Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Legislatíva

Legislatívne predpisy v rámci SR a Úradu PSK

Legislatíva Slovenskej republiky

dekoracny obrazokVyššie územné celky sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky

Postavenie a pôsobnosť úradu určuje § 21 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzné nariadenia PSK

Zastupiteľstvo vyššieho územného celku okrem iného schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú platné a záväzné na území príslušného samosprávneho kraja.

Organizačná štruktúra orgánov

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“), predsedu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“) a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom.

Cenové výmery PSK

Kompetencie v regulácii maximálnych cien v pravidelnej mestskej doprave prešla od 1. marca 2005 na mestá.

Etický kódex PSK

 

Publikované: 18.07.2011 / Aktualizované: 18.04.2016 HoreTlačiť