Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rok 2019

Ceny predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019

Laureátov na Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019 vybral predseda Milan Majerský.

Cenu predsedu PSK za rok 2019 získali:

 • Slavomír Brezina -  profesor, vedec - za celoživotné dielo a osobný prínos pre rozvoj slovenského výtvarného umenia
 • Vasil Kormaník - za šírenie myšlienok kresťanstva, budovanie ekumenických vzťahov, aktivity v charitatívnej a sociálnej oblasti, ako aj dlhoročnú prácu s mládežou
 • Milan Krajňák -  za charitatívne aktivity, prácu s rómskou mládežou pri šírení ľudových tradícií a propagácii rezbárskeho umenia doma i v zahraničí

Slávnostné odovzdávanie Ceny PSK sa uskutoční 18. decembra 2019 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Fotogaléria

 

 

Slavomír BrezinaPeter Živčák

Akademický maliar Slavomír Brezina pôsobí na slovenskej výtvarnej scéne už niekoľko desaťročí ako pevná súčasť „brezinovskej“ maliarskej dynastie. Aj keď posledné roky viac času trávi v Bratislave či v ateliéri v Modre, srdcom ostal Prešovčanom. Tu sa narodil, tu pozorovaním otca, známeho divadelného scénografa Martina Brezinu, prenikal do tajov umenia a v neposlednom rade tu aj zanechal kus seba. Jeho umelecké diela možno v jeho rodnom meste obdivovať v obradnej sieni mestského úradu, v dome smútku i na ďalších miestach.

Slavomír Brezina ukončil vysokoškolské štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1967. Maľbu absolvoval u prof. Petra Matejku, ale pôsobil aj v ateliéri Dezidera Millyho. V roku 1969 pracoval v Atelier artistique International de Seguret vo Francúzsku. Cesta k vlastnému štýlu viedla Brezinu cez poznanie priekopníkov moderného umenia, no predovšetkým cez tvorbu Pabla Picassa. Inšpiráciu nachádzal i u starých „protomodernistických“ španielskych majstrov.

Dnes je radený medzi najvýznamnejších maliarov a najlepších umelcov súčasnej slovenskej kultúrnej scény. Venuje sa voľnej maľbe, kresbe a monumentálno-dekoratívnym realizáciám pre architektúru. So svojím osobitým, originálnym jazykom maľby objavuje tenkú hranicu, kedy sa figurálne stáva abstraktným a abstraktné konkrétnym, kedy sa fyzické, materiálne a telesné stretá a prepája s duchovným. Prostriedkom zovšeobecnenej umeleckej výpovede je pre Brezinu predovšetkým ľudské telo a jeho tvary. Milovníci umenia mali možnosť zoznámiť sa s dielom Slavomíra Brezinu cez mnohopočetné individuálne i kolektívne výstavy, najnovšie cez monografiu vydanú pri príležitosti životného jubilea.

Vytvoril okolo 150 monumentov, vitráže, gobelíny aj mozaiky. Ďalšie diela zhotovil pre kostoly, ale patrí sem aj 36-metrová divadelná opona pre mesto Humenné. Slavomír Brezina sa svojou tvorbou prezentoval v mnohých mestách na Slovensku aj v zahraničí a jeho diela možno nájsť v štátnych či súkromných zbierkach v Čechách, Francúzsku, Holandsku či Kanade.

 

Vasil Kormaník

SLNOVRATTitulárny kanonik Vasil Kormaník začal študovať teológiu v roku 1967 na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Pastorácii sa začal venovať ako správca farnosti v Kapišovej v roku 1972, nasledovali Kojšov, Fulianka, Humenné a ďalšie. Bol dekanom Spišskonovoveského a Humenského dekanátu. Starostlivosť o veriacich vnímal ako svoje celoživotné poslanie. Službu pre nich poňal v širšom zábere a okrem duchovnej podpory sa snažil pomáhať sociálne odkázaným a ľuďom v núdzi. S entuziazmom jemu vlastným sa venoval obnove chrámov, kde pôsobil. Nielen organizačne, ale aj priložením ruky k dielu stál pri rekonštrukcii kostola v Kojšove, Fulianke, ale hlavne vo farnosti Sekčov v Prešove. Neúnavne hľadal možnosti získať prostriedky doma, ale často aj v zahraničí.

Zmeny v spoločnosti po Nežnej
revolúcii boli výzvou aj pre otca Kormaníka. Osobne sa podieľal na obnove gréckokatolíckeho cirkevného školstva v Prešove. Mimoriadne dôležitá a nezastupiteľná bola jeho úloha predovšetkým pri obnove a rekonštrukcii kňazského seminára v roku 1990. Prácu s mládežou si obľúbil a pôsobil tu ako rektor.

Charizmatickému otcovi Kormaníkovi a jeho diplomacii sa podaril husársky kúsok aj v roku 1998, keď gréckokatolícka cirkev získala od Židovskej náboženskej obce nehnuteľnosť v Ľuboticiach a vybudovala tu chrám. V tom istom roku tiež zorganizoval prvé ekumenické bohoslužby v Prešove, na ktorých sa zúčastnili najvýznamnejší cirkevní hodnostári. Ani osobná tragédia, smrť najbližšieho človeka – dcéry, nezlomila vieru duchovného otca a aj po odchode na odpočinok sa neprestal venovať duchovnému životu.

Posledné roky pôsobí ako duchovný správca Gréckokatolíckej charity Prešov medzi tými najnúdznejšími, ľuďmi na dne spoločnosti a ľuďmi bez domova. Práci a poslaniu otca Vasila Kormaníka sa dostalo pocty aj v roku 2005, kedy sa stal laureátom Ceny mesta Prešov.

 

Milan KrajňákMichel Pelieu

Amatérsky rezbár Milan Krajňák, rodák z Nižného Hrušova, je samouk. Jeho neskrotná túžba tvoriť a vdýchnuť do dreva život umožnila vznik veľkých aj malých drevených plastík, krásnych nadrozmerných drevených súsoší a solitérov, pri ktorých vyrezávaní hľadá inšpiráciu v odbornej literatúre, no pomáha si aj vlastnou fantáziou.

Schopnosť vyrezávať považuje Milan Krajňák za boží dar, ktorý si nemôže nechať len pre seba. Preto sa už niekoľko rokov prostredníctvom charitatívnych akcií snaží pomáhať deťom so svalovou dystrofiou, detskou mozgovou obrnou či inak odkázaným. Vďaka podporovateľom a aukciám drevených plastík tak podľa jeho slov „anjeli zostupujú na zem a rozdávajú lásku, radosť, vieru a nádej“.

„Choré deti, to je to, čo ma trápi azda najviac na tomto svete. Neviem im pomôcť ináč, tak im chcem pomôcť aspoň cez týchto anjelov. Anjeli dávajú nádej, preto sme sa rozhodli, že ich vyrobíme aj pre ďalšie nemocnice,“ povedal svojho času Milan Krajňák po tom, čo jedného zo svojich anjelov daroval detskému oddeleniu Vranovskej nemocnice.

Kľukatou cestou osudu sa dostal vyrezávaním k tým, voči ktorým mal predsudky. K Rómom, s ktorými dnes v chránenej dielni Roma art v Čičave v rámci projektu „Šľachetné srdce“ vyrába drevené plastiky. Začiatky dielne boli ťažké - nedôvera doma, neskúsenosť zverencov aj nedostatok odberateľov tvorili začarovaný kruh, ktorý sa poddal až časom. V spolupráci s touto rezbárskou dielňou plánuje v budúcnosti cestu okolo sveta, počas ktorej bude dobrým ľuďom rozdávať ručne opracované srdcia z dreva.

Sochy anjelov Milana Krajňáka poznajú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Boli nimi obdarúvané oficiálne zahraničné návštevy hlavy štátu. Jednu z jeho sôch dostal do daru pápež František, iné boli darované detským oddeleniam v nemocniciach. Súsošie vierozvestcov Cyrila a Metoda zdobí od roku 2013 priečelie budovy Matice slovenskej v Martine.

 

 

 

Publikované: 14.01.2020 / Aktualizované: 28.07.2022 HoreTlačiť