Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kancelária predsedu PSK

Kancelária predsedu PSK plní úlohy, ktoré súvisia s odborným a profesionálnym zázemím predsedu PSK:

 • organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni, 
 • zabezpečovanie zahraničných pracovných alebo služobných ciest a zahraničných alebo služobných stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií, 
 • preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov pre chod kancelárie.

Činnosť kancelárie riadi riaditeľ Kancelárie predsedu PSK a v jeho neprítomnosti vedúci Sekretariátu predsedu PSK.

Riaditeľ kancelárie predsedu

 Fotografia vedúceho kanclárie predsedu - Marek Cimbala

PaedDr. Marek Cimbala, PhD.

Kancelária predsedu PSK
riaditeľ kancelárie predsedu
marek.cimbala@psk.sk
tel: 051/7081 108
miestnosť: 123 I. poschodie

 Fax:  051/ 70 81 100

 

Zamestnanci kancelárie predsedu

PaedDr. Marek Cimbala, PhD.

Kancelária predsedu PSK
riaditeľ kancelárie predsedu
marek.cimbala@psk.sk
tel: 051/7081 108
miestnosť: 123 I. poschodie

Bc. Zuzana Čechová

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
zuzana.cechova@psk.sk
tel: 051/7081 101
miestnosť: 124 I. poschodie

Ľudmila Hiriaková

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
ludmila.hiriakova@psk.sk
tel: 051/7081 102
miestnosť: 124 I. poschodie

Mgr. Lea Heilová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
lea.heilova@psk.sk
tel: 051/7081 137
miestnosť: 149 I. poschodie

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

Mgr. Veronika Nováková

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
veronika.novakova@psk.sk
tel: 051/7081 134
miestnosť: 148 I. poschodie

Mgr. Ivana Ondriová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
ivana.ondriova@psk.sk
tel: 051/7081 132
miestnosť: 149 I. poschodie

PaedDr. Ľubomíra Pružinská, PhD.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
lubomira.pruzinska@psk.sk
tel: 051/7081 133
miestnosť: 147 I. poschodie

Mgr. Lucia Puchalová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
lucia.puchalova@psk.sk
tel: 051/7081 136
miestnosť: 147 I. poschodie

Ing. Marta Sibalová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
marta.sibalova@psk.sk
tel: 051/7081 139
miestnosť: 147 I. poschodie

Ing. Mária Smetanová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
vedúca oddelenia
maria.smetanova@psk.sk
tel: 051/7081 144
miestnosť: 140 I. poschodie

Mgr. Jana Mašlejová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
jana.maslejova@psk.sk
tel: 051/7081 146
miestnosť: 141 I. poschodie

Antónia Rokošná

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
antonia.rokosna@psk.sk
tel: 051/7081 148
miestnosť: 304 III. poschodie

Mgr. Margita Vojteková

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
margita.vojtekova@psk.sk
tel: 051/7081 145
miestnosť: 139 I. poschodie

Mgr. Patrícia Janošková Hnátová, MBE.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
vedúca oddelenia
patricia.janoskovahnatova@psk.sk
tel: 051/7081 521
miestnosť: 219 II. poschodie

Ing. Mgr. Viera Balentová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
viera.balentova@psk.sk
tel: 051/7081 534
miestnosť: 216 II. poschodie

PhDr. Diana Dinis Chudíková, PhD.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
diana.dinischudikova@psk.sk
tel: 051/7081 533
miestnosť: 216 II. poschodie

Mgr. Alexandra Lichtigová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
alexandra.lichtigova@psk.sk
tel: 051/7081 524
miestnosť: 220 II. poschodie

Mgr. Patrícia Mattová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
patricia.mattova@psk.sk
tel: 051/7081 535
miestnosť: 216 II. poschodie

 

Kontakty

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

e-mail: predseda@psk.sk

tel.:  051/ 70 81 102 
fax: 051/  70 81 100

    

Rýchle odkazy

Fotogaléria predsedu

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 16.05.2022 HoreTlačiť