Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Základné údaje

Prešovský samosprávny kraj  - základné údaje

Mailové kontakty

Mailové adresy na odboryzamestnancov PSK nájdete na konktérnych odkazoch.

Kontaktné e-mailové adresy
Oblasť E-mail
Oficiálny úradný mail predseda@psk.sk
Kontakt pre priamu komunikáciu s riaditeľom úradu riaditel@psk.sk
Kontakt na podateľňu úradu
podatelna@psk.sk
Informácie podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
info@psk.sk
Mediálna komunikácia, tlačové informácie hovorca@psk.sk 
Technická podpora - správa webu webmaster@psk.sk
Technická podpora pre elektronické služby esluzby@psk.sk
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov - pre Úrad PSK zodpovedna.osoba@psk.sk

Základné informácie - Úrad PSK

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 19.09.2022 HoreTlačiť