Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Deklarácia samosprávnych krajov

Deklarácia samosprávnych krajov pri priležitosti 10. výročia VÚC

My, predsedovia samosprávnych krajov, pri príležitosti 10. výročia vzniku novodobej krajskej samosprávy, nadväzujúc na bohaté stáročné tradície komitátov, stolíc, žúp a krajov s potešením deklarujeme neustálu snahu o rozvoj všetkých krajovl a našej Slovenskej republiky. Hoci sú náš štát o kraje v ňom vekom ešte relatívne mladé, starobylými duchovnými tradíciami, kultúrnym i prírodným dedičstvom sú bohaté, perspektívne s mimoriadnym ľudským potenciálom v  rámci celej Európy.

Ku významným kompeteciám, ktoré priniesla decentralizácia verejnej správy, pristupujeme zodpovedne a s plnou vážnosťou uvedomujúc si jedinečnosť obdobia, kedy je Slovenská republika členom rodiny európskych národov, a preto sa aj my hrdo hlásime ku konštruktívnej spolupráci s europskými regiónmi, ktoré úplne prirodzene čoraz väčšmi naberajú na dôležitosti a vážnosti.

Samosprávne kraje so po prvom desaťročí svojej novovekej existencie stali neoddeliteľnou súčasťou spoločenského diania i koždodenného života v jednotlivých regiónoch, mikroregiónoch, okresoch, mestách i obciach. Preto považujeme za dôležité aj pre budúcnosť zachovať minimálne súčasnú mieru decentralizácie. Kraje ukázali svoju životascnopnosť a efektívnosť vynaloženého úsialia a zdrojov pre blaho svojich obyvateľov.

My, predsedovia samosprávnych krajov, si dovoľujeme uvítať každú konkrétnu spoluprácu s ústavnými činiteľmi, ktorá napomôže odstraňovaniu  legislatívnych regionálnych rozdielov a väčšej prosperite všetkých ôsmych krajov nášho krásneho Slovenska.

 

Bratislava 3. január 2012

 

Vladimír Maňka, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja

Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja

Pavol Sedláček, predseda Trenčianského samosprávneho kraja

Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja

Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja

Publikované: 10.01.2012 / Aktualizované: 12.01.2023 HoreTlačiť