Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 57/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 57/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 21. februára 2017 uznesením č. 451/2017 a nadobúda platnosť  a účinnosť dňom vyhlásenia dňom a to v súlade s § 8 ods. 9, posledná veta zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorý spočíva v eliminovaní časovej tiesne pri realizovaní podporovaných činnosti vrátane povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzného nariadenia v roku 2017.

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 v znení neskorších zmien a doplnkov.

 • Schválené: 21. februára 2017 v Prešove (Uznesenie č. 4451/2017)
 • Vyhlásené: 21. februára 2017
 • Účinnosť: V súlade s § 8 ods. 9, posledná veta zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia.

 

 

Publikované: 21.02.2017 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť