Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rok 2016

Ceny predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2016

Laureátov na Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2016 vybral predseda Peter Chudík.
Cenu predsedu PSK za rok 2016 získali:

 • Monika Kandráčová - interpretka ľudových piesní - za rozvoj a uchovávanie kultúrneho dedičstva a propagáciu folklóru Prešovského kraja
 • prof. RNDr. René Matlovič, PhD. - vysokoškolský profesor - za prínos k výchove a vzdelávaniu mladej generácie, bohatú vedeckú, výskumnú a publikačnú činnosť v oblasti humánnej a regionálnej geografie
 • 4 SPORT, s. r. o. , Prešovza aktívnu podporu mládežníckeho športu, organizovanie medzinárodného futbalového turnaja Fragaria Cup a excelentnú propagáciu mesta Prešov a Prešovského kraja v zahraničí

Tento rok bolo historicky prvýkrát udelené aj mimoriadne ocenenie - medaila predsedu PSK, ktorú získala Vologodská oblasť, Ruská federácia, partnerský región PSK.

Slávnostné odovzdávanie Ceny PSK sa uskutočnilo 20. decembra 2016 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Monika Kandráčová, interpretka ľudových piesní

fotografia Monika KandráčováMonika Kandráčová sa narodila v roku 1956 v obci Ďačov pri Lipanoch. Táto dnes známa interpretka ľudových piesní získala prvé ocenenie za svoje spevácke schopnosti už ako dvanásťročná na celoslovenskej súťaži detského folklóru v Prešove. Svojím výrazným talentom a neprehliadnuteľným prejavom pútala pozornosť publika i odbornej verejnosti aj na folklórnych festivaloch, ktorých sa zúčastňovala ešte ako študentka.

Významnú a inšpiratívnu úlohu v jej živote zohral etnograf, vlastivedec a folklorista z obce Krivany, Ján Lazorík. Práve jeho obetavosťou sa začala jej cesta životom, spojená so šarišskou ľudovou piesňou. Láska k folklóru prešla aj do spoločného rodinného zázemia. Spolu s manželom a neskôr so synmi Ondrejom a Milanom udržiavala a rozvíjala tradičné ľudové i duchovné tradície regiónu.

Pani Monika sa zúčastňovala nielen mnohých podujatí a vystúpení, ale aj rôznych rozhlasových a televíznych nahrávok. Na svojom konte má desiatky albumov, zlaté i platinové platne. Svojím mäkkým, pokojným a interpretačne skvostným hlasom potešila poslucháčov na najznámejších festivaloch vo Východnej, v Strážnici, Zakopanom, Poronine, Krakove, Mníchove, Böblingene, Stuttgarde i vo Viedni

V roku 2016 bola Monike Kandráčovej udelená Čestná cena za mimoriadny kultúrny prínos a celoslovenskú popularizáciu obce Krásna Lúka a v roku 2014 získala podobné ocenenie od obce Ďačov.

Pre Moniku Kandráčovú je veľkou odmenou, ak svojím spevom dokáže ľudí potešiť, zaujať a duchovne obohatiť. Približovaním tradícií tak reprezentuje nielen svoju obec a rodný Prešovský kraj, ale aj celé Slovensko.

prof. RNDr. René Matlovič, PhD., vysokoškolský profesor

fotografia - prof. RNDr. René Matlovič, PhD.Vedec, výskumník a pedagóg patrí medzi elitu slovenských geografov. Narodil sa v roku 1967 v Prešove. Po ukončení gymnázia študoval geografiu a kartografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvoval na Lodžskej univerzite v Poľsku, kde v roku 1997 obhájil dizertačnú prácu. O tri roky neskôr sa habilitoval na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore humánna a regionálna geografia a v roku 2007 ho prezident republiky vymenoval za univerzitného profesora v odbore geografia.

Celý profesijný život prof. René Matloviča je spätý s Prešovskou univerzitou, kde okrem pedagogickej činnosti je aktívny v riadiacich funkciách. Bol prodekanom fakulty pre vedu, umenie a doktorandské štúdium, dve funkčné obdobia bol rektorom Prešovskej univerzity v Prešove a od roku 2015 je dekanom Fakulty humanitných a prírodných vied.

Vďaka bohatej vedeckej a publikačnej činnosti je známym nielen na Slovensku. Pôsobil na univerzitách vo Francúzsku a v Poľsku a tiež ako viceprezident Aliancie univerzít strednej a východnej Európy. Prednášal okrem iného v Slovinsku, Kanade, Japonsku, Rumunsku i na Taiwane.
Prof. Matlovič je autorom a spoluautorom takmer troch stoviek publikácií a vedúcim riešiteľom viacerých výskumných grantových projektov. Je podpredsedom Kultúrnej a edukačnej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pôsobí ako člen Pracovnej skupiny pre regionálny rozvoj Splnomocnenca vlády SR, je aktívny aj vo vrcholných orgánoch Medzinárodnej geografickej únie.

Za svoje aktivity získal viaceré ocenenia. Cenu mesta Prešov za rok 2011, Pamätnú medailu pri príležitosti 95. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave, ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja v kategórii Vzdelávanie za rok 2014.

 

4 SPORT, s. r. o. , Prešov

fotografia - 4 sport - Fragaria cupŠportovo - marketingová spoločnosť 4 SPORT z Prešova je verejnosti známa už od roku 2002. V jej podnikateľskom portfóliu je spolupráca so športovými kolektívmi a angažovanie sa vo voľnočasových a rekreačno- športových aktivitách. Gro jej činnosti ale spočíva v organizovaní kultúrnych, spoločenských, no predovšetkým športových podujatí. A tie pripravuje s veľkým nasadením a ešte väčšou odozvou.

Už od svojho začiatku fungovania sa spoločnosť venuje predovšetkým deťom vo veku od 8 do 15 rokov. Každoročne organizuje päť športových turnajov, z toho tri futbalové a dva hádzanárske. Zúčastňujú sa ich tisícky detí nielen zo Slovenska, ale zahraničia.

Suverénne najväčším podujatím je medzinárodný turnaj futbalových nádejí FRAGARIA CUP, ktorý spoločnosť 4 SPORT organizuje od roku 2002. A v tomto roku pripravil mimoriadne úspešný 15-ty ročník. Už len jeho bilancia je impozantná, stretlo sa tu vyše 4 tisíc účastníkov, 211 tímov z 15-tich krajín vrátane Anglicka, Bieloruska, Chorvátska či Estónska. Za pätnásť rokov sa na turnaji vystriedalo viacero generácií futbalistov. Mnohé mladé talenty, ktoré na FRAGARIA CUP-e vyrástli, sú dnes posilami futbalových klubov po celej Európe.

Športové súťaže organizované pod taktovkou prešovskej spoločnosti z roka na rok rozširujú nielen počet účastníkov, účastníckych krajín, ale súčasne zvyšujú kvalitu organizačného, ako aj materiálno-technického zázemia. Vďaka tomu sa hlavne futbalové turnaje stali súčasťou medzinárodného kalendára mládežníckych súťaží v rámci Európy.

Tradícia veľkých športových podujatí s medzinárodnou odozvou je tak vďaka spoločnosti 4 SPORT skvelou vizitkou tímu organizátorov, ale aj mimoriadne vydarenou prezentáciou mesta, Prešovského kraja i Slovenska.

Mimoriadne ocenenie – Medaila predsedu PSK

Vologodská oblasť, Ruská federácia, partnerský región PSK

fotografia - spolupráca PSK a Vologdy (predstavitelia) Dohoda o spolupráci Prešovského samosprávneho kraja a Vologodskej oblasti bola podpísaná v roku 2004, začiatok kontaktov však možno datovať už niekoľko rokov skôr.

Prioritou pre oboch partnerov bola a je predovšetkým výmena skúseností, budovanie priateľských vzťahov a dôvery. Blízke kontakty nie sú formálne. Vzájomná pomoc smeruje do podpory podnikania, cestovného ruchu, výskumu, ale aj aktivít v kultúre, školstve či vzdelávaní. Výsledkom sú živé obchodné misie, veľtrhy a spoločné stretnutia.

Prešovský kraj sa s vďakou u svojich ruských priateľov zúčastňuje medzinárodných podujatí – impozantnej výstavy Ruský les či festivalu čipky Vita Lace. Osobitnou a dôstojnou súčasťou spolupráce sú pietne spomienky pri výročiach vojnových udalostí organizovaných na vysokej úrovni.

U našich partnerov z Vologdy si kraj cení nesmiernu ústretovosť, aktívny prístup a korektné vzťahy, ktoré už dávno prerástli oficiálne rozmery.

Fotogaléria:

 

Publikované: 28.12.2016 / Aktualizované: 19.02.2019 HoreTlačiť