Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 65/2018

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 65/2018

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 65/2017 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 27. augusta 2018 uznesením č. 87/2018 nadobúda účinnosť 27. augusta 2018.

 • Schválené: 27. 8. 2018 (Uznesenie č. 87/2018)
 • Vyvesené: 27. 8. 2018 
 • Platné: 27. 8. 2018 (dňom vyvesenia)
 • Účinné: 27.8.2018 - V súlade s § 8 ods. 9, posledná veta zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia.

 

Publikované: 27.08.2018 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť