Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rok 2007

Cena predsedu PSK za rok 2007

Laureátov na Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2007 vybral predseda Peter Chudík.

Cenu predsedu PSK za rok 2007 získali:

 • Ing. Mgr. Marián Kuffa, D.h.c., správca rímsko-katolíckej farnosti v Žakovciach a riaditeľ Inštitútu Krista Veľkňaza - za osobný prínos v praktickom riešení problémov ľudí v núdzi, ľudí so zdravotným postihnutím, bez domova, prichádzajúcich z výkonu trestu, matky s deťmi vystavené domácemu násiliu, bez rozdielu vyznania, rasy, farby pleti, či politického presvedčenia.
 • Dušan Pončák, akademický sochár - za celoživotné dielo a osobný prínos pre slovenské výtvarné umenie.
 • František Kasanič, boxer - za dosiahnuté výsledky v oblasti športu a propagáciu Prešovského samosprávneho kraja v zahraničí.

Slávnostné odovzdávanie Ceny PSK sa uskutočnilo 19. decembra 2007 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Publikované: 11.10.2010 / Aktualizované: 19.02.2019 HoreTlačiť