Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 83/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 83/2020

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 83/2020 o organizácii referenda Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 83/2020 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 19. októbra 2020 na svojom  23. zasadnutí uznesením č. 558/2020.

 • Schválené: 19. 10. 2020 (Uznesenie č. 558/2020)
 • Vyvesené: 18.11.2020 
 • Platné:  18.11.2020, t.j. dňom vyvesenia na úradnej tabuli PSK
 • Účinné: 3.12.2020, t.j. 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli PSK

Elekronická služba - Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení 

Publikované: 18.11.2020 / Aktualizované: 18.11.2020 HoreTlačiť