Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Poprad - obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy

logo Európska únia

Operačný program Kvalita životného prostredia

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR

 

Základné údaje projektu

Názov projektu: Poprad - obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy
Operačný program:  Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia SR

Dátum začatia realizácie projektu:

12/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 11/2019
Celkové náklady: 967 111,88 EUR
NFP (EÚ + ŠR): 918 756,29  EUR
Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Ciele projektu

Dosiahnutie maximálne možnej úspory energie budovy Obchodnej akadémie v Poprade.

Stručný popis

Prešovskému samosprávnemu kraju bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Poprad - obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy“.

Cieľom daného projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Obchodnej akadémie Poprad. Hlavným účelom riešenia projektu je zateplenie fasády, strechy, stropu suterénu a s tým súvisiace stavebné úpravy, čím sa vylepšia tepelno - technické parametre stavebných konštrukcií, odstránia poruchy vyvolané tepelnými mostami, ako aj zlepší celková estetizácia školského zariadenia. Okrem týchto stavebných úprav sa na základe výsledku energetického auditu uskutoční aj modernizácia systému prípravy TÚV – inštalácia solárnych panelov, vykurovacieho systému, inštalácia rekuperačných jednotiek, vyregulovanie vykurovacieho systému, výmena svetelných zdrojov. Po ukončení realizácie projektu bude budova OA Poprad spĺňať hornú hranicu energetickej triedy B pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove(vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie). Z hľadiska naplnenia globálneho ukazovateľa bude budova zatriedená do energetickej triedyA1. Realizáciou všetkých navrhovaných opatrení je možné dosiahnuť celkovú úsporu 66,48 % ročnej potreby energie.

Dokumenty na stiahnutie

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.12.2018 / Aktualizované: 18.02.2021 HoreTlačiť