Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

STAKČÍN – Areál SÚC PSK - zníženie energetickej náročnosti

logo Európska únia

Operačný program Kvalita životného prostredia

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR

 

Základné údaje projektu

Názov projektu: STAKČÍN – Areál SÚC PSK, ul. SNP č. 640/81 – zníženie energetickej náročnosti
Operačný progam:  Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia SR

Dátum začatia realizácie projektu:

04/2017

Dátum ukončenia realizácie projektu: 03/2018
Celkové náklady: 218 043,84 EUR
NFP (EÚ + ŠR): 207 141,65 EUR
Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Ciele projektu

Dosiahnutie maximálne možnej úspory energie administratívnej budovy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v Stakčíne.

Stručný popis

Prešovskému samosprávnemu kraju bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „STAKČÍN – Areál SÚC PSK, ul. SNP č. 640/81 – zníženie energetickej náročnosti“.

Cieľom daného projektu je dosiahnutie maximálnej možnej úspory energie administratívnej budovy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v Stakčíne.

Na základe výsledkov hodnotenia súčasného stavu budovy boli v rámci energetického auditu navrhnuté viaceré opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu energetickej náročnosti danej budovy. Na zníženie spotreby energie sú navrhnuté nasledujúce opatrenia: výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa a zateplenie strechy, meranie, riadenie a regulácia spotreby energie, inštalácia solárnych kolektorov na ohrev TÚV, meranie, riadenie a regulácia spotreby energie, výmena svetelných zdrojov i svietidiel a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy po zateplení.

Tieto opatrenia riešia budovu komplexne ako celok tak, aby bola dosiahnutá maximálne možná úspora energie. Po realizácii navrhovaných opatrení bude budova Správy a údržby ciest PSK v Stakčíne zaradená v súlade s platnou legislatívou do energetickej triedy A1.

Dokumenty na stiahnutie

 

 

 

Publikované: 29.01.2018 / Aktualizované: 29.01.2018 HoreTlačiť