Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

SK8

Samosprávne kraje Slovenska (SK8)

sledujte združenie na sociálnych sieťach:

Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Jediné združenie na Slovensku reprezentujúce celú regionálnu samosprávu

SK8 je dobrovoľným, záujmovým, na štáte i politických stranách nezávislým združením samosprávnych krajov Slovenskej republiky. Bolo založené 16. mája 2006 v Bratislave. Najvyšším orgánom SK8 je Zhromaždenie združenia.

Hlavným cieľom združenia je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy.

Dokumenty na stiahnutie

formát PDF Stanovy združenia SK8 (PDF, 462 kB)

formát PDF Rokovací poriadok SK8 (PDF, 256 kB)

Členovia 

  

Jozef Viskupič (predseda SK8)

predseda Trnavského samosprávneho kraja

  

Milan Majerský (podpredseda SK8)

predseda Prešovského samosprávneho kraja

  

Ondrej Lunter (podpredseda SK8)

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

  

Jaroslav Baška (podpredseda SK8)

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

   

Rastislav Trnka (kontrolór SK8)

predseda Košického samosprávneho kraja

    Žilinský samosprávny kraj

Erika Jurinová

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

     Bratislavský samosprávny kraj

Juraj Droba

predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Branislav Becík    Nitriansky samosprávny kraj

Branislav Becík

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Odborné sekcie 

Vytvorených je 10 odborných sekcií pre oblasti identické s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy, prípadne iného orgánu, voči ktorému je združenie reprezentantom a hovorcom a 2 pracovnými sekciami

Kontakty (Prešovský samosprávny kraj)

 

PhDr. Lenka Karnižová

Kancelária predsedu PSK, sekretariát predsedu
lenka.karnizova@psk.sk
tel: 051/7081 528
miestnosť: 133 I. poschodie

Mgr. Ľudmila Wišniovská

Kancelária predsedu PSK, sekretariát predsedu
ludmila.wisniovska@psk.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 133 I. poschodie

 

Popis činnosti SK8 na úrovni PSK

Činnosť súvisiaca s komplexným zabezpečením agendy Združenia samosprávnych krajov SK 8, ktorá zahŕňa:

 1. Technicko-materiálne zabezpečenie rokovaní združenia a zostavenie jeho programu s kanceláriou SK8 so sídlom v Trnave.
  • ​​​​príprava a spracovanie návrhov materiálov na rokovania združenia na úrovni vyššieho územného celku.
  • zabezpečovanie odborných, organizačných, administratívnych a technických úloh súvisiacich s činnosťou združenia na vyššieho územného celku.
  • zabezpečenie agendy Združenia samosprávnych krajov SK8 na úrovni Prešovského samosprávneho kraja v súlade so stanovami pri napĺňaní cieľov združenia.
  • vonkajšie vzťahy PSK v rámci regionálnej spolupráce a agenda SK8.
  • odborná príprava a organizačné zabezpečovanie vzdelávacích a informačných aktivít formou seminárov, konferencií a workshopov,
  • spolupráca s oddeleniami v rámci odboru a iných odborov,
  • spolupráca pri budovaní ďalších partnerstiev.
  • analýza činnosti samosprávnych krajov
 2. Plní operatívne úlohy podľa pokynu predsedu a riaditeľa kancelárie predsedu.
 3. Zabezpečuje spoluprácu so samosprávnymi krajmi v rámci združenia SK8.

 

 

 

 

Publikované: 22.06.2018 / Aktualizované: 29.06.2023 HoreTlačiť