Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli

Európsky projekt pre mladých ľudí

 

Mladí ľudia sa do projektu mohli zapojiť cez http://ybbregions.eu.org/. Webstránka ponúka okrem užitočných informácií o Európskej únii, prieskumu znalostí, prepojenia na sociálne média, aj podmienky prihlásenia do projektových aktivít, ktorými sú európska dobrovoľnícka služba a nadnárodná výmena mládeže. Záujemcovia o tieto aktivity sa môžu registrovať cez webstránku, kde online vyplnia formulár.

Projekt dal mladým ľuďom zo štyroch regiónov možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli. A to vo forme trojmesačných a dvojtýždenných pobytov. Cieľom projektu bolo vyslať/prijať 80 mladých ľudí z regiónov do Bruselu v časovom rozmedzí 24 mesiacov. Partnerské regióny poskytli mladým ľuďom svoju platformu spolupráce, ktorá je vytvorená medzi ich zastúpeniami a ktorá je unikátnym priestorom a zdrojom príležitostí pre neformálne vzdelávanie.

Prijímatelia tejto výnimočnej vzdelávacej skúsenosti boli vyberaní v prípade európskej dobrovoľníckej služby spomedzi mladých ľudí vo veku 18-30 rokov. Čo sa týka nadnárodnej výmeny mládeže - bol výber z pracujúcich, študentov a nezamestnaných vo veku 18-25 rokov. Pre vybratých kandidátov bolo zabezpečené ubytovanie, pokryté cestovné náklady a výdavky na stravu. Prvý pobyt sa uskutočnil v septembri 2014 a posledný pobyt v apríli 2016.

Výber bol v súlade s obvyklými pravidlami programu Mládež v akcii a v zmysle transparentnosti. Hlavnou požiadavkou bola silná motivácia a dobrá znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka. V záujme interakcie medzi zahraničnými účastníkmi bola hlavným jazykom angličtina. Celkový počet vybratých uchádzačov z jednotlivých regiónov počas dvojročného trvania projektu bude nasledovný: Abruzzo región - 22, Prešovský kraj – 20, Lubuské vojvodstvo - 20, Dubrovnícko – neretviansku župu - 18.

Úspešní kandidáti prídu do Bruselu, kde majú možnosť zažiť Európsky parlament, Európsku komisiu a ďalšie európske orgány akým je Výbor regiónov. Títo mladí ľudia sú tak povediac „vyslancami“ pre tých, ktorí sú zapojení z domu cez „web komunitu“.

“yBBregions-Youth and Brussels Based Regions” je európsky projekt, ktorý bol schválený Európskou komisiou a je spolufinancovaný cez program Mládež v akcii. 

Registrácia bola možná len cez webstránku projektu: ybbregions.eu.org, na ktorej boli dostupné bližšie informácie o požiadavkách, podmienkach a priebehu výberu sú zverejnené vo výzve na registráciu. (SK a EN verzie)

Základné informácie o projekte

Koordinátor:
 • Región Abruzzo (Taliansko)
 • Spoluorganizátori: Dubrovnícko – Neretvianska župa (Chorvátsko)
 • Lubuské vojvodstvo (Poľsko)
 • Prešovský samosprávny kraj (Slovensko)

Trvanie projektu:

1. máj 2014 – 30. jún 2016

Celkový rozpočet projektu:

149 840 €

EÚ grant:

68 200 €

Spolufinancovanie PSK:

Ďalšie informácie

Výzvy v jednotlivých rokoch

2015

2014

Uzavreté výzvy

TYE-SPRING2

EVSSPRING 2

TYE–WINTER 2

EVSWINTER 2

TYESPRING 1

EVS–SPRING 1

TYE–WINTER 1

 

EVS WINTER 1

Fotogaléria

Publikované: 23.05.2014 / Aktualizované: 25.08.2017 HoreTlačiť