Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rok 2012

Cena predsedu PSK za rok 2012

Laureátov na Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2012 vybral predseda Peter Chudík.

Cenu predsedu PSK za rok 2012 získali:

 • Zápasnícky klub Vihorlat Snina - za dlhoročné vynikajúce športové výsledky a angažovanosť pri výchove mladej generácie
 • Občianske združenie Barlička za dlhoročnú cieľavedomú a systematickú prácu pri integrácií zdravotne znevýhodnených občanov do spoločnosti a systematické búranie vedomých a nevedomých, ľudských či mechanických bariér
 • spevácky zbor Septemthillis Lipany - za výnimočnú prezentáciu regiónu a mimoriadne úspechy dosiahnuté šírením kultúrneho dedičstva doma i v zahraničí

Slávnostné odovzdávanie Ceny PSK sa uskutočnilo 19. decembra 2012 v  Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

 

Pozvánka - Cena PSK a Cena predsedu PSK 2012

Fotogaléria:

Publikované: 18.01.2012 / Aktualizované: 19.02.2019 HoreTlačiť