Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 69/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 69/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 69/2019, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov

VZN PSK č. 69/2019 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 4. februára 2019 uznesením č. 171/2019.

  • Schválené: 4. 2. 2019 (Uznesenie č. 171/2019)
  • Vyvesené: 4. 2. 2019 
  • Platné: 4. 2. 2019 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli)
  • Účinné: 4. 2. 2019 (dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu)
Publikované: 04.02.2019 / Aktualizované: 24.04.2019 HoreTlačiť