Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Pracovný poriadok Ú PSK

Pracovný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Pracovný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „úrad“) je vydaný ako základný organizačný predpis zamestnávateľa, ktorý bližšie konkretizuje pracovnoprávne vzťahy v súlade s ustanoveniami zákona o výkone práce, zákonníka práce a zákona o odmeňovaní.

Pracovný poriadok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov úradu, ktorí sú zamestnancami podľa zákona o výkone práce.

Na zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahuje len vtedy, ak to vyplýva z jeho ďalších ustanovení, z ustanovení pracovnoprávnych predpisov a z uzavretej dohody.

 

Publikované: 19.06.2017 / Aktualizované: 19.06.2017 HoreTlačiť