Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kancelária predsedu PSK

Kancelária predsedu PSK plní úlohy, ktoré súvisia s odborným a profesionálnym zázemím predsedu PSK:

 • organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni, 
 • zabezpečovanie zahraničných pracovných alebo služobných ciest a zahraničných alebo služobných stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií, 
 • preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov pre chod kancelárie.

Činnosť kancelárie riadi riaditeľ Kancelárie predsedu PSK a v jeho neprítomnosti vedúci Sekretariátu predsedu PSK.

Riaditeľ kancelárie predsedu

 Fotografia vedúceho kanclárie predsedu - Marek Cimbala

PaedDr. Marek Cimbala, PhD.

Kancelária predsedu PSK
riaditeľ kancelárie predsedu
marek.cimbala@psk.sk
tel: 051/7081 108, +421 904 154 882
miestnosť: 123 I. poschodie

 Fax:  051/ 70 81 100

 

Zamestnanci kancelárie predsedu

PaedDr. Marek Cimbala, PhD.

Kancelária predsedu PSK
riaditeľ kancelárie predsedu
marek.cimbala@psk.sk
tel: 051/7081 108, +421 904 154 882
miestnosť: 123 I. poschodie

Lenka Dugasová

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
lenka.dugasova@psk.sk
tel: 051/7081 101, +421 911 351 071
miestnosť: 124 I. poschodie

Ing. Anna Ferenčíková, MBA

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
anna.ferencikova@psk.sk
tel: 051/7081 102, +421 911 692 732
miestnosť: 124 I. poschodie

PhDr. Lenka Karnižová

Kancelária predsedu PSK, sekretariát predsedu
lenka.karnizova@psk.sk
tel: 051/7081 528
miestnosť: 133 I. poschodie

Mgr. Ľudmila Wišniovská

Kancelária predsedu PSK, sekretariát predsedu
ludmila.wisniovska@psk.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 133 I. poschodie

Martin Fečo

Kancelária predsedu PSK

tel: 051/7081 369, +421 918 884 303

Bc. Ľudmila Hiriaková

Kancelária predsedu PSK
sekretariát podpredsedov
ludmila.hiriakova@psk.sk
tel: 051/7081 124, +421 911 692 237
miestnosť: 143 I. poschodie

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

Mgr. Lea Lehotská

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
lea.lehotska@psk.sk
tel: 051/7081 137, +421 903 973 352
miestnosť: 149 I. poschodie

Mgr. Ivana Ondriová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
ivana.ondriova@psk.sk
tel: 051/7081 132, +421 911 155 784
miestnosť: 149 I. poschodie

Mgr. Michal Fischer

Kancelária predsedu PSK, oddelenie marketingu
vedúci oddelenia
michal.fischer@psk.sk
tel: 051/7081 131, +421 918 676 944
miestnosť: 413 IV. poschodie

Mgr. Veronika Jutková

Kancelária predsedu PSK, oddelenie marketingu
veronika.jutkova@psk.sk
tel: 051/7081 134, +421 915 982 017
miestnosť: 122 I. poschodie

Mgr. Filip Lehotský

Kancelária predsedu PSK, oddelenie marketingu
filip.lehotsky@psk.sk
tel: 051/7081 149, +421 911 055 412
miestnosť: 122 I. poschodie

PaedDr. Ľubomíra Pružinská, PhD.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie marketingu
lubomira.pruzinska@psk.sk
tel: 051/7081 133, +421 917 542 608
miestnosť: 147 I. poschodie

Mgr. Lucia Remenárová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie marketingu
lucia.remenarova@psk.sk
tel: 051/7081 136, +421 901 911 610
miestnosť: 147 I. poschodie

Ing. Marta Sibalová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie marketingu
marta.sibalova@psk.sk
tel: 051/7081 139, +421 917 211 651
miestnosť: 147 I. poschodie

Ing. Mária Smetanová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
vedúca oddelenia
maria.smetanova@psk.sk
tel: 051/7081 144, +421 917 818 508
miestnosť: 140 I. poschodie

Mgr. Jana Mašlejová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
jana.maslejova@psk.sk
tel: 051/7081 146, +421 911 055 409
miestnosť: 141 I. poschodie

Antónia Rokošná

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
antonia.rokosna@psk.sk
tel: 051/7081 148, +421 903 999 024
miestnosť: 304 III. poschodie

Mgr. Monika Vojteková

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
monika.vojtekova@psk.sk
tel: 051/7081 145, +421 911 055 410
miestnosť: 139 I. poschodie

Mgr. Patrícia Janošková Hnátová, MBE

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
vedúca oddelenia
patricia.janoskovahnatova@psk.sk
tel: 051/7081 521, +421 917 248 192
miestnosť: 027 prízemie

Ing. Mgr. Viera Balentová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
viera.balentova@psk.sk
tel: 051/7081 534, +421 910 909 164
miestnosť: 028 prízemie

Mgr. Lenka Špyrková Leščinská

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
lenka.spyrkovalescinska@psk.sk
tel: 051/7081 533
miestnosť: 008 prízemie

Mgr. Alexandra Lichtigová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
alexandra.lichtigova@psk.sk
tel: 051/7081 524
miestnosť: 028 prízemie

Mgr. Patrícia Mattová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
patricia.mattova@psk.sk
tel: 051/7081 535, +421 911 080 415
miestnosť: 008 prízemie

 

Kontakty

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

e-mail: predseda@psk.sk

tel.:  051/ 70 81 102 
fax: 051/  70 81 100

    

Rýchle odkazy

Fotogaléria predsedu

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 16.05.2022 HoreTlačiť