretariátu predsedu PSK.
 • Koordinácia pri schvaľovaní cestovných príkazov, žiadaniek na prepravu pre podpredsedov PSK, riaditeľa Ú PSK, hlavného kontrolóra Ú PSK, vedúceho odboru SO pre IROP a zamestnancov KP.
 • Zodpovednosť za sledovanie a čerpanie reprezentačného fondu predsedu PSK.
 • Starostlivosť o prostredie kancelárie predsedu PSK a sekretariátu predsedu PSK.
 • Spracovanie monitorovacích správ programového rozpočtu za Kanceláriu predsedu PSK.

Zamestnanci sekretariátu

Fax:  051/ 70 81 100

Lenka Dugasová

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
lenka.dugasova@psk.sk
tel: 051/7081 101, +421 911 351 071
miestnosť: 124 I. poschodie

Ing. Anna Ferenčíková, MBA

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
anna.ferencikova@psk.sk
tel: 051/7081 102, +421 911 692 732
miestnosť: 124 I. poschodie

PhDr. Lenka Karnižová

Kancelária predsedu PSK, sekretariát predsedu
lenka.karnizova@psk.sk
tel: 051/7081 528
miestnosť: 133 I. poschodie

Mgr. Ľudmila Wišniovská

Kancelária predsedu PSK, sekretariát predsedu
ludmila.wisniovska@psk.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 133 I. poschodie

Kontakty

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

e-mail: predseda@psk.sk

tel.:  051/ 70 81 102 
fax: 051/  70 81 100

    

Rýchle odkazy

Fotogaléria predsedu

Publikované: 28.02.2019 / Aktualizované: 02.03.2023 HoreTlačiť